VatandaşlıkYabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/bina-1280x960.webp

Türkiye’de yabancıların şirket kurması, genellikle Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye’de yabancı yatırım yapmak için uygulanan yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşir.

Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilmek için, ilk olarak Türkiye’de bir yerleşim yeri veya temsilci ofisi açmaları gerekmektedir. Daha sonra, Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kurma prosedürlerini izlemeleri gerekmektedir. Bu prosedürler arasında şirket adının tescili, sermaye yatırımı, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve şirketin kuruluş belgesinin alınması gibi adımlar yer alır.

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması sırasında karşılaşabilecekleri bazı sınırlamalar arasında, Türkiye’de yabancı yatırımcıların sermaye yatırımı yapmasına ilişkin düzenlemeler, Türkiye’de yabancıların kurabilecekleri şirket türleri ve yabancıların Türkiye’de yerleşim yeri açmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Başvuruların yapılacağı yer olarak Ticaret Odası veya Sanayi Odası veya İlgili Makamlar olabilir.

Yabancılar Türkiye’de Hangi Şirketleri Kurabilir?

 

Türkiye’de yabancılar, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye’de yabancı yatırım yapmak için uygulanan yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, aşağıdaki şirket türlerini kurabilirler:

 1. Anonim Şirket (A.Ş.): Bu şirket türü, en yaygın olarak kurulan şirket türüdür. A.Ş.’lerde sermaye payları, nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir ve sermaye yatırımı genellikle yüksektir.
 2. Limited Şirket (Ltd. Şti): Bu şirket türü, sermaye yatırımı daha düşük olan ve daha az formalite gerektiren bir şirket türüdür.
 3. Kolektif Şirket: Bu şirket türü, ortaklar tarafından ortak olarak yürütülen bir işletmedir ve ortaklar sadece işletmenin kar/zararına katılırlar.
 4. Kommandit Şirket: Bu şirket türü, komandit ortaklar tarafından yürütülen bir işletmedir. Komandit ortaklar sadece işletmenin zararına katılırlar.
 5. Serbest Meslek Şirketi: Bu şirket türü, serbest meslek sahibi olan kişiler tarafından kurulan bir işletmedir.
 6. Bireysel İşletme: Bu şirket türü, tek bir kişi tarafından yürütülen bir işletmedir.

Ayrıca Yabancıların Türkiye’de Ev ve Arazi Alma Koşulları içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Yabancıların Şirket Kuruluşu Aşamaları

 

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması sırasında izlemeleri gereken aşamalar şunlardır:

 1. Yerleşim yeri veya temsilci ofisi açma: Yabancılar ilk olarak Türkiye’de bir yerleşim yeri veya temsilci ofisi açmaları gerekmektedir. Bu işlemler için gerekli belgeler ve evraklar Ticaret Odası veya Sanayi Odası’na sunulmalıdır.
 2. Şirket adı tescili: Şirketin kurulması için bir ad seçilmelidir ve ad Ticaret Odası veya Sanayi Odası tarafından tescillendirilmelidir.
 3. Sermaye yatırımı: Şirket kurulması için belirlenen sermaye miktarı yatırılmalıdır.
 4. Yönetim Kurulu: Şirketin yönetim kurulu üyeleri belirlenmelidir.
 5. Kuruluş belgesi: Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra şirketin kuruluş belgesi alınmalıdır.
 6. Vergi numarası ve SGK kaydı: Kurulan şirketin vergi numarası ve SGK kaydı yapılmalıdır.
 7. İşletme ruhsatı: Şirketin faaliyete başlaması için işletme ruhsatı alınmalıdır.
 8. Diğer gerekli belgeler: Şirketin faaliyetine başlaması için diğer gerekli belgeler ve evraklar alınmalıdır.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşunda Gerekli Belgeler

 

Yabancı sermayeli şirket kuruluşunda sunulması gereken belgeler arasında şunlar yer alabilir:

 • Şirket sözleşmesi
 • Pasaportlar veya vatandaşlık belgeleri: Yabancı ortakların pasaportları veya vatandaşlık belgeleri gereklidir.
 • İmza sirküleri: Yabancı ortakların noter tarafından onaylanmış imza sirküleri gereklidir.
 • Kuruluş için onay veren yetkili kurumların belgeleri
 • Eğer yabancı ortaklar Türkiye’de olmadıkları için temsilcilerini göndereceklerse, noter tarafından onaylanmış bir yetki belgesi gereklidir.
 • Nüfus cüzdanları: Yabancı ortakların nüfus cüzdanları gereklidir.
 • Adres beyanı: Yabancı ortakların adres beyanları gereklidir.
 • Sermaye beyannameleri: Şirketin kurulması için yatırılması gereken sermayenin belgeleri gereklidir.
 • Ticaret sicil kaydı: Eğer yabancı ortakların başka bir şirketi var ise, o şirketin ticaret sicil kaydı gereklidir.
 • Ticaret Odası veya Sanayi Odası kayıt belgesi

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022