İş Hukuku

İş hukukunun tanımı nedir? Hukuki yükümlüğün meydana getirdiği, genellikle işçi ile işveren arasındaki bağı sağlayan ve devlet ile olan ilişkilerini düzenleme hedefiyle hukuk kuralları çerçevesinde inceleyen dala iş hukuku adı verilir. Aynı zamanda çalışma hukuku olarak da bilinir.

İş hukuku sadece hizmet sözleşmesinin tarafları içindeki ilişkileri düzenlemez. Aynı suretle taraflardan her birinin üyelik yapabileceği örgütler ile olan ilişkisini de ele alır. Dolayısıyla bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı tür yer alır.

Esra Aslan Hukuk Bürosunu ziyaret ederek iş hukuku konusunda daha geniş bilgiler edinebilir, vekalet vererek davanızın en uygun şatlarda takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamına Hangi Davalar Girer?

Çalışma hukuku nedir geniş bir kapsam taşımaktadır. Bu açıdan işçilik ve işçi alacağı davaları da bu konuya girer. Bu kapsamda şu gibi davalar yer alır;

 1. Kıdem Tazminatı Davası
 2. İhbar Tazminatı Davası
 3. Mobbing Sebebiyle Tazminat Davası
 4. İşe İade Davası
 5. Kötü Niyet Tazminatı Davası
 6. Bakiye Süre Ücreti Davası
 7. Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 8. Boşta Geçen Süre Tazminatı Davası
 9. İşe Başlatmama Tazminatı Davası
 10. Sendikal Tazminat Davası
 11. Ücret Alacağı Davası
 12. Fazla Mesai Ücreti Davası
 13. Yıllık İzin Ücreti Davası
 14. Yol ve Yemek Ücreti Davası
 15. Prim Ücreti Davası
 16. Ulusal Bayram ve Genel Tatil ( UBGT ) Ücreti Davası
 17. Evlilik Tazminatı Davası
 18. Askerlik Tazminatı Davası
 19. Emekli Tazminatı Davası
 20. Yeni İş Arama İzni Davası

Çalışma hukuku nedir İş Hukuku Tespit Davalarına da sahiptir. Bu kapsamda Hizmet Tespiti Davası, Prime Esas Kazancın Tespiti Davası ve diğer tespit davaları girer. Aynı şekilde İş Kazası ve Meslek Hastalığından doğan bir takım davalar da vardır. Bunlar da maddeler halinde aşağıda olduğu şekilde incelenebilir;

 1. Maluliyet Oranının Tespiti Davası
 2. Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası
 3. Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Davası
 4. İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları
 5. İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası
 6. Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
 7. İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

İş Hukuku kaça ayrılır bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde iki sınıftır. Bunun yanı sıra İş Hukuku kapsamında olan davalar da bu şekildedir.

İş Hukuku Dalları Nelerdir?

İş Hukuku kaça ayrılır temel olarak iki ayrı sınıfı kapsar ve ikisi de farklıdır. Bireysel İş Hukuku küçük işletmeleri kapsar. Sözleşme kapsamında belirlenen ücret ile,

 1. Çalışma koşulları,
 2. Prim,
 3. İkramiye,
 4. Sosyal haklar,
 5. İşten ayrılma,
 6. Tazminat gibi konular çalışma alanını meydana getirir.

Toplu İş Hukuku ise büyük işetmelerde, işçiyi temsilen sendika ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri içerir. Bu bakımdan çalışma hukuku nedir, dallara göre farklılık gösterir. Toplu olması durumunda sendika kurma, üye olma gibi konuları içerir.

İş Hukuku Kapsamında Hangi Hizmetler Sunulur?

İş Hukuku, ferdi ve kurumsal müvekkillerin iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarının, mevzuat kapsamında çözümünde müvekkilleri temsil etmektedir. Bu kapsamda işçi ve işveren hizmet ilişkisi kaynaklı şu gibi hizmetler verilir;

 1. Her türlü denetim çerçevesine meydana gelen ihtilafların çözümü
 2. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş yerinde oluşan kazalar sonrası meydana gelen zararın takibi
 3. Grev, lokavt gibi süreçlerde işçi ya da işveren adına müzakerelerin devam ettirilmesi
 4. İşveren aleyhine kesilen para cezalarına dair her türlü itirazların gerçekleştirilmesi
 5. Haksız işten çıkarma sebebiyle meydana gelen ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ve yıllık ücretli izin gibi tazminatların takip edilmesi
 6. İş sözleşmesinin haksız feshi halinde, işe iade davası açılması-takip edilmesi
 7. İşveren ve işçi arasında akdi ve kanuni yükümlülüklerden ileri gelen anlaşmazlıkların çözülmesi
 8. İşveren ve işçi ilişkisi çerçevesinde, iş sözleşmesinin meydana getirilmesi

Toplu ve Bireysel İş Hukuku çerçevesinde Aslan Demir Hukuk Bürosu ile iletişime geçerseniz, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İş Hukukunda, işveren tarafından çalıştırılan işçinin emeğinin sonucunu alabilmesi için hak ettiği ücretin ihmal olmaması, işçinin haklarını muhafaza etmenin öncelikli kuralıdır. İş Hukuku özellikleri nelerdir bunun dışında oldukça geniştir.

Bu kapsamda herhangi bir durumda anlaşmazlık ya da tereddüt durumlarının meydana gelmesinde karar verici işçi lehine yorum sağlayabilmelidir. İşçinin şahsına öncelik tanınmakta olup sözleşme bu durumda işveren ve işçinin, karşılıklı yükümlülüklerine dayalı anlaşma kapsamında devam eder.

İş Hukuku genel anlamda özel hukuka dair kriterler içerir. Bunların dışında işçi alacaları davası da vardır. Bunun tahsili için dava yoluna gitmeden arabuluculuk işlemlerinin yapılması zorunludur.

Bu kapsamda bir uzlaşma yapılmaya çalışmalıdır. Ancak bu olumlu sonuç vermezse dava yoluna gidilebilir. Genel olarak iş yerinde mevcut tanıklar ya da iş yeri kayıtları ele alınarak dava aşamaları yürütülebilir.

İş Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

İş Hukukunun temel kavramları nelerdir oldukça geniştir. İş Hukuku, işçinin haklarını korumak için ortaya çıkmıştır. Bunun dışında sosyal adalet ve toplumsal fayda gibi hedefleri de yer alır.  Bunlar birkaç başlık altında toplanmakta olup işçinin korunması, işçi yararına yorum, işçinin kişiliğinin tanımlanması bunlardan bazılarıdır.

Bunun yanı sıra 4857 sayılı İş Kanunu içinde 2. maddede işçi, işveren, işyeri, iş ilişkisi, işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi gibi konular geçmektedir. Esra Aslan Hukuk Bürosunu ziyaret ederek iş hukuku konusunda daha geniş bilgiler edinebilir, vekalet vererek davanızın en uygun şatlarda takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022