VətəndaşlıqFiruzəyi Kart

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkuaz-kart.jpg

Turkuaz kart əcnəbilərin iş icazəsi ilə bağlı Türkiyənin gətirdiyi yeniliklərdən biridir. 6735 saylı Beynəlxalq Əmək Qanunu ilə ölkəmizin iqtisadiyyatına və məşğulluğuna müsbət töhfə verəcək ixtisaslı əcnəbilər üçün firuzəyi kart adı altında yeni iş icazəsi sistemi tətbiq edilib. Bu yazıda firuzə kartı, necə və kim tərəfindən alına biləcəyi, firuzəyi kart sahibinin hüquq və vəzifələri araşdırılır. Turkuaz kart sahibinə verilən hüquqlardan ən əhəmiyyətlisi müstəsna şəkildə Türkiyə vətəndaşlığını əldə etməkdir.

Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu, Beynəlxalq özəl və prosessual hüquq haqqında qanun, Türk Mülki Məcəlləsi

Firuzəyi kart nədir?

Turkuaz kart əcnəbilərə adi prosedurlardan kənara çıxaraq ölkədə bəzi imtiyazlı hüquqlarla işləməyə imkan verir. Bacarıqlı işçi məşğulluğu üçün nəzərdə tutulan firuzəyi kart, Beynəlxalq Əmək Qanunu ilə həyatımıza daxil olan yeni bir tətbiqdir.

Türkiyədə əcnəbilərin işə götürülməsi

Beynəlxalq Əmək Qanunu baxımından əcnəbi “Türkiyə Respublikası dövləti ilə vətəndaşlıq əlaqəsi olmayan şəxs” kimi müəyyən edilir. Bu mənada əcnəbi həm başqa dövlətin vətəndaşı, həm də beynəlxalq qoruma sahibi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs ola bilər.

İş icazəsi prinsipləri

Türkiyədə işləmək istəyən əcnəbilər UİK-ə uyğun olaraq iş icazəsi almağa borcludurlar. Qanunda bəzi iş sahələri üçün sizin razılığınızın alınması nəzərdə tutulur.

Qanunda sadalanan iş icazələrinin növləri; Müvəqqəti iş icazəsi, müddətsiz iş icazəsi, müstəqil iş icazəsi, Turkuaz kart, müstəsna iş icazəsi. Bu yazıda firuzəyi kartı araşdıracağıq.

firuzəyi kartBeynəlxalq Əmək hüququ 11-ci maddədə müəyyən edilir:

“(1) Beynəlxalq əmək siyasətinə uyğun olaraq; Turkuaz Kart, təhsil səviyyəsi, peşə təcrübəsi, elm və texnologiyaya verdiyi töhfə, Türkiyədəki fəaliyyətinin və ya investisiyasının ölkə iqtisadiyyatına və məşğulluğuna təsiri, Beynəlxalq Əmək Siyasəti Məsləhət Şurasının tövsiyələrinə uyğun olaraq müraciətləri təsdiqlənən əcnəbilərə verilir. və Nazirlik tərəfindən müəyyən edilən prosedur və prinsiplər.

(2) Turkuaz Kart ilk üç ilin keçid dövrü olması şərti ilə verilir. Nazirlik keçid dövründə işəgötürəndən və ya əcnəbidən həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı məlumat və sənədlər tələb edə bilər. Keçid dövründə 15-ci maddəyə uyğun olaraq ləğv edilməyən Turkuaz Kartda keçid dövrünün qeydiyyatı əcnəbinin müraciəti əsasında ləğv edilir və qeyri-müəyyən müddətə Turkuaz Kart verilir. Bu ərizə keçid dövrünün bitməsinə yüz səksən gün qalmışdan başlayaraq istənilən halda keçid dövrünün bitməsinə qədər edilir. Bu müddət başa çatdıqdan sonra keçid dövrünün qeydiyyatının ləğvi üçün müraciət rədd edilir və Firuzəyi Kart etibarsız olur.

(3) Qanunvericilik müddəalarına əsasən, Turkuaz Kart sahibi əcnəbinin həyat yoldaşı və himayəsində olan övladlarına Turkuaz Kart sahiblərinin qohumları olduğunu göstərən və yaşayış icazəsini əvəz edən sənəd verilir.

(4) Turkuaz Kart sahibi əcnəbi bu Qanunla tənzimlənən müddətsiz iş icazəsi ilə verilən hüquqlardan faydalanır.

