VətəndaşlıqEvlilik yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turk-vatandasliginin-evlenme-ile-kazanilmasi.jpg

türk vətəndaşlığıTürkiyə Vətəndaşlıq Qanunu, , Beynəlxalq özəl və prosessual hüquq haqqında qanun, Türk Mülki Məcəlləsi və digər qanunlar və Türkiyə qanunvericiliyi çərçivəsində beynəlxalq müqavilələr doğuşla və ya sonradan əldə edilə bilər. Vətəndaşlıq fiziki şəxslə dövlət arasında siyasi və hüquqi əlaqənin qurulmasından ibarətdir. Hər bir ölkə vətəndaşlığın əldə edilməsini və ya itirilməsini beynəlxalq konvensiyalara və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən şərtlərə tabe edir. Nikah yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması səlahiyyətli orqanın qərarı ilə əldə edilən vətəndaşlıq növüdür. Əlaqədar yazımızda bu Türkiyə vətəndaşlığının evlilik yolu ilə əldə edilməsi və onun hansı şərtlərə tabe olduğu əsas götürüləcək.

Türkiyə vətəndaşlığı nədir?

Türkiyə vətəndaşlığı Türkiyə Cümhuriyyətinin Konstitusiyasında var.Türk dövlətinə vətəndaşlıqla bağlı olan hər kəs türkdür..” kimi müəyyən edilir. Bu titul sayəsində Türkiyə vətəndaşı Türkiyə Cümhuriyyətinin Konstitusiyası və qanunvericilikdə tanınan hüquqlardan yararlanaraq ondan gözlənilən öhdəlikləri də yerinə yetirəcək. Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq hüquqa zidd olaraq xarici dövlətlər tərəfindən məruz qaldığı haqsız hərəkət və əməllərə qarşı olarsa, bu başlığa əsaslanaraq Türkiyə Respublikasından diplomatik müdafiə tələb edə biləcək.

Türkiyə vətəndaşlığının alınması nədir?

Türkiyə vətəndaşlığı sayı 5901-dirTürkiyə Vətəndaşlıq QanunuTürkiyə vətəndaşlığının alınması halları iki əsas qrupda toplanır. Qanuna görə, Türkiyə vətəndaşlığı həm doğuşla, həm də sonradan əldə edilə bilər.

MADDƏ 5: “Türkiyə vətəndaşlığı doğumla və ya daha sonra əldə edilir.

Doğum yolu ilə alınan türk vətəndaşlığı, nəsildən və ya doğulduğu yerdən asılı olaraq avtomatik olaraq yaranan vətəndaşlıqdır. Doğulduğu andan etibarlıdır. Qanunla kortəbii vətəndaşlıqdır, heç bir şəxsin iradəsindən, tələbindən asılı deyil. Buna orijinal vətəndaşlıq deyilir.

Qəbul edilmiş vətəndaşlıq səlahiyyətli orqanın qərarı, övladlığa götürmə və ya seçmək hüququnun həyata keçirilməsi ilə əldə edilir. Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə əldə edilmiş Türkiyə vətəndaşlığı qərarın verildiyi gündən, qəbulda qərarın verildiyi gündən və bu hüquqdan seçim hüququnun həyata keçirilməsində istifadə edilməsinə dair qərarın verildiyi gündən qüvvəyə minir. Bu vətəndaşlıq növü qazanılmış vətəndaşlıq da adlanır.

Evlilik yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması nədir?

Nikah yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması səlahiyyətli orqanın qərarı ilə əldə edilən vətəndaşlıq növüdür. Əcnəbinin Türkiyə vətəndaşı ilə evlənməsi ona avtomatik olaraq Türkiyə vətəndaşlığı vermir. Kişi və ya qadın türk vətəndaşı ilə ailə quran əcnəbinin Türkiyə vətəndaşlığını alması Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən şərtlərin yerinə yetirilib-yetirilməməsi ilə bağlı Türkiyə vətəndaşlığını almaq qərarından asılıdır.

Evlilik yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını almaq üçün hansı şərtlər var?

Əcnəbinin Türkiyə vətəndaşı ilə nikah bağladığı üçün Türkiyə vətəndaşlığını əldə etməsi üçün dörd şərt tələb olunur;

  • Əcnəbinin Türkiyə vətəndaşı ilə ən azı 3 il nikahı olmalıdır. Bu nikahın davamı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əcnəbinin Türkiyə vətəndaşlığı ilə bağlı qərar verildiyi tarixdə məcburidir. Müraciətdən sonra Türkiyə vətəndaşı olan həyat yoldaşının ölümü səbəbiylə nikah bitərsə, bu şərt istənmir. Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək istəyən əcnəbinin Türkiyə vətəndaşı olan həyat yoldaşı sonradan Türkiyə vətəndaşlığını qəbul edibsə, üç illik müddətin hesablanması üçün Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmə tarixi əsas götürülür.
  • Ailə birliyində bir həyat üç il davam etməlidir. Türkiyə vətəndaşı ilə ailə quran əcnəbinin Türkiyə vətəndaşlığını əldə etməsi üçün onların nikahının ən azı 3 il davam etməsi kifayət deyil və bu nikahda fors-major hallar istisna olmaqla, “ailə birliyində yaşamaq” şərti də yerinə yetirilməlidir. .
  • Əcnəbi nikah birliyinə uyğun gəlməyən hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmamalıdır. Evlilik birliyinə uyğun gəlməyən fəaliyyətlər çox aydın olmasa da, nəzərdə tutulan əcnəbinin boşanmaya səbəb olacaq hərəkət və davranışlarıdır.
  • Əcnəbi milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törədəcək bir vəziyyətdə olmamalıdır.

Bu şərtləri yerinə yetirən əcnəbi Türkiyə vətəndaşlığını almaq üçün müraciət edə bilər. 16. Maddədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi Türkiyə vətəndaşı ilə evlənən əcnəbiyə Türkiyə vətəndaşlığı almaq hüququ vermir. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin aparacağı araşdırma və müayinə nəticəsində statusu uyğun gələnlərin Türkiyə vətəndaşlığını almaq mümkündür. Uyğun olmayan əcnəbilərin müraciətləri Nazirlik tərəfindən rədd ediləcək. Şərtlə nəyin nəzərdə tutulduğu aydın deyil. Müvafiq tənzimləmə əcnəbinin hər hansı cinayətə görə mühakimə olunmağa davam etməsini və ya mühakimə olunmasını və ya həbs olunmasını, nikahda yaşamamasını, fahişəliklə məşğul olmasını və ya qanunla uyğun gəlməyən şəkildə fahişəliyə vasitəçilik etməsini məqsədəuyğun hesab etmir. evlilik birliyi.

Evlilik yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını almaq nə qədər vaxt aparır?

Ədliyyə orqanlarında məqsədli dövrlər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilib. Bu müddətlər işin predmetinə və xarakterinə uyğun olaraq müəyyən edilir və bu müddət ərzində apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrinin mərhələləri qiymətləndirilmir. Praktik tətbiqləri nəzərə alaraq;

  • Müraciətlərin tamlığı və tamlığı
  • Xəbərdarlıq dövrləri
  • Müvafiq qurum və təşkilatlardan məqalələr
  • Şahidləri dinləmək kimi proseslər, əgər varsa, işin məzmununa, iş və əməliyyata görə dəyişir.

Bununla belə, ərizə və ya iddianın ən qısa zamanda yekunlaşdırılması faylın yaxından izlənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Yaxşı bir fayl təqibi işin, işin və əməliyyatların lazımsız uzanmasının qarşısını alır.

Xarici hüquqşünası necə tapmaq olar?

Xaricilər hüququ üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas o, öz müştərisinə mübahisələrin həllində bütün lazımi hüquqi dəstəyi göstərir. Sözügedən mübahisə çərçivəsində vəkilin vəzifəsi, təmsil etdiyi şəxsin hüquqlarını itirməməsi və məhkəmənin müsbət nəticələrinə uyğun hərəkət etməsi üçün fayl daxilində lazımi işləri görməkdən ibarətdir. hallar. Bu səbəbdən, geri qaytarıla bilməyəcək və düzəlməz zərərlərin qarşısını almaq və xeyrinizə olan bütün müddəaların tətbiq olunduğuna heç bir şübhə yeri qoymamaq üçün ekspert vərəsəlik vəkili ilə işləmək sizin xeyrinizə olacaq.

Türkiyə vətəndaşlığı üçün müraciətdə vəkilin əhəmiyyəti nədir?

Müraciətiniz üçün lazımi sənədlərin alınması və hüquqi yol xəritəsinin cızılması nöqtəsində vəkiliniz sizə hüquqi məsləhət və vəkillik xidmətləri göstərəcək və hədəfə ən sürətli və ən sərfəli şəkildə çatmağınıza imkan verəcək.

Əcnəbi hüquqşünasın vəkillik haqqı nə qədərdir?

Vəkil haqqı sizə qarşı açılacaq məhkəmə proseslərinə və məhkəmə iddialarına əsasən müəyyən edilir. Bildiyiniz kimi, hər il Türkiyə Barosu tərəfindən hazırlanmış “Vəkil Minimum Əmək haqqı Tarifi” Vətəndaşlıq qanunu çərçivəsində baxılan hallarda vəkil haqqı bu tarifdə göstərilən rüsumdan aşağı məbləğ kimi müəyyən edilə bilməz. Buna görə də, vətəndaşlıq vəkil haqqı həmişə sabit və müəyyən deyil. Bununla belə, Vəkillər Kollegiyasının müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı tarifindən yuxarı vəkil haqqı təyin etmək mümkün ola bilər. (2022 cədvəli üçün buraya klikləyin.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022