Miras Davaları

Yй-бүлөлүк мурас иштери, Кыймылсыз мүлк жана маркумдун артында калган материалдык баалуулукка ээ болгон акча сыяктуу буюмдарды бөлүшүүдө мураскорлордун ортосундагы келишпестиктин натыйжасында колдонулган юридикалык процесс.

Милдеттенмелер кодексинин, Түрк Жарандык кодексинин жана Жер реестри мыйзамынын жоболору менен түзүлгөн бул доо арыздар ар кандай түрдө берилиши мүмкүн.

Мурас доосунун алкагында мураскорлор тарабынан төмөнкүдөй доо арыздар берилиши мүмкүн;

 1. рацион иши
 2. Тенкис иши
 3. Документти жокко чыгаруу иши
 4. Мурас күбөлүгүн жокко чыгаруу боюнча иш-аракет
 5. Мурас келишимин жокко чыгаруу
 6. Таксим жана Изале-и Шую учурлары

Esra Aslan юридикалык фирмасы зыярат кылуу мененүй-бүлөлүк мурас иштери Сиз маселе боюнча көбүрөөк маалымат ала аласыз жана ишеним кат берүү менен сиздин ишиңиздин эң ылайыктуу шарттарда аткарылышын камсыздай аласыз.

Мурастык доо арыздарды кандай маселелер камтыйт?

Yй-бүлөлүк мурас иштери Анын кеңири структурасы бар. Тактап айтканда, бул эң узак иштердин катарына кирет. Бул алкагында камтылган темалар төмөнкүдөй;

 1. Мурас калтыруучу тарабынан мураска тыюу салынган мураскорлор барбы
 2. Мурас калтыруучу менен мураскорлордун ортосунда мурастан баш тартуунун болушу
 3. Мурасчылардын же үчүнчү жактардын кимдир бирөө мурастан мүлктү уурдап кеткенби.
 4. Мыйзамдуу мураскорлор кимдер, ар бир үлүш канчадан
 5. Мурас калтыруучу тарабынан мураска калган мүлктүн жалпы наркы
 6. Мураскордун ден соолугуна байланыштуу мураскорлордун бирине өткөнбү же жокпу

Мурас укугу кеңири чөйрөгө ээ болгондуктан, мурас боюнча талаш-тартыштардын себептерине жараша ар кандай мурастык доо арыздар берилиши мүмкүн.

Мурас боюнча доолордун кандай түрлөрү бар?

үй-бүлөлүк мурас иштери ар кандай түрлөрүн ачууга болот. Бирок, эң кеңири таралган түрлөрү төмөнкүдөй;

 1. Мураскорлордун доогерлерге болгон укугун коргоо максатында берилиши мүмкүн болгон мурас боюнча доо иши
 2. Долбоорду жокко чыгаруу жана каттоо Долбоор келишими боюнча иш, мүлктү мыйзамсыз алып өтүүдө ачыла турган иш
 3. Мурас келишими же керээз боюнча мураска тыюу салынгандыктан ачылышы мүмкүн болгон мурасты жокко чыгаруу боюнча иш
 4. Мурас укугу боюнча соттук териштирүүлөрдө калтырылган акциялар чоң болгон учурда каршылык көрсөтүүдөн улам козголгон.
 5. Мурас калтыруучу өлгөндөн кийин мурастоо күбөлүгү жок адамдар тарабынан ачыла турган мурастоо күбөлүгүн жокко чыгаруу жөнүндө иш
 6. Мурас келишиминдеги карама-каршылыктардан улам берилиши мүмкүн болгон мурас келишимдерин жокко чыгаруу боюнча аракеттер

Yй-бүлөлүк мурас иштери Компетенттүү юрисдикция биринчи инстанциядагы сот болуп саналат. Бул иштер көп убакытка созулушу мүмкүн болгондуктан, тажрыйбалуу юридикалык фирмалар менен иштөө жакшы натыйжаларды алууга жардам берет.

Мурас укугу боюнча ким мураскор боло алат?

Мурас иштеринде кимдер мураскор боло алат деген маселе көп каралат.Aдам мурасын кимге кааласа калтыра алабы? суроого карап, бул ооба деп жооп берүүгө болот; бирок алардын бардыгын бир адамга берууге болбойт. Мыйзамдуу мураскорлор бардык жагдайларда үлүш алышат. Граждандык кодекстин чегинде адам өлгөнгө чейин керээз кылуу менен өзүнүн мурасын каалаган адамга/адамдарга калтыра алат.

