VatandaşlıkTürk Vatandaşlığının Evlenme ile Kazanılması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turk-vatandasliginin-evlenme-ile-kazanilmasi.jpg

Türk vatandaşlığı Türk Vatandaşlığı Kanunu, , Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanunu ve sair kanun ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Türk mevzuatı içerisinde doğumla veya sonradan kazanılabilmektedir. Vatandaşlık, bir gerçek kişi ile devlet arasındaki siyasi ve hukuki bağın kurulmasından ibarettir. Her ülke uluslararası sözleşmeler ve kendi iç mevzuatı uyarınca vatandaşlığın kazanılmasını veya kaybını belirli şartlara tabi tutmaktadır. Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılması, yetkili makam kararıyla sonradan kazanılmış bir vatandaşlık türüdür. İlgili yazımıza bu Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması ve tabi olduğu şartlar temel olarak incelenecektir.

Türk vatandaşlığı nedir?

Türk vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nda “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” şeklinde tanımlamıştır. Türk vatandaşı kişi, bu sıfatı sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatın tanıdığı haklardan faydalanırken kendisinden beklenen yükümlülükleri de yerine getirecektir. Türk vatandaşı kişi, milletlerarası hukuka aykırı olarak yabancı devletler tarafından maruz bırakıldığı haksız fiil ve uygulamalara karşı ise yine bu sıfatına dayanarak, Türkiye Cumhuriyet devletinden diplomatik himaye talep edebilecektir.

Türk vatandaşlığının kazanılması nedir?

Türk vatandaşlığı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Türk vatandaşlığının kazanılması hallerini iki ana grupta toplamıştır. Kanuna göre Türk vatandaşlığı ya doğumla ya da sonradan kazanılabilir.

MADDE 5: “Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.”

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı ya soy nesil bağında ya da doğum yerine bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen bir vatandaşlıktır. Doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Kanun gereği kendiliğinden gerçekleşen bir vatandaşlıktır, herhangi bir kişinin isteğine veya talebine bağlı değildir. Asli vatandaşlık olarak ifade edilir.

Sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makam kararına, evlat edinmeye veya seçme hakkının kullanılması ile elde edilir. Yetkili makam kararı ile kazanılan Türk vatandaşlığı karar tarihinden, evlat edinmede karar tarihinden, seçme hakkının kullanılmasında ise bu hakkın kullanılmasına ilişkin karar tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. Bu vatandaşlık türüne müktesep vatandaşlık da denilir.

Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılması nedir?

Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılması, yetkili makam kararıyla sonradan kazanılmış bir vatandaşlık türüdür. Yabancının bir Türk Vatandaşı ile yaptığı evlilik, ona kendiliğinden Türk vatandaşlığını kazandırmaz., Türk vatandaşlığını elde edebilmek için bir talep hakkı da vermez. Türk vatandaşı ile evlenen yabancının, ister kadın olsun iter erkek olsun, Türk vatandaşlığını kazanabilmesi, belirli şartların yerine gelmiş olmasın ayrıca İçişleri Bakanlığının vereceği Türk vatandaşlığına alınma kararına bağlıdır.

Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılmasının şartları nedir?

Yabancının bir Türk vatandaşı ile evlilik yapması sebebiyle Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için dört şartın gerçekleşmesi aranmaktadır;

  • Yabancının evlilik yaptığı Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri devam eden bir evliliği bulunmalıdır. Yabancının Türk vatandaşlığı hakkında İçişleri Bakanlığınca karar verilme tarihinde bu evliliğin devam etmesi şarttır. Başvuruda sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evlilik sona ererse bu şart aranmaz. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının Türk vatandaşı eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise üç yıllık sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.
  • Üç yıl boyunca aile birliği içinde bir yaşamın sürdürülmüş olması gerekir. Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancının Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için evliliklerinin en az 3 yıl sürmüş olması yeterli değildir, ayrıca bu evlilikte mücbir sebepler hariç “aile birliği içinde yaşam” şartı da gerçekleşmiş olmalıdır.
  • Yabancının evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. Evlilik birliği ile bağdaşmayan faaliyetler çok açık olmamakla birlikte, kastedilen, yabancının boşanmaya sebebiyet verecek fiil ve davranışlardır.
  • Yabancının, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekir.

Bu şartların gerçekleştirmiş olan yabancı, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilir. 16. Madde de yer alan şartların gerçekleşmiş olması Türk vatandaşı ile evlenen yabancıya Türk vatandaşlığını kazanma hakkını vermez. Ancak, İçişleri Bakanlığınca yapılacak araştırma ve incele sonucunda durumu uygun bulunanlar için Türk vatandaşlığını kazanma imkanı vardır. Uygun görülmeyen yabancıların başvuruları bakanlıkça reddedilecektir. Durum ile ne kastedildiği açık değildir. İlgili yönetmelik, yabancının herhangi bir suçtan dolayı yargılanmasının devam etmesini veya hükümlü ya da tutuklu olmasını , evlilik birliği içinde yaşamamasını veya  evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde fuhuş yapmak veya fuhuşa aracılık etmek gibi davranışlarda bulunmasını Türk vatandaşlığını kazanmak için uygun görmemektedir.

Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılması ne kadar sürer?

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

  • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
  • Tebligat süreleri
  • İlgili kurum ve kuruluşlardan gelecek yazılar
  • Varsa tanıkların dinlenmesi gibi süreçler dava, iş ve işlem içeriğine göre değişiklik gösterir.

Ancak bir başvurunun veya davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması dosyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın, iş ve işlemlerinin gereksiz uzamasını engellemektedir.

Yabancılar hukuku avukatı nasıl bulunur?

Yabancılar hukukunda uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir miras avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Türk vatandaşlığı başvurusunda avukatın önemi nedir?

Avukatınız yapacağınız başvuru sebebiyle gerekli evrakların temini, hukuki yol haritasının çizilmesi noktasında tarafınıza hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunarak amaca en hızlı ve en masrafsız yoldan ulaşmanızı sağlayacaktır.

Yabancılar hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Vatandaşlık hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla vatandaşlık avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022