VətəndaşlıqYaşayış yeri ilə vətəndaşlığın alınması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2022/12/ikamet-yoluyla-vatandaslik-kazanma.jpg

Türkiyə vətəndaşlığı Türkiyə Respublikasının rəsmi şəxsiyyət sənədinə, pasportuna və Türkiyə Respublikasının təqdim etdiyi imkanlara sahib olmaqdır. Türkiyədə yaşamaq üçün yaşayış icazəsi və ya türk vətəndaşlığının olması rahatdır. Türkiyə vətəndaşlığını əldə etməyin bir neçə yolu var. Bunlardan biri də iqamətgahına görə Türkiyə Vətəndaşlığıdır.Türkcə bir yerə yerləşmək iradəsi və niyyəti ilə oturub əylənmək deməkdir. Yaşayış yeri ilə Türkiyə vətəndaşlığına əsasən Türkiyədə bir müddət qalmaq; Bu əsas şərtdir.

TÜRKİYƏ VƏTƏNDAŞLIĞI HANSI QANUNLA TƏMİN EDİLİR

Vətəndaşlıq olaraq da bilinən vətəndaşlıq ilk dəfə Konstitusiyada tənzimlənmişdir. Konstitusiyanın dördüncü hissəsinin 66-cı maddəsinə əsasən, vətəndaşlıq yalnız qanunla tənzimlənən şərtlər olduqda əldə edilir.

Konstitusiyanın 66-cı maddəsi Türkiyə vətəndaşlığı

Maddə 66-

Türk dövlətinə vətəndaşlıqla bağlı olan hər kəs türkdür.

Türk atanın və ya türk ananın övladı türkdür.

Vətəndaşlıq qanunda nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əldə edilir və yalnız qanunla müəyyən edilmiş hallarda itirilir.

Heç bir türk vətənə sədaqətlə bir araya sığmayan bir hərəkət etmədikcə vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz.

Vətəndaşlıqdan çıxarılması ilə bağlı qərar və hərəkətlərə qarşı məhkəmə vasitəsi bağlana bilməz.

5901 saylı Türkiyə Vətəndaşlığı Qanununa əsasən, Türkiyə vətəndaşlığının əldə edilməsi və ya itirilməsi ilə bağlı xidmətlər Türkiyədə Daxili İşlər Nazirliyi və xaricdəki xarici nümayəndəliklər tərəfindən həyata keçirilir.

5901 saylı Türk Vətəndaşlıq Qanununa görə, yaşayış yeri ilə vətəndaşlıq əldə etmək üçün şərtlər və qanun maddəsi:

Müraciət üçün şərtlər:

Maddə 11 – (1) Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək istəyən əcnəbilər

  1. a) yetkin və öz milli qanunlarına görə və ya vətəndaşlığı yoxdursa, Türkiyə qanunlarına görə fərqləndirmək qabiliyyətinə malik olmaq;

b) Müraciət tarixindən geriyə, ardıcıl 5 il Türkiyədə yaşamaq,

c) Türkiyədə məskunlaşmaq qərarına gəldiyini davranışı ilə təsdiq edərək,

ç) Ümumi sağlamlığa təhlükə törədən xəstəliyin olmaması,

  1. d) gözəl əxlaq sahibi olmaq
  2. e) Türkcə kifayət qədər danışa bilmək,

f) Türkiyədə özünü və himayəsində olanları təmin edəcək gəlir və ya peşə sahibi olmaq,

g) Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törədəcək bir vəziyyətdə olmamaq.

5901 saylı Türk Vətəndaşlıq Qanununun 11. Yaşayış icazəsi kimi tanınan yaşayış icazəsi üçün tələb olunan şərtlər yuxarıda qeyd edildiyi kimidir. Bu şərtlərdən hər hansı biri yoxdursa, ərizə ərizəsi rədd edilir. Bəzən bütün şərtlər yerinə yetirilsə belə, rəhbərlik rədd qərarı verə bilər. Şərtləri düzgün müəyyən edib təqdim etmək üçün hüquqi proses düzgün aparılmalıdır.

Yaşayış yerinə görə Türkiyə Vətəndaşlığına Müraciət Prosesi

Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyən əcnəbilər ölkə daxilində yaşadıqları yerin valiliyinə və xaricdəki xarici nümayəndəliklərə müraciət etməlidirlər.

Yaşayış yerinə görə Türkiyə Vətəndaşlığı Müraciət Sənədləri

Sonradan Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyən əcnəbilərdən səlahiyyətli orqanın qərarı ilə 12 sənəd tələb olunur. Yenə də qanunun maddəsini tətbiq edən əsasnaməyə əsasən sənədlər:

  1. a) Sorğunu bildirən ərizə forması/petisiya

b) şəxsin hansı dövlətin vətəndaşı olduğunu göstərən pasport və ya oxşar sənəd.

  1. c) Şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən doğum haqqında şəhadətnamə və ya doğum haqqında şəhadətnamə kimi sənəd, əgər evlidirsə, doğum haqqında şəhadətnamənin surəti və ya həyat yoldaşının və uşaqlarının qohumluq əlaqələrini təsdiq edən oxşar sənəd;
  2. d) Türkiyə vətəndaşlarının birinci və ya ikinci dərəcəli qohumları varsa, bu şəxslərin müraciət orqanları tərəfindən sistemdən alınan əhalinin qeydiyyat nümunəsi

e) Prosedur və prinsipləri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən, şəxsin ümumi sağlamlığa təhlükə yarada biləcək xəstəliyin olmadığını göstərən sağlamlıq hesabatı.

  1. f) Özünün və himayəsində olan şəxslərin Türkiyədə dolandığını təsdiq edən, gəlir və ya peşəsini təsdiq edən iş icazəsi, vergi nişanı, taahhüt və ya oxşar sənəd.

g) Müraciət etdiyi tarixdən geriyə, beş il ardıcıl olaraq Türkiyədə yaşadığını bildirən il polis müdirliyindən alınacaq yataqxanaya giriş və çıxış tarixlərini göstərən sənəd.

ğ) Müraciət tarixindən etibarən vətəndaşlıq prosedurlarını tamamlamaq üçün kifayət qədər müddət üçün yaşayış icazəsi

  1. h) hər hansı cinayətə görə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı varsa, onun təsdiq edilmiş surəti

ı) Şəxsin doğum tarixinin bir ay və günü yoxdursa, doğum tarixini tamamlamaq üçün ölkəsinin səlahiyyətli orqanlarından alınmış bir sənəd, sənəd alına bilmədikdə isə Əhaliyə Xidmətlər Qanununun 39-cu maddəsi. Maddəsinə uyğun olaraq tədbir görməyə razılıq bildirişi imzalanmışdır

i) Xidmət haqqının maliyyə kassasına ödənildiyini göstərən qəbz

Yaşayış yeri ilə Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyən əcnəbilər yuxarıda qeyd olunan sənədlərlə birlikdə bu hüququn həyata keçirilməsi ilə bağlı şəxsən və ya xüsusi etibarnamə ilə müraciət edə bilərlər.

Yaşayış yeri üzrə TÜRKİYƏ VƏTƏNDAŞLIĞI ÜÇÜN MÜRACİƏTDƏN SONRA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ PROSESİ

Qiymətləndirmə prosesi müxtəlif mərhələlərdə baş verir, yəni araşdırma, müayinə/araşdırma və qərar.

Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etmiş əcnəbilərə və onların səlahiyyətli orqanlarına bu qərar Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bildirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022