(5) Turkuaz Kart tətbiqində; Akademik sahədə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş tədqiqatları olanlar, elm, sənaye və texnologiyada ölkəmiz üçün strateji hesab edilən bir sahədə ön plana çıxanlar və ya milli təhsilə əhəmiyyətli töhfə verən və ya verməsi gözlənilənlər İxracat, məşğulluq və ya investisiya qabiliyyəti baxımından iqtisadiyyatı xüsusiyyətli xaricilər olaraq qəbul edilir.

(6) Bu maddənin müddəaları müvəqqəti mühafizə altında olan əcnəbilərə şamil edilmir.”

Firuzəyi kart almaq üçün hansı şərtlər var?

Firuzəyi kart üçün müraciət etmək üçün yerinə yetirilməli olan şərtləri araşdırmaq lazımdırsa;

 • Müvəqqəti qoruma sahibləri firuzəyi kart sahibi ola bilməyəcəklər. Qaçqınlar, şərti qaçqınlar, yardımçı müdafiə sahibləri və vətəndaşlığı olmayan şəxslər firuzəyi kartlara sahib ola bilərlər.
 • Firuzəyi kart qanunla müəyyən edilmiş “ixtisaslı əcnəbi” sayılan şəxslərə verilə bilər.
 • Turkuaz kart müraciəti Firuzəyi Kart Əsasnaməsinin 8-ci maddəsində göstərilən sənədlərlə edilməlidir.
 • Firuzəyi kart müraciətləri ümumi müdirlik tərəfindən təyin olunan bal sisteminə görə qiymətləndiriləcək.

Firuzəyi kart üçün müraciət edərkən hansı sənədlər tələb olunur?

Firuzəyi kart üçün müraciət edərkən tələb olunan sənədlərFiruzəyi Kart Tənzimlənməsi8-ci maddə ilə tənzimlənir;

(1) Müraciət zamanı aşağıdakı sənədlər sistemə yüklənir:

 1. a) Ərizə ərizəsi,
 2. b) əcnəbinin pasportu və ya pasportu əvəz edən sənədin surəti;
 3. c) Əgər varsa, müvafiq dövlət müəssisə və təşkilatından alınmış uyğunluq sertifikatı;

ç) bu Əsasnamənin beşinci maddəsində sadalanan əcnəbilər baxımından;

1) İxtisaslı işçi qüvvəsi sayılan əcnəbilər üçün diplom, əmək müqaviləsi, tərcümeyi-halı, tapşırıq və ya tapşırıq məktubu, peşə təcrübəsi, ana dilindən başqa xarici dilləri göstərən və buna bənzər beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş sənədlər;

2) İxtisaslı investor hesab edilən əcnəbi üçün sərmayənin həcmini, məşğulluq səviyyəsini, ixrac məbləğini, maliyyə adekvatlığını, regionu, sektoru və biznesi və s.

3) Alim və ya tədqiqatçı üçün diplom, akademik karyera və ad, akademik tədqiqatlar və ya lisenziya, ticarət nişanı və ya patent sənədləri və buna bənzər,

4) Mədəniyyət, incəsənət və ya idman fəaliyyətlərində milli və ya beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmış əcnəbi üçün onun uğurlu və oxşar olduğunu göstərən sənədlər,

5) Türkiyənin və ya Türk mədəniyyətinin tanınmasına və ya tanıdılmasına töhfə verən əcnəbilər üçün: Turkuaz könüllü olaraq beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən fəaliyyətlərlə bağlı sənədlər, intellektual və bədii əsərlər, müddət, davamlılıq, davamlılıq və təsir dairəsi və buna bənzər,

Sənədlər arasında Baş İdarə tərəfindən müəyyən edilən və Baş İdarənin rəsmi internet saytında dərc edilən sənədlər.

(2) Baş Müdürlük, 5-ci maddədə sadalanan əcnəbilər baxımından hər bir xarici qrup üçün tələb olunan sənədləri ayrıca müəyyən etmək, yeni sənədlər əlavə etmək və ya bu sənədləri dəyişdirmək səlahiyyətinə malikdir. Bu məzmunda edilən qaydalar Baş İdarənin rəsmi internet saytında dərc olunur.

(3) Türkiyədə qanuni olaraq yaşayan əcnəbilərin ölkədaxili müraciətləri üçün etibarlı yaşayış icazəsinin olması şərti tələb olunmur.”

Firuzəyi kart əldə etməyin nəticələri nələrdir?

