VətəndaşlıqTürkiyə vətəndaşlığının alınması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2022/12/turk-vatandasliginin-kazanilmasi.png

türk vətəndaşlığıTürkiyə Vətəndaşlıq Qanunu, Beynəlxalq özəl və prosessual hüquq haqqında qanun, Türk Mülki Məcəlləsi və digər qanunlar və Türkiyə qanunvericiliyi çərçivəsində beynəlxalq müqavilələr doğuşla və ya sonradan əldə edilə bilər. Vətəndaşlıq fiziki şəxslə dövlət arasında siyasi və hüquqi əlaqənin qurulmasından ibarətdir. Hər bir ölkə vətəndaşlığın əldə edilməsini və ya itirilməsini beynəlxalq konvensiyalara və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən şərtlərə tabe edir. Əlaqədar yazımızda bu anlayışların məzmunu və tabe olduqları şərtlər əsas kimi araşdırılacaqdır.

Türkiyə vətəndaşlığı nədir?

Türkiyə vətəndaşlığı Türkiyə Cümhuriyyətinin Konstitusiyasında var.Türk dövlətinə vətəndaşlıqla bağlı olan hər kəs türkdür..” kimi müəyyən edilir. Bu titul sayəsində Türkiyə vətəndaşı Türkiyə Cümhuriyyətinin Konstitusiyası və qanunvericilikdə tanınan hüquqlardan yararlanaraq ondan gözlənilən öhdəlikləri də yerinə yetirəcək. Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq hüquqa zidd olaraq xarici dövlətlər tərəfindən məruz qaldığı haqsız hərəkət və əməllərə qarşı olarsa, bu başlığa əsaslanaraq Türkiyə Respublikasından diplomatik müdafiə tələb edə biləcək.

Türkiyə vətəndaşlığının alınması nədir?

Türkiyə vətəndaşlığı sayı 5901-dir Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunudoğuş zamanı və ya sonradan əldə edilə bilər.

MADDƏ 5: “Türkiyə vətəndaşlığı doğumla və ya daha sonra əldə edilir.

Doğuşla alınan Türkiyə vətəndaşlığı qanundan irəli gəlir, nəsil və ya doğum yerinə əsaslanır, avtomatik olaraq alınır və doğum anından qüvvəyə minir.

Qazandıqdan sonra vətəndaşlıq isə insanın doğulduqdan sonra başqa hüquqi səbəbə görə əldə etdiyi vətəndaşlıq növüdür.

Doğuşla Türkiyə vətəndaşlığının alınması nədir?

Doğuşla alınan vətəndaşlıq ilkin vətəndaşlıqdır. Doğum yolu ilə alınan vətəndaşlıq qanundan irəli gəlir və avtomatik olaraq doğuşla əldə edilir. Doğum yolu ilə alınan vətəndaşlıq doğulduğu andan qüvvəyə minir.

damazlıq əsası

Nəsil əsasında türk vətəndaşlığı Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 7-ci maddədə: “(1) Türkiyə vətəndaşı olan ana və ya atadan nikah birliyindən Türkiyədə və ya ondan kənarda doğulmuş uşaq Türkiyə vətəndaşıdır.

(2) Türkiyə vətəndaşı olan ana və xarici atadan nikahdankənar doğulan uşaq Türkiyə vətəndaşıdır.

(3) Türk vətəndaşı ata və əcnəbi ananın nikah birliyi xaricində doğulan uşaq, nəslin qurulmasını təmin edən qayda və prinsiplər yerinə yetirildiyi təqdirdə Türkiyə vətəndaşlığını alır. Redaktə edilib.

Nəsil əsasında Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək üçün həmin şəxs türk vətəndaşı olan anaya və ya türk vətəndaşı ataya nəsil, qohum ana və ya ata isə doğum zamanı Türkiyə vətəndaşı olmalıdır.

doğum yeri əsasında

Doğulduğu yerə görə türk vətəndaşlığıTürkiyə Vətəndaşlıq Qanunu8-ci maddədə: (1) Türkiyədə doğulmuş və xarici valideynlərinə görə doğuşla heç bir ölkənin vətəndaşlığını ala bilməyən uşaq anadan olduğu andan Türkiyə vətəndaşıdır.

(2) Türkiyədə olmuş uşaq, əksi sübuta yetirilmədikdə, Türkiyədə doğulmuş sayılır.” Redaktə edilib.

Doğulduğu yer üzrə şəxsin doğulduğu ölkənin dövlətinin vətəndaşlığını əldə etmək üçün əsasdır. Türk Vətəndaşlıq Qanununda vətəndaşsızlığın qarşısını almaq üçün torpaq prinsipi qəbul edilmişdir. Türkiyə vətəndaşlığını əldə etməyin şərtlərindən biri də ata-anasının əcnəbi olması səbəbindən heç bir ölkənin vətəndaşlığının doğuşla alınmamasıdır.

Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınması nədir?

Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınmasıTürk Vatandaşlığı Kanunu 9-cu maddədə “(1) Sonradan əldə edilən Türkiyə vətəndaşlığı səlahiyyətli orqanın qərarı ilə və ya övladlığa götürmə və ya seçmək hüququnun həyata keçirilməsi ilə həyata keçirilir. Formada düzülür.

