VatandaşlıkÇalışma İzni Başvurusunun Reddi

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/ofis-is-1280x854.jpg

Çalışma izni başvurusunun reddi farklı nedenlerden ötürü gerçekleşebilir. Çalışma izni reddi ve redde itiraz, yabancı bireylerin çalışma izin başvurularını değerlendirme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır. 6735 sayılı olan Uluslararası İşgücü Kanunundaki esas ve usullere göre yapılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından incelenen müracaatlar kabul veya ret olarak sonuçlandırılır. İşverene müracaat sonuçları e-posta ile aktarılmaktadır.

Yurtdışı başvuruları ise yabancının müracaat gerçekleştirdiği dış temsilciliğe online bilgilendirme şekliyle gönderilebilir. Çalışma izni için başvurmak istiyorsanız, bu nedenle profesyonel avukatlık hizmetleri almak tavsiye edilir. Böylece müracaat işlemleri problemsiz olarak tamamlanabilir.

Çalışma İzni Neden Reddedilir?

Çalışma başvurusu yapmadan önce çoğu kişi kabul edileceğini düşünür. Ancak farklı sebeplerden dolayı ret yanıtlarının gelmesi de mümkündür. Özellikle bireysel yapılan başvurularda hata gerçekleştirilmesi olasıdır. Bu da beraberinde olumsuz bir geri dönüşe sebep olabilir.

Bunun dışında farklı ret yanıtları da vardır. Çalışma izni ret nedenleri, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 9. Maddesinde düzenlenmiştir.  Bunlardan bir tanesi varsa Bakanlıkça ret yanıtı gelebilir. Bunlar ana hatları ile aşağıda olduğu gibidir;

 1. Uluslararası işgücü politikası dışında kalan müracaatlar
 2. Sağlanan bilgi ve belgelerin sahte olarak düzenlenmesi ile elde edilen başvurular
 3. Müracaat eden işverenin, yabancı çalıştırmaya dair gerekçesinin yetersiz görülmesi
 4. Yabancılara yasak olan mesleklere müracaat yapılması
 5. Müracaatta belirtilen nitelik ve uzmanlığı taşımayan yabancıların müracaatları
 6. ÇSGB tarafından tespit edilen kriterlerin karşılanmaması
 7. 6458 sayılı olan Yabancılar Kanununun, 7. Maddesi çerçevesinde Türkiye’ye giriş verilmeyen yabancıların 15. Maddesi kapsamında vize verilmeyecek yabancılar, 54. Maddesine göre hakkında sınır dışı kararı alınan yabancılar
 8. Kamu sağlığı, düzeni ve güvenliği için tehdit meydana getiren yabancılar
 9. Türkiye’nin tanımadığı ülke vatandaşlarının başvuruları. Ancak Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görüşmüştür durumu istisna oluşturabilir
 10. Bakanlık tarafından müracaat edene tanınan kanuni süre içinde bitirilmeyen başvurular

Eğer başarılı bir şekilde başvuru yapmak istiyorsanız, profesyonel danışmanlık hizmetleri alınmalıdır.

Yabancılara Yasak Olan Meslekler Neler?

Çalışma izni ret nedenleri arasında yabancılara yasak olan meslekler de vardır. Bunlar ana hatları ile şu şekilde görülmektedir;

 1. Avukatlık: Yabancı bireylerin Türkiye Cumhuriyeti’nde avukatlık gerçekleştirmesi yasaktır. İlgili kanunun 3/a maddesi kapsamında avukatlık yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 2. Noterlik: Noterlik Kanunu 7. Maddesi kapsamında, noterlik stajı yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı vardır.
 3. Diş Hekimliği: Sonradan yapılan düzenleme ile doktorluk ve hemşirelik yabancılara yasak meslekten olmaktan çıkartılmıştır. Lakin diş hekimlerinin çalışma biçimi Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile düzenlendiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar için yasaktır.
 4. Veterinerlik: Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tazına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’da, Türkiye’de veterinerlik mesleğini yapabilmek için vatandaşlık şartı vardır.
 5. Özel Hastanede Sorumlu Müdür: Hususi Hastaneler Kanunu’nda sorumlu müdürün taşıması gereken koşullar içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olmak vardır ve bu nedenle yabancılar için yasaktır.

Bunların dışında farklı meslekler de vardır. Bu nedenle kişiler çalışma izni başvurusu yapmadan kendisi için yasak olup olmadığını öğrenmelidir. Profesyonel avukatlık hizmetleri size bu konuda danışmanlık yaparak bilgi verebilir. Ayrıca sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde başvuruya da yardımcı olabilir.

Çalışma İzni Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Her ne kadar çalışma izni başvurusundan sonra sıklıkla olumlu yanıt geleceği düşünülse de ret yanıtları da gelebilir. Çalışma izni başvuru reddi durumunda ne yapılabileceği de kişilerin aklında bir soru işareti bulundurabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müracaatı inceledikten sonra, alınan kararı başvuran kişiye bildirir. Eğer olumsuz yanıtı gelmişse, yabancıya ya da iş verene çalışma izni ya da uzatma başvurusunun reddi tebliğ edilir.

Karara karşı itiraz, ret kararının ilgili kişiye tebliğ edilmesi ardından 30 gün içinde gerçekleştirilebilir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022