Firuzəyi kartı olan əcnəbilərin faydalana biləcəyi hüquqlara baxmaq lazımdırsa;

 • Turkuaz kart sahibləri müddətsiz iş icazəsinin verdiyi hüquqlardan yararlanacaqlar.
 • Onlar Türkiyədə hərbi xidmət keçmək məcburiyyətindən azaddırlar.
 • Onlar seçmək və seçilmək, dövlət vəzifələrində işləmək hüququndan istifadə edə bilməzlər.
 • Sosial təminatla bağlı əldə edilmiş hüquqlar qorunur və bu hüquqlardan istifadə zamanı müvafiq qanunvericiliyin müddəalarına tabedir.
 • Həmin şəxslərin Türkiyədə yaşayış, səyahət, iş, investisiya, ticarət fəaliyyəti, vərəsəlik, daşınar və daşınmaz əşyaların əldə edilməsi və ondan imtinası kimi subyektlərlə bağlı əməliyyatları Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq edilən qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq qurum və təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.
 • Bu hüquq və öhdəliklərin istifadəsində Türkiyə vətəndaşı olmaq şərti xüsusi qanunlarda istənilirsə, Turkuaz Kartı olan şəxslər bu hüquqlardan yararlanmaq iddiasında ola bilməzlər.
 • 25/9/2009-cu il tarixli və 5901 nömrəli Türkiyə Vətəndaşlığı Qanununun 12-ci maddəsinin birinci bəndinin (b) bəndi çərçivəsində Turkuaz Kart sahibinin və onun qohumunun müqavilənin bağlanmasında maneə törədəcək bir vəziyyət yoxdur. milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş şərtləri və Nazirlik tərəfindən təklif olunarsa, keçid dövrü qeydiyyatının ləğv edilməsi şərti ilə Türkiyə vətəndaşlığını ala bilər.

Firuzəyi kartı əldə etmək nə qədər vaxt aparır?

Ədliyyə orqanlarında məqsədli dövrlər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilib. Bu müddətlər işin predmetinə və xarakterinə uyğun olaraq müəyyən edilir və bu müddət ərzində apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrinin mərhələləri qiymətləndirilmir. Praktik tətbiqləri nəzərə alaraq;

 • Müraciətlərin tamlığı və tamlığı
 • Xəbərdarlıq dövrləri
 • Müvafiq qurum və təşkilatlardan məqalələr
 • Şahidləri dinləmək kimi proseslər, əgər varsa, işin məzmununa, iş və əməliyyata görə dəyişir.

Bununla belə, ərizə və ya iddianın ən qısa zamanda yekunlaşdırılması faylın yaxından izlənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Yaxşı bir fayl təqibi işin, işin və əməliyyatların lazımsız uzanmasının qarşısını alır.

Ən yaxşı immiqrasiya hüquq vəkilini necə tapmaq olar?

Vətəndaşlıq hüququ üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas O, öz müştərisinə mübahisələrin həllində bütün lazımi hüquqi dəstəyi göstərir. Sözügedən mübahisə çərçivəsində vəkilin vəzifəsi, təmsil etdiyi şəxsin hüquqlarını itirməməsi və məhkəmənin müsbət nəticələrinə uyğun hərəkət etməsi üçün fayl daxilində lazımi işləri görməkdən ibarətdir. hallar. Bu səbəbdən, geri qaytarıla bilməyəcək və düzəlməz zərərlərin qarşısını almaq və xeyrinizə olan bütün müddəaların tətbiq olunduğuna heç bir şübhə yeri qoymamaq üçün ekspert vərəsəlik vəkili ilə işləmək sizin xeyrinizə olacaq.

Türkiyə vətəndaşlığı üçün müraciətdə vəkilin əhəmiyyəti nədir?

Müraciətiniz üçün lazımi sənədlərin alınması və hüquqi yol xəritəsinin cızılması nöqtəsində vəkiliniz sizə hüquqi məsləhət və vəkillik xidmətləri göstərəcək və hədəfə ən sürətli və ən sərfəli şəkildə çatmağınıza imkan verəcək.

İmmiqrasiya vəkilinin vəkil haqqı nə qədərdir?

Vəkil haqqı sizə qarşı açılacaq məhkəmə proseslərinə və məhkəmə iddialarına əsasən müəyyən edilir. Bildiyiniz kimi, hər il Türkiyə Barosu tərəfindən hazırlanmış “Vəkil Minimum Əmək haqqı Tarifi” Vətəndaşlıq qanunu çərçivəsində baxılan hallarda vəkil haqqı bu tarifdə göstərilən rüsumdan aşağı məbləğ kimi müəyyən edilə bilməz. Buna görə də, vətəndaşlıq vəkil haqqı həmişə sabit və müəyyən deyil. Bununla belə, Vəkillər Kollegiyasının müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı tarifindən yuxarı vəkil haqqı təyin etmək mümkün ola bilər. (2022 cədvəli üçün buraya klikləyin.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022