Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul hukuku, eşya hukuka dair davaların görüldüğü hukuk dalını ifade eder. Eşya hukukunun alt dalını oluşturmakta olup gayrimenkul kapsamında,

 1. Arazi,
 2. Apartman,
 3. Arsa,
 4. Bina ve konut gibi taşınmazlar ile alakalı davalar görülür.

Gayrimenkul hukukunda ise farklı dava türleri yer almaktadır. Bu davalarda avukatlar danışmanlık yapmak, yol göstermek, dava esnasında kişilerin haklarını korumak, hataları en aza indirmek gibi görevlere sahiptir. Ayrıca arsa, konut ve arazi gibi taşınmazları da korur.

Gayrimenkul hukuku kapsamında olan davalar genellikle uzun sürer. Takibinin  yapılması gereken dava türleri arasındadır. Avukatlar ile bunların takip edilerek, profesyonel ardım alınması mümkündür. İstanbul Hukuk Bürosunu ziyaret ederek gayrimenkul davaları konusunda daha geniş bilgiler edinebilir, vekalet vererek davanızın en uygun şatlarda takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul Hukuku geniş bir kapsamda yer almaktadır. Eşya hukukunun alt dalı olarak çok sayıda dava içerir. Temel olarak alt dallarına ayrılsa da yaşanan problemler kapsamında değişik dava içerikleri yer alabilir. Söz konusu davalardan bazıları,

 1. El atmanın önlenmesi,
 2. Eşler arasında adi ortaklık ilişkisi,
 3. Muris muvazaası,
 4. Muvazaa sebebi ile tapu iptali ve tescil davası,
 5. Geçersiz sözleşme ile ödenen paranın iade edilmesi,
 6. Kamulaştırmasız el atma davası,
 7. Muvazaa davası,
 8. Şufa davası,
 9. İzale-i şüyu,
 10. Şufalı pay satışının tapuda az ya da fazla gösterilmesi,
 11. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 12. Kamulaştırma bedelinin tespit davası şeklindedir.

Gayrimenkul dava türleri ve için en iyi hukuk bürosu ile çalışmak, haklarınızı korumak için büyük önem taşımaktadır.

Kira ve İzale-i Şuyu Davaları

Kira davaları da Gayrimenkul Hukuku içinde yer alır. Taşınmaza sahip olan kişiye veya kiracıya açılabilir. Kira bedelinin belirlenmesi, kira alacağı ve tahliye davası gibi alt türlere sahiptir.

Bunların arasında kira bedeli belirlenmesi, TBK’nin 343, 344,345 ve 346. maddeleri hükümlerine göre ele alınır. Zira artışı taraflar tarafından belirlenmekte olup haricinde artışı gerçekleşemez. Kira tespit davası ise bedelin belirlenememesi halinde, taşınmaz sahibi veya kiracı tarafından açılır.

Bu tür davalara Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Tahliye davaları ise kira bedelini sözleşmede bulunduğu üzere ödemeyen veya geç ödeyen kiracı için geçerlidir. Tahliye sebepleri arasında,

 1. Tekrar inşa ya da onarım nedenli tahliye,
 2. İhtiyaç nedenli tahliye,
 3. Bir kira senesi içinde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye,
 4. Fuzuli işgal nedeniyle tahliye,
 5. Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde meskeni olması nedeniyle tahliye gibi türler vardır.

İzale-i Şuyu davaları ise ortaklığın giderilmesi için açılır. Gayrimenkul Hukuku içinde, taşınır ya da taşınmaz mallara yönelik açılabilir. Açma hakkı ortaklara ait olup bir kişi tarafından açılabileceği gibi birkaç ortak, tek bir ortağa dair de açabilir.

Bu kapsamda iki tür dava vardır. Aynen Taksim Sureti ile Ortaklığın Giderilmesi ve Satış Sureti ile Ortaklığın Giderilmesi şeklindedir.

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları Gayrimenkul Hukuku içinde yer alır. Bir kişiye ait malın, devlet tarafından kamu hizmetinde kullanılmasına yönelik satın alınmasını içerir. Anayasa kapsamında, devlet ve bağlı olduğu kamu kurumları, özel mülkiyet çerçevesindeki taşınmazları kamulaştırabilir. Lakin taşınmazın elinde bulunduğu taraf dava açabilir.

Araziler ve arsalar başta olmak üzere, apartman daireleri de bu çerçevededir. Belli kamulaştırma türleri olup bunlardan biri acele kamulaştırmadır. Bu devlet tarafından taşınmaza hemen el konulmasıdır. Kamu yararının gecikmemesi adına söz konusu dava açılır.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında ikinci tür ise kısmi kamulaştırmadır. Bu taşınmazın tamamının değil bir kısmının kamulaştırılmasıdır. Bunun ardından, taşınmazın diğer bölümünde değer kaybı meydana gelebilir. Söz konusu değer düşmesi, kamulaştırılmış olan gayrimenkulün bedeli ile ödenir.

Ancak artış gözlemlenirse alınan taşınmaz bedelinden düşülür. Trampa yoluyla kamulaştırmada ise kamulaştırılacak arazinin, kamulaştırma talep eden kurumun sahip olduğu farklı taşınmazla takasıdır.

Tapu ve İstihkak Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davası, Gayrimenkul Hukuku içinde genel anlamda tapu kaydının hukuka aykırı biçimde düzenlenmesini kapsar. Taşınmazın mülkiyet hakkına sahip kişiye; gayrimenkul nerdeyse orada açılır. Bu kapsamda,

 1. Vekaletin kötüye kullanılması,
 2. Mirastan mal kaçırma,
 3. İmar uygulaması,
 4. Tapunun üzerine kayıtlı kişinin hukuki ehliyetinin olmaması gibi nedenlerle açılabilir.

Gayrimenkul Hukuku çerçevesinde istihkak davası ise haksız olarak bir gayrimenkulü işgal eden kişiye yönelik açılır. Geniş bir uygulama alanı olup Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemelerine açılarak yapılır.

Bu da taşınmaz malın olduğu yerde açılmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kişiye ait bir arsa ya da üzerinde mevcut binanın yıkılarak, tekrar inşaat gerçekleşeceği arsada müteahhit ile arsa hissedarı/hissedarları arasında yapılan sözleşmedir. Arsa sahibi müteahhide arsa paylarını devretmekte, müteahhit de onun üzerine bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlenmektedir.

Müteahhit sözleşmede belirtilen sürede ve biçimde inşaata başlayıp bitirmeli, arsa sahibinin payı olan daireleri teslim etmelidir. Bu bakımdan hazırlanması, değerlendirilmesi bakımından önemli bir hukuk alanıdır.

Gayrimenkul Davalarında Hukuk Büroları Nelere Yardım Eder?

Gayrimenkul Hukuku alanında hizmet veren hukuk büroları müvekkillerin gereksinimine göre yardım sunmaktadır. Bu açıdan bazı hususlar, aşağıda oldu şekilde maddeler halinedir;

 1. Kiralama süreçleri
 2. Gayrimenkul alım ve satım sözleşmeleri
 3. Taşınmaz devirleri
 4. Tapu dairesi işlemleri
 5. Taşınmaz mallar ile ilgili hukuki tespit gerektiren durumlar
 6. Gayrimenkul finansmanları
 7. Proje değerlendirmeleri
 8. Taşınmaz ve mal yönetimi

Bu nedenle Gayrimenkul Hukuku geniş bir yapıya sahiptir. İstanbul Hukuk Bürosunu ziyaret ederek gayrimenkul davaları konusunda daha geniş bilgiler edinebilir, vekalet vererek davanızın en uygun şatlarda takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022