ЖарандыкАнкара жарандык юристи

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/hukuk.webp

Жарандык юрист, жарандык укуктар жана мыйзам маселелери боюнча жардам жана консультация берүү үчүн дайындалган юрист. Жарандык юристтер жарандык алуу үчүн арыздарды кабыл алуу, жарандык алуу процедураларына көз салуу, жарандык укуктарды коргоо жана коргоо сыяктуу тармактарда колдоо көрсөтөт.

Анкара жарандык юристиУкук тармагында кызмат көрсөткөн Эсра Аслан Юридикалык фирмасы катары биз чет өлкөлүктөрдүн жарандык алуу процедураларына же бүтүмдөр учурунда пайда болгон укуктук көйгөйлөргө чечимдерди сунуштайбыз.

Жарандык мыйзамы боюнча иштер канча убакытка созулат?

Жарандык мыйзамы боюнча иштер канча убакытка созулат? деген суроо кызыктырат. Конкреттүү окуянын мүнөзү, иштин мүнөзү жана иштин көлөмү сыяктуу ар кандай факторлор жарандык мыйзам менен келип чыккан учурларда иштин узактыгына таасир этет.

Жарандык мыйзам Иштердин узактыгы көптөгөн факторлорго жараша өзгөрүшү мүмкүн. Алардын ичинен иштин татаалдыгы, ишке тиешелүү документтердин саны жана сапаты, доогер менен жоопкердин катышуусунун мезгилдүүлүгү, сот органдары тарабынан иштерди кароо убактысы сыяктуу факторлор болушу мүмкүн.

Жалпысынан алганда, жарандык мыйзам боюнча иштер бир нече айдан бир нече жылга чейин созулушу мүмкүн. Бирок, ар бир иш уникалдуу болгондуктан, бир иштин болжолдуу убактысын айтуу кыйын.

Жарандык укук жаатындагы иштердин узактыгы да тиешелүү мекеменин же соттордун катуулугуна жараша өзгөрүп турат.

Арыздардын толук жана толук берилиши менен процессте үзгүлтүк болбосо, процесс азыраак убакытты талап кылат.

Жарандык мыйзам чөйрөсүндө кандай доо арыздар бар?

Жарандык укук жаатындагы иштер Жарандык укуктардын жана милдеттердин бузулушу жөнүндө арыздар негизинен бул тармактагы доо арыздардын мазмунун түзөт.

Жарандык укук жаатындагы иштер төмөнкүдөй тизмектелиши мүмкүн;

 • Эквиваленттүүлүк күбөлүктүн учурлары,
 • Асырап алуу жолу менен жарандыкты алуу жөнүндө иштер,
 • Жарандыкты теги боюнча алуу боюнча иштер,
 • Нике аркылуу жарандыкты алуу боюнча иштер,
 • Жарандыкты алууга байланыштуу өзгөчө учурларда,
 • ТКТР жарандарынын Түркия Республикасынын жараны болушуна байланыштуу иштер,
 • Жалпы жоболор боюнча жарандыкты алуу боюнча иштер,
 • Жарандыкты тандоо укугу менен алуу боюнча иштер,
 • Чет элдик инвесторлордун жарандыкты алуусу боюнча иштер,
 • Жарандыкты кайра алуу боюнча иштер,
 • Жарандык боюнча соттук териштирүү.

Бардык бул чөйрөлөр боюнча каралып жаткан иштер жарандык адвокаттык кызмат чөйрөсүнө кирет. Иштер карала турган соттор ар кандай болсо да, бул иштердин негизин жарандык мыйзам түзөт.

Кайсы сот жарандык иштерди карайт?

Жарандык боюнча иштерди кайсы сот карайт? Бул суроо да бул аймакта көп изилденет. Жарандык мыйзамынын алкагында көрүнгөн көйгөйлөрдүн алкагында пайда болгон учурлар кеңири масштабда болот. Ушул себептен улам, жарандык мыйзамга кирген иштердин алкагында соттор ар түрдүү.

Жарандык маселелери боюнча соттор төмөнкүдөй болуп саналат;

 • Апелляциялык орган/Мамлекеттик кеңеш
 • Үй-бүлөлүк соттун/Үй-бүлөлүк соттун-Биринчи инстанциядагы жарандык соттун,
 • Администрациянын/Административдик соттордун чечимин жокко чыгаруу боюнча иш
 • Таануу жана аткаруу / Биринчи инстанциядагы жарандык сот
 • Жарандык жөнүндө арыз / Ички иштер министрлиги жана административдик сот
 • Апелляциялык сот/Райондук административдик сот

Анкара жарандык юрист акысы

Адвокаттын акысы жагдайга жараша өзгөрүп турат. Анкара жарандык юрист акысыОшондой эле жыл сайын Түркиянын адвокаттар бирикмеси тарабынан аныкталган адвокаттык акысына жараша өзгөрүп турат.

Адвокаттар бааны Адвокаттар коллегиясы аныктаган минималдуу адвокаттык төлөм тарифинин негизинде аныктайт.

Бул аныкталган төлөм боюнча адвокаттын акысын аныктоо мүмкүн эмес. Ушул себептен адвокаттар жарандык мыйзамдын алкагында карала турган иштерде ушул эң аз айлык акынын негизинде аныктама беришет.

Эсра Аслан Юридикалык фирмасы катары биз жарандык жактоочу чөйрөсүндө көрсөткөн юридикалык кызматтардын алкагында каралган иштер үчүн акылар да ар түрдүү. АнткениАнкара жарандык юрист акысы Толук маалымат алуу үчүн биздин юридикалык кеңсебизге кайрылсаңыз болот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *