VətəndaşlıqTürkiyədə Xaricilər tərəfindən Şirkət yaradılması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/bina-1280x960.webp

Türkiyədə əcnəbilər tərəfindən şirkət yaradılması, bir qayda olaraq, Türk Ticarət Məcəlləsi və Türkiyədəki xarici investisiyalara tətbiq edilən qanun və qaydalar çərçivəsində baş verir.

Əcnəbilərin Türkiyədə şirkət qura bilməsi üçün ilk növbədə Türkiyədə iqamətgah və ya nümayəndəlik açmalıdırlar. Bundan sonra onlardan Türk Ticarət Məcəlləsinə uyğun olaraq şirkət yaratma prosedurlarına əməl etmələri tələb olunur. Bu prosedurlara şirkətin adının qeydiyyatı, kapital qoyuluşu, idarə heyəti üzvlərinin namizədliyinin irəli sürülməsi və şirkətin təsis şəhadətnaməsinin alınması kimi addımlar daxildir.

Əcnəbilərin Türkiyədə şirkət qurarkən qarşılaşa biləcəkləri məhdudiyyətlərdən bəziləri xarici investorların Türkiyədəki kapital sərmayələri ilə bağlı qaydalar, əcnəbilərin Türkiyədə qura biləcəyi şirkət növləri və əcnəbilərin Türkiyədə qəsəbə açması ilə bağlı qaydalar daxildir.

Müraciətlərin veriləcəyi yer Ticarət Palatası və ya Sənaye Palatası və ya müvafiq orqanlar ola bilər.

 

Xaricilər Türkiyədə hansı şirkətləri qura bilərlər?

 

Türkiyədəki əcnəbilər Türk Ticarət Məcəlləsi və Türkiyədə xarici investisiyalar üçün tətbiq olunan qanun və qaydalar çərçivəsində aşağıdakı şirkət növlərini yarada bilərlər:

 1. Səhmdar Cəmiyyət (A.Ş.): Bu şirkət növü ən çox qurulan şirkət növüdür. A.Ş.-də kapital payları ixtisaslı investorlar tərəfindən alına bilər və kapital qoyuluşu ümumiyyətlə yüksəkdir.
 2. Limited Company (Ltd. Şti): Bu tip şirkət daha az kapital qoyuluşuna malik olan və daha az rəsmiyyət tələb edən şirkət növüdür.
 3. Kollektiv şirkət: Bu tip şirkətlər tərəfdaşlar tərəfindən birgə idarə olunan biznesdir və tərəfdaşlar yalnız biznesin mənfəət/zərərində iştirak edirlər.
 4. Commandite Company: Bu tip şirkət məhdud tərəfdaşlar tərəfindən idarə olunan bir işdir. Məhdud tərəfdaşlar yalnız biznes hesabına iştirak edirlər.
 5. Öz-özünə işləyən şirkət: Bu tip şirkət öz-özünə işləyən şəxslər tərəfindən qurulan bir işdir.
 6. Fərdi Biznes: Bu tip şirkət tək bir şəxs tərəfindən idarə olunan bir işdir.

ÜstəlikXaricilərin Türkiyədə Ev və Torpaq Alma Şərtləri Məzmunu nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Əcnəbilərin Şirkət Qurulma Mərhələləri

 

Xaricilərin Türkiyədə şirkət qurarkən atmalı olduğu addımlar aşağıdakılardır:

 1. Qəsəbə və ya nümayəndəlik açmaq: Əcnəbilər əvvəlcə Türkiyədə qəsəbə və ya nümayəndəlik açmalıdırlar. Bu əməliyyatlar üçün tələb olunan sənədlər və sənədlər Ticarət Palatasına və ya Sənaye Palatasına təqdim edilməlidir.
 2. Şirkət adının qeydiyyatı: Şirkətin yaradılması üçün ad seçilməli və ad Ticarət Palatası və ya Sənaye Palatası tərəfindən qeydiyyata alınmalıdır.
 3. Kapital qoyuluşu: Şirkətin yaradılması üçün müəyyən edilmiş kapitalın məbləği yatırılmalıdır.
 4. İdarə Heyəti: Şirkətin idarə heyətinin üzvləri müəyyən edilməlidir.
 5. Təsis şəhadətnaməsi: Bütün bu proseslər tamamlandıqdan sonra şirkətin təsis sertifikatı alınmalıdır.
 6. Vergi nömrəsi və SGK qeydiyyatı: Qurulmuş şirkətin vergi nömrəsi və SGK qeydiyyatı aparılmalıdır.
 7. Əməliyyat lisenziyası: Şirkətin fəaliyyətə başlaması üçün biznes lisenziyası alınmalıdır.
 8. Digər zəruri sənədlər: Şirkətin fəaliyyətə başlaması üçün digər zəruri sənədlər və sənədlər alınmalıdır.

 

Xarici kapitallı şirkətin yaradılması üçün tələb olunan sənədlər

 

Xarici şirkətlərin yaradılması zamanı təqdim ediləcək sənədlər arasında aşağıdakılar ola bilər:

 • şirkət müqaviləsi
 • Pasport və ya vətəndaşlıq sənədləri: Xarici tərəfdaşların pasportları və ya vətəndaşlıq sənədləri tələb olunur.
 • İmza sirkülü: Xarici tərəfdaşların notarial qaydada təsdiq edilmiş imza sirkulyarları tələb olunur.
 • Təsis etməyə icazə verən səlahiyyətli qurumların sənədləri
 • Xarici tərəfdaşlar Türkiyədə olmadıqları üçün öz nümayəndələrini göndərəcəklərsə, notarial təsdiq edilmiş icazə sənədi tələb olunur.
 • Şəxsiyyət vəsiqələri: Xarici tərəfdaşların şəxsiyyət vəsiqələri tələb olunur.
 • Ünvan bəyannaməsi: Xarici tərəfdaşların ünvan bəyannaməsi tələb olunur.
 • Kapital bəyannamələri: Şirkətin yaradılması üçün qoyulacaq kapitalın sənədləri tələb olunur.
 • Ticarət reyestrinin qeydiyyatı: Xarici tərəfdaşların başqa şirkəti varsa, həmin şirkətin ticarət reyestri tələb olunur.
 • Ticarət Palatası və ya Sənaye Palatasının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022