İdare Hukuku

İdare hukuku, devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır ve bu yüzden önemlidir. İdare hukuku, devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenler. Örneğin, idare hukuku, devlet kurumlarının nasıl yönetileceğini, nasıl para harcayacağını, nasıl personel alımı yapacağını ve nasıl faaliyetlerini yürüteceğini düzenler. Bu sayede, devlet kurumlarının faaliyetleri adil ve düzenli bir şekilde yürütülür.

İdare hukuku, önemli bir hukuk dalıdır ve devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenler. İdare hukuku, ayrıca devlet kurumlarının yaptığı işlemlerin yasalara uygunluğunu denetler ve eğer bir işlem yasalara uygun değilse, bu işlemi yasalara uygun hale getirmeye çalışır. Bu sayede, devlet kurumlarının faaliyetleri adil ve düzenli bir şekilde yürütülür ve hukuki düzen ve adalet sağlanır.

İdare Hukuku Özellikleri

İdare hukuku, devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır ve bu yüzden önemlidir. İdare hukuku, bazı özellikleri olan bir hukuk dalıdır ve bu özellikler şunlardır:

 • Özel hukuk ile ayrılır. İdare hukuku, özel hukuktan ayrılır ve devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenler. Özel hukuk ise, özel kişiler arasındaki hukuki işlemleri düzenler.
 • Özelleştirme yapılmaz. İdare hukuku, özel hukuk gibi özelleştirilemez. Özel hukukta olduğu gibi, idare hukuku konularında özel hukuk kuralları uygulanamaz.
 • Özel hukuk kurallarının uygulanması. İdare hukuku, özel hukuk kurallarını da içerir bu yüzden özel hukuk kuralları da idare hukuku kapsamındadır.
 • İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
 • İdare hukukunun amacı kamu yararını gözetmektir.
 • Bu hukuk dalı eşitsizlik üzerine inşa edilmiştir.

İdare Hukuku Kaynakları

İdare hukuku, devlet kurumlarının yönetimini ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır ve bu yüzden önemlidir. İdare hukuku, bazı kaynakları olan bir hukuk dalıdır ve bu kaynaklar şunlardır:

 1. Anayasa: Anayasa, idare hukuku için en önemli kaynaktır ve idare hukuku konularında anayasa hükümleri uygulanır.
 2. Kanunlar: Kanunlar, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında kanun hükümleri uygulanır.
 3. Yönetmelikler: Yönetmelikler, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında yönetmelik hükümleri uygulanır.
 4. İçtüzükler: İçtüzükler, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında içtüzük hükümleri uygulanır.
 5. İdari yargı kararları: İdari yargı kararları, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında idari yargı kararları uygulanır.
 6. Uluslararası anlaşmalar: Uluslararası anlaşmalar, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında uluslararası anlaşmalar uygulanır.
 7. İdare hukuku literatürü: İdare hukuku literatürü, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında idare hukuku literatüründen faydalanılır.

Bu kaynaklar, idare hukuku için önemli kaynaklardır.

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı, idare hukuku konularında danışmanlık ve savunma hizmeti veren avukattır. İdare hukuku avukatı, devlet kurumlarına idare hukuku konularında danışmanlık hizmeti verir. Bu sayede, devlet kurumları idare hukuku konularında doğru kararlar alır ve yasalara uygun bir şekilde hareket eder. İdare hukuku avukatı, ayrıca idare hukuku konularında savunma hizmeti verir. Örneğin, idare hukuku avukatı, idare hukuku konularında yapılan yasal davalarda savunma hizmeti verir. Bu sayede, idare hukuku konularında yapılan yasal davalarda adil bir sonuç alınır.

İdari Yargıda Dava Türleri

İdari yargıda dava türleri, idari yargıda yapılan yasal davaların türlerini belirler. İdari yargıda dava türleri şunlardır:

 • İdari işlemlerin iptali davası: İdari işlemlerin iptali davası, idarenin yaptığı işlemlerin yasalara uygun olup olmadığının incelendiği davadır. Eğer idarenin yaptığı işlem yasalara uygun değilse, bu işlem iptal edilir.
 • Hukuki yaptırım davası: Hukuki yaptırım davası, idarenin yaptığı işlemlerin yasalara uygun olup olmadığının incelendiği davadır. Eğer idarenin yaptığı işlem yasalara uygun değilse, bu işlem yaptırım uygulanır.
 • İdari para cezası davası:

İdare Mahkemesi Yargılama Sistemi Nasıldır?

İdare Mahkemesi, idare hukuku konularında yapılan yasal davaların görüldüğü yargı organıdır.

İdare Mahkemesi Yargılama Sistemi şu şekildedir:

 1. Dava açılır: İdare hukuku konularında bir dava açılır ve bu dava İdare Mahkemesine gönderilir.
 2. Dosya incelenir: İdare Mahkemesi tarafından dava dosyası incelenir ve tarafların savunmaları alınır.
 3. Mahkeme kararı verir: İdare Mahkemesi, dava konusunda bir karar verir ve bu karar taraflara bildirilir.
 4. Karar temyiz edilebilir: İdare Mahkemesi’nin verdiği karar, İdare Mahkemesi’nin yüksek kararı olan Danıştay’a temyiz edilebilir.

İdare Mahkemesi Yargılama Sistemi, idare hukuku konularında yapılan yasal davaların görüldüğü yargı organıdır ve dava açılır, dosya incelenir, Mahkeme kararı verir ve karar temyiz edilebilir şeklinde işler. Bu yargılama sistemi sayesinde, idare hukuku konularında adil bir şekilde yargılama yapılır ve adalet sağlanır.

İdari İşlemin Unsurları Nelerdir?

İdari işlem, idarenin yaptığı hukuki işlemdir ve idari işlemlerin yasalara uygun olup olmadığı incelenir. İdari işlemde şu unsurlar bulunur:

 1. İdarenin yapımı: İdari işlem, idarenin yaptığı bir hukuki işlemdir. Örneğin, bir belediyenin bir yasağı ilan etmesi idari işlemdir.
 2. Hukuki nitelik: İdari işlem, hukuki nitelik taşır ve bu yüzden yasalara uygun olup olmadığı incelenir.
 3. Yönetmelikler: İdari işlemler, yönetmelikler çerçevesinde yapılır ve bu yönetmelikler yasalara uygun olmalıdır.
 4. İdarenin yetkisi: İdari işlemler idarenin yasal yetkisi dahilinde yapılır.
 5. Yasal çerçeve: İdari işlemler, yasal çerçeve çerçevesinde yapılır.
Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022