BlogOturma İzni

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/03/oturma-izni-img.jpg

Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı vatandaşların süreçleri kolaylaştırmak ve hukuki yollardan destek almak amacıyla sıklıkla avukatlara başvurdukları bilinmektedir. Türkiye oturma izni avukatı, yabancıların Türkiye’de uzun süreli kalabilmeleri için gereken oturma izni başvurularında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu içeriğimizde Türkiye Oturma İzni le alakalı bir çok merak edileni cevaplayacağız.

Türkiye’de Oturma İzni Avukatı

Türkiye oturma izni avukatları, yabancı vatandaşların Türkiye’deki yasal haklarını anlamalarına ve oturma izni başvuru sürecini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olur. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını koruyarak ve yasal süreçleri doğru bir şekilde yönlendirerek, başvuruların olumlu sonuçlanmasını sağlamaya çalışır.

Sunulan Hizmetler

 1. Danışmanlık Hizmeti: Oturma izni avukatları, başvuru süreci, gerekli belgeler ve başvuru formları hakkında yabancı vatandaşlara detaylı bilgi sağlar. Ayrıca, Türkiye’deki yasal mevzuat ve güncellemeler hakkında danışmanlık yaparlar.
 2. Belge Hazırlama: Başvuru sürecinde gereken tüm belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olurlar. Hatalı veya eksik belge sunumu, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.
 3. Başvuru Sürecinin Yönetimi: Avukatlar, başvuru sürecinin her aşamasında müvekkillerini temsil ederek, başvuruların Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlara doğru bir şekilde sunulmasını sağlar.
 4. İtiraz Süreçleri: Başvuru reddedildiğinde, avukatlar itiraz sürecini yöneterek müvekkillerinin haklarını savunur ve başvurunun yeniden değerlendirilmesini talep eder.

Oturma İzni Başvuru Süreci

Türkiye’de oturma izni başvuru süreci, başvurunun türüne (kısa dönem, uzun dönem, öğrenci, aile birleşimi vb.) göre değişiklik gösterir. Genel olarak, başvuru süreci şu adımları içerir:

 1. Gerekli Belgelerin Toplanması: Pasaport, biyometrik fotoğraflar, sağlık sigortası ve konaklama kanıtı gibi belgeler gereklidir.
 2. Başvuru Formunun Doldurulması: Türkiye Göç İdaresi’nin resmi web sitesi üzerinden online başvuru formunun doldurulması gerekir.
 3. Randevu Alınması ve İdari İşlemler: Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili göç idaresi birimine şahsen başvuruda bulunmak için randevu alınır.
 4. Başvurunun Değerlendirilmesi: Göç İdaresi tarafından başvuru değerlendirilir ve oturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Türkiye’de oturma izni almak, karmaşık bir süreç olabilir ve bu nedenle pek çok yabancı vatandaş hukuki destek almayı tercih eder. Oturma izni avukatları, başvuru sürecindeki zorlukların üstesinden gelmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma izni bir yabancının Türkiye Cumhuriyeti’nde kalması için verilen izin belgesidir. Yetkili makamlarca verilen bu izin belgesi yabancı kimseye ülkenin belirli bir yerinde belirli bir süre yaşama hakkı verir. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların,  e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur.

Oturma izni ile ilgili kanuni düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun’da yer bulmuştur.

Madde 3 – Türkiye’de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler. Bu beyanname hiçbir harç ve resme tabi değildir. İş tutmak maksadiyle Türkiye’ye gelen yabancılar geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.

Oturma (İkamet) İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni alma işlemleri günümüzde internet aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. İkamet izni almak isteyen yabancılar e-ikamet sistemi üzerinden başvuru yapabilmektedir.

Siteye giriş yaptıktan sonra ‘’İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum’’ butonuna basıp ‘’Yeni bir başvuru yapmak istiyorum’’ butonuna tıklayıp gerekli bilgileri yazdıktan sonra başvuru yapabilirler. Başvuruda fotoğraf koymak zorunludur. İşleminizin onaylanması veya uzamaması için koyacağınız fotoğrafın sizle uyumluluğu olması gerekmektedir. Başvuru için fotoğraf elzemdir.

Form doldurulduktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu alınmalıdır, bunu da siteden online bir şekilde alınabilmektedir.

Bütün işlemleri tamamladıktan sonra doldurulan formun çıktısı alınıp imzalanarak oturma izni almak için gerekli belgelerle beraber randevu gününde İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Başvuru en geç 90 gün içinde cevaplanmaktadır. Oturma izni bittikten sonra başvuru yapılırsa başvuru formunun çıktısı alınarak randevu gününe kadar yasal olarak oturma izni sağlamaktadır. Bu yüzden oturma izni için başvuru yaptıktan sonra kesinlikle çıktısı alınmalıdır.

Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler:

 • Göç İdaresi online başvuru
 • Pembe klasör.
 • Pasaport (Aslı).
 • Pasaport fotokopisi (işlem görmüş sayfaların tamamı).
 • Dört adet Biometrik fotoğraf.
 • İkamet başvuru formu (formun imzalanması gereklidir).
 • Kira kontratı Noter Onaylı olmalıdır. (Aile ikameti alanlar hazırlamaz).
 • Yabancı Sağlık Sigortası. (Aile ikameti alanlar hazırlamaz).
 • Banka Hesap Dökümü (Her yıl için 7000 Dolar olacak şekilde banka dökümü).

 

İkamet izni başvurum için pasaport sürem ne kadar olmalıdır?

İkamet izni alabilmek için en az 60 günlük pasaport ya da pasaport yerine geçen belge sahibi olunmalıdır.

Oturma (İkamet) İzni Nereden Alınır?

İkamet izni ön başvuru formu doldurulduktan sonra randevuyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınır. Göç İdare müdürü ilgili mercilere danıştıktan sonra 90 gün içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt verecektir.

Başvuru Reddedilirse Hangi Yollara Başvurulur?

Başvurunuz reddedildiği zaman avukatınıza tebliğ edilir. Tebligatta yabancının bu duruma karşı başvurabileceği yollar da yer alır. Bu süreci en iyi şekilde takip edip istenilen sonuca ulaşmak için en etkili yöntem uzman bir avukatla çalışmaktır.

Oturma İzni (İkamet İzni) Almak İçin Gerekli Belgeler

Oturma İzni almak için e-ikametten başvuru formunu doldurduktan sonra randevuyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gidilir gerekli belgeler ve başvuru formu sunulur işte bu başlıkta gerekli belgelerden bahsedeceğiz.

Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya dengi bir belgenin aslı ile fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca yetecek miktarda maddi imkan beyanı
 • Sağlık sigortası

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya dengi bir belgenin aslı ile fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca kullanılmak üzere maddi imkan beyanı
 • Sağlık sigortası
 • Aktif öğrencilik belgesi
 • Duruma göre gerekli ise ek belgeler

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya dengi bir belgenin aslı ile fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca yetecek miktarda maddi imkanın beyanı
 • Sağlık sigortası
 • Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığına dair imzalı veya mühürlü belgenin aslı.
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge. Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.
 • Duruma göre gerekli ise ek belgeler

Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

İkamet alacak kişinin sunması gereken belgeler:

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya dengi bir belgenin yerine geçecek imzalı veya e-imzalı belge.
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Duruma göre gerekli ise ek belgeler

Sunulması gereken destekleyici belgeler:

 • Pasaport veya dengi bir belgenin yerine geçecek imzalı veya e-imzalı belge.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
 • Süre boyunca yetecek miktarda maddi imkanın beyanı
 • Başvuran tüm aile bireyleri için sağlık sigortası
 • İkamet izni belgesinin veya dengi bir belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Adli sicil kaydı
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı bulunduğuna dair belge. Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.

Oturma İzni (İkamet İzni) Ücretleri

Oturma izni ücretleri her yıl güncellenir bu yıl itibariyle(2023) şu şekildedir:

 • İkamet izni kart ücreti için 160 TL,
 • İkamet izni harç ücreti için 1040 TL,
 • İzin başvurusunda bulunan yabancının yaşına göre değişmekle birlikte sağlık sigortası ücreti (500 TL – 1750 TL arasında farklılık göstermektedir. Altmış beş yaş altı kişiler için mecburidir),
 • Noter ve tercüme giderleri için ortalama 450 TL,
 • Gerekli ise apostil onay harçları için 89.23/ sayfa başı TL,
 • Avukat ile işlemleri yürütecekseniz avukatlık ücreti (Barolardaki asgari ücret tarifesince kararlaştırılır)

İkamet izni harç ücretini ödemekten muaf olan ülke vatandaşları şunlardır:

Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Türkmenistan ve Suriye vatandaşları 1040 TL’lik harç ücretini vermeleri gerekmez.

Oturma izni için gerekli sağlık sigortasının 1 yıl, 2 yıl ve toplam fiyatları

Yaş 1. Yıl Prim 2. Yıl Prim Toplam
0-5 1.700 TL 2.550 TL 4.250 TL
6-17 1.700 TL 2.550 TL 4.250 TL
18-25 980 TL 1.470 TL 2.450 TL
26-30 1.000 TL 1.500 TL 2.500 TL
31-35 1.000 TL 1.500 TL 2.500 TL
36-40 1.450 TL 2.175 TL 3.625 TL
41-45 1.450 TL 2.175 TL 3.625 TL
46-50 1.800 TL 2.700 TL 4.500 TL
51-55 1.800 TL 2.700 TL 4.500 TL
56-60 2.500 TL 3.750 TL 6.250 TL
61-64 3.000 TL 4.500 TL 7.500 TL
65-70 6.000 TL 9.000 TL 15.000 TL

 

Oturma İzni (İkamet İzni) Uzatma

Oturma izni yabancılara Türkiye Cumhuriyeti’nde belirli bir süre yaşama hakkı vermektedir. Bu süreyi uzatmak istediğimizde, eğer kişisel bilgilerde bir değişme yoksa, ikamet süremizin bitimine 60 gün kala e-ikametten gerçekleştirebilirsiniz. Bu başvuruya ikamet süresi bitmiş kişiler başvuramaz. Eğer ikamet süreniz bittiyse tekrardan oturma izni almanız gerekmektedir.

Oturma İzni Uzatmak İçin Gerekli Belgeler

Oturma iznini uzatmak isteyen kişiler şu evrakları sunmalıdır:

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya dengi bir belgenin nüshası (noter onaylı olmalıdır.)
 • 4 adet fotoğraf
 • Kalacağı süre boyunca yetecek miktarda maddi olanak beyanı
 • Sağlık sigortası

Oturma izninin çeşidine göre eklenmesi gereken yardımcı belgeler şunlardır:

 • Kısa dönem ikamet izni uzatma başvurusu için kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’de hangi amaç ile bulunulacağına dair ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak imzalı veya mühürlü belge.
 • Öğrenci ikamet izni için aktif öğrenci olduğuna dair imzalı, kaşeli veya mühürlü belge.
 • Aile ikamet izni için ilk başvuru belgeleri güncellenmiş olarak eklenmelidir.

Yukarıdaki belgeler e-ikamet sitesi üzerinden ‘’İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum’’ butonuna tıklayıp ‘’Uzatma Başvurusu Yapmak İstiyorum’’ seçeneğini seçip gerekli bilgileri girecektir.

Tüm Başvuruları Yaptık Bunları Nereden Takip Edebiliriz?

Oturma izni başvurusu veya oturma izni uzatma başvurusunu online olarak e-ikametten takip edebilirsiniz. 90 Gün içerisinde sonucu belirli olduğu taktirde e-ikamet üzerinden sorgulayıp sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Çalışma İznine Bağlı Oturma İzni

Oturma iznine sahip bir yabancı ülkede belirli bir zaman diliminde belirli bir yerde yaşama hakkını ona tanır fakat buna çalışma hakkı dahil değildir. Oturma iznine sahip bir yabancı Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çalışamaz fakat çalışma iznine sahip bir yabancı oturma iznine sahip olabilir.

Evlilik Dolayısıyla Oturma İzni

Evlilik yoluyla oturma izni, yabancı birisinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyla evli olması sonucu e-ikamet üzerinden başvuru yaparak alabileceği haktır. Evlilik bütünlüğünün olmazsa olmazı aynı konut içerisinde bulunmaktır. Bu bağlamda yabancı kişi e-ikametten başvurarak 90 gün içerisinde oturma izni alacaktır.

Oturma İzni İptali

Oturma İzni nasıl alınır? Yazımızda da belirttiğimiz üzere ilgili işlemleri sırasıyla uygulayıp yapanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verdiği kararla oturma izni alabilir veya alamayabilir.   Oturma izninin iptali için ise başvuru sırasında olan butlanlık yani geçersizlik söz konusu olduğunda gerçekleşir. Olayı daha da somutlaştırmak gerekirse başvuru sırasında gerçeğe aykırı bilgiler vermek oturma izni iptali için yeterlidir. Oturma iznini almak demek onun iptal edilemeyeceği anlamını taşımaz. Kişilerin günlük yaşantıdaki topluma aykırı olumsuz davranışları oturma izinlerinin iptaline yol açabilir. Aşağıdaki sebeplerden ötürü var olan oturma izni iptal olabilir veya oturma izni başvurusu iptal edilebilir:

Aile ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişi için çıkmış sınır dışı edilme kararı veya ülkeye giriş yasağı konulması.
 • Aile ikamet izninin amacı dışında kullanılması.
 • Aile ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.

Öğrenci ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Öğrenci ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.
 • Öğrenci ikamet izninin amacı dışında kullanılması.
 • Öğrenimin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi.
 • Kişinin hakkında çıkmış sınır dışı edilme kararı veya ülkeye giriş yasağı konulması.

Uzun dönem ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni açısından tehlikeli görülmesi.
 • Zorunlu sebepler göz ardı edilmek şartıyla Türkiye dışında 1 yıl veya daha uzun süre bulunulması.

Kısa dönem ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişi için çıkmış sınır dışı edilme kararı.
 • Yurt dışında fazla süre kalması sebebiyle ihlal kararı verilmesi veya ülkeye giriş yasağı konulması.
 • Kısa dönem izninin verilme amacı dışında faaliyet yürütme.
 • Kısa dönem ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.

İnsani ikamet izni için red veya iptal sebepleri:

 • İznin sebebi olan zorunlu insani sebeplerin ortadan kalkması ile birlikte insani ikamet izni iptal edilir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni için red veya iptal sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişinin gerçek bir insan ticareti mağduru olmadığının tespit edilmesi.
 • İkamet izninin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
 • Kişinin insan ticareti suçunun failleri ile herhangi bir bağ içinde bulunması.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022