Маркумдун калтырган мурасы даража системасы боюнча бөлүштүрүлөт. Бул жагынан биринчи, экинчи жана үчүнчү болуп 3 түрдүү классификация бар;

 1. Биринчи класстын балдары, неберелери бар.
 2. Экинчи орунда апа, ата, бир туугандар, жээндер турат.
 3. Үчүнчү орунда чоң ата, чоң энеси турат.

БирокYй-бүлөлүк мурас иштери Жогоруда айтылгандай, башка мураскор дайындалышы мүмкүн экендиги жөнүндө белгилүү болушу керек.

Мурас жана камкорчулук жөнүндө мыйзамдын алкагында кайсы соттук иштер каралат?

Мурас укугу өтө кеңири түшүнүк. Ошондуктан бул алкакта ар кандай доо арыздар берилиши мүмкүн. Булардын кээ бирлери төмөнкүдөй;

 1. Mурастан ажыратуу жөнүндө
 2. Мурастан баш тартуу жөнүндө иштер
 3. Мураска байланыштуу дооматтар
 4. Тенкис учурлары
 5. Мүлктү аныктоо жана башкаруу
 6. мурас келишими
 7. Will
 8. Өлүмгө байланыштуу аманаттарды жокко чыгаруу
 9. Мурастан баш тартуу келишими
 10. өлүм келишимине чейин

Yй-бүлөлүк мурас иштери бул контекстте болушу мүмкүн.

Мурас боюнча соттук териштирүүлөрдө мыйзамдуу мураскорлор кимдер?

Дебитордук карыздар жана адам өлгөндөн кийин калган товарлар мурас деп аталат. Ал мураскорлордун ортосунда бөлүштүрүлгөнү менен, кээ бир учурларда көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Yй-бүлөлүк мурас иштери юристтер жана юридикалык фирмалар да бул жерде ойнойт.

Мураскорлор укукта эки класска бөлүнөт. Булар дайындалган жана мыйзамдуу мураскорлор түрүндө,

 1. Небере,
 2. бала,
 3. чоң ата же чоң эне,
 4. Жубай,
 5. Baba,
 6. Aпа,
 7. Бир туугандар мыйзамдуу мураскорлорду түзүшөт.

Бирок мураскорлор да дайындалышы мүмкүн.

Мурас иштери боюнча керээз деген эмне?

Адамдар өмүрүн жоготконго чейин, акчасын, баалуу буюмдарын же кыймылсыз мүлктөрүн керээз менен каалаган адамга/адамдарга калтыра алышат. Эгерде керээз түзүлбөсө, ал юридикалык жактарга берилет.

Керээзди 15 жаштан жогорку акыл-эси соо адам даярдай алат. Түрк Жарандык кодексинде 531. Макалада кызмат адамы мурас калтыруучу тарабынан кол менен же оозеки түрдө жасалышы мүмкүн экендиги айтылат.

Расмий керээз нотариустун, магистраттын же ыйгарым укуктуу кызмат адамынын алдында жүргүзүлөт. Ал эми кол менен жазылган керээз адамдын өзү тарабынан даярдалган керээз. Бул үчүн ал өзүнүн жазуусун, датасын жазып, кайрадан өз жазуусунда кол коюшу керек.

Оозеки керээз болсо согуш же катуу оору сыяктуу өзгөчө кырдаалдарда, калган эки түрүн жасоо мүмкүн болбогондо даярдалат. Бөлүшүүдө көйгөй жаралса,Мурас ортосунда келишпестик болсо эмне болот? соттук териштирүүлөр жүргүзүлүшү мүмкүн.

Мурас кандай шарттарда бөлүштүрүлөт?

Yй-бүлөлүк мурас иштери Мурас кандай шарттарда бөлүштүрүлөт деген чоң суроо белгиси. Ал адам керээз калтырган же калтырбаганына жараша айырмаланат. Эгерде керээз калтырылбаса, эгерде мураскордун жубайы тирүү болсо жана анын урпактары менен мураскор болсо, ¼ бөлүгү тирүү калган жубайына таандык болот, ал эми ¾ балдарга тең бөлүнөт.

Эгерде туура жубай мураскордун ата-энеси менен мураскор болсо, жарымы жубайына, жарымы ата-энесине. Эгерде тирүү калган жубай мураскордун чоң ата, чоң энеси менен бирге мурас алса, жубайдын ¾ бөлүгү чоң ата менен чоң атанын ортосунда тең бөлүнөт.

Жубайы тирүү болбосо, тукуму бар болсо урпактарга, тукуму жок болсо жогорку урпактарга тең бөлүнөт.