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması dedikdə, müvafiq şəxsin iradəsi və səlahiyyətli orqanın qərarı ilə sonradan əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Detallara görə buradanƏlaqədar məqaləmizə daxil ola bilərsiniz.

Övladlığa götürmə yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək

Övladlığa götürmə yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə edən qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 17-ci maddədə ” (1) Türkiyə vətəndaşı tərəfindən övladlığa götürülən yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törədəcək bir vəziyyətə malik olmamaq şərti ilə qərarın verildiyi tarixdən etibarən Türkiyə vətəndaşlığını ala bilər. Formada düzülür.

Seçim hüququ ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək

Seçmə hüququ ilə Türkiyə vətəndaşlığını qazanan qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 21-ci maddədə“ (1) 27-ci maddəyə uyğun olaraq, valideynlərinə görə Türkiyə vətəndaşlığını itirən uşaqlar yetkinlik yaşlarından etibarən üç il ərzində seçim hüququndan istifadə edərək Türkiyə vətəndaşlığını ala bilərlər.” Formada düzülür.

KKTC vətəndaşlarının Türkiyə vətəndaşlığını alması

KKTC vətəndaşlarının Türkiyə vətəndaşlığını qazanması üçün qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 42-ci maddədə “(1) Türkiyə vətəndaşlığını almaq üçün müraciət etmiş Şimali Kipr Türk Respublikasının vətəndaşları, Türkiyə vətəndaşı olmaq istədiklərini yazılı şəkildə bildirdikləri təqdirdə Türkiyə vətəndaşlığını alırlar.

(2) 11-ci maddədə göstərilən müddəalar sonradan Şimali Kipr Türk Respublikasının vətəndaşlığını almış şəxslərə şamil edilir.” Formada düzülür.

Bundan sonra Türkiyə vətəndaşlığını almaq nə qədər vaxt alır?

Ədliyyə orqanlarında məqsədli dövrlər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilib. Bu müddətlər işin predmetinə və xarakterinə uyğun olaraq müəyyən edilir və bu müddət ərzində apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrinin mərhələləri qiymətləndirilmir. Praktik tətbiqləri nəzərə alaraq;

  • Müraciətlərin tamlığı və tamlığı
  • Xəbərdarlıq dövrləri
  • Müvafiq qurum və təşkilatlardan məqalələr
  • Şahidləri dinləmək kimi proseslər, əgər varsa, işin məzmununa, iş və əməliyyata görə dəyişir.

Ümumi ortalamaları nəzərə alsaq, demək olar ki, vətəndaşlıq işləri, əməliyyatlar və iddialar orta hesabla 1 ilə 2 il arasında bağlanır. Birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra başlayan apellyasiya və Ali Məhkəmənin mərhələləri hesablandıqda işin 2-3 ilə qədər uzadılması mümkündür.

Bununla belə, ərizə və ya iddianın ən qısa zamanda yekunlaşdırılması faylın yaxından izlənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Yaxşı bir fayl təqibi işin, işin və əməliyyatların lazımsız uzanmasının qarşısını alır.

Ən yaxşı vətəndaşlıq vəkilini necə tapmaq olar?

Vətəndaşlıq hüququ üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas O, öz müştərisinə mübahisələrin həllində bütün lazımi hüquqi dəstəyi göstərir. Sözügedən mübahisə çərçivəsində vəkilin vəzifəsi, təmsil etdiyi şəxsin hüquqlarını itirməməsi və məhkəmənin müsbət nəticələrinə uyğun hərəkət etməsi üçün fayl daxilində lazımi işləri görməkdən ibarətdir. hallar. Bu səbəbdən, geri qaytarıla bilməyəcək və düzəlməz zərərlərin qarşısını almaq və xeyrinizə olan bütün müddəaların tətbiq olunduğuna heç bir şübhə yeri qoymamaq üçün ekspert vərəsəlik vəkili ilə işləmək sizin xeyrinizə olacaq.

Türkiyə vətəndaşlığı üçün müraciətdə vəkilin əhəmiyyəti nədir?

Müraciətiniz üçün lazımi sənədlərin alınması və hüquqi yol xəritəsinin cızılması nöqtəsində vəkiliniz sizə hüquqi məsləhət və vəkillik xidmətləri göstərəcək və hədəfə ən sürətli və ən sərfəli şəkildə çatmağınıza imkan verəcək.

Vətəndaşlıq vəkilinin vəkil haqqı nə qədərdir?

Vəkil haqqı sizə qarşı açılacaq məhkəmə proseslərinə və məhkəmə iddialarına əsasən müəyyən edilir. Bildiyiniz kimi, hər il Türkiyə Barosu tərəfindən hazırlanmış “Vəkil Minimum Əmək haqqı Tarifi” Vətəndaşlıq qanunu çərçivəsində baxılan hallarda vəkil haqqı bu tarifdə göstərilən rüsumdan aşağı məbləğ kimi müəyyən edilə bilməz. Buna görə də, vətəndaşlıq vəkil haqqı həmişə sabit və müəyyən deyil. Bununla belə, Vəkillər Kollegiyasının müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı tarifindən yuxarı vəkil haqqı təyin etmək mümkün ola bilər. (2022 cədvəli üçün buraya klikləyin.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022