Камсыздандыруу жана компенсация мыйзамы

камсыздандыруу мыйзамы, Бул камсыздандыруу операцияларына байланыштуу укуктук ченемдерди камтыган укук тармагы. Камсыздандыруу мыйзамы камсыздандыруу келишимдери, андеррайтинг, камсыздандыруу төгүмдөрү, камсыздандырылуучунун жоопкерчилиги жана камсыздандыруу компанияларынын жоопкерчилиги сыяктуу темаларды камтыйт. Камсыздандыруу мыйзамы жеке адамдардын жана мекемелердин камсыздандыруу операцияларында колдонулган мыйзам ченемдери менен белгилүү бир акы үчүн камсыздандыруу компанияларына белгилүү бир тобокелдикке дуушар болушун камсыздайт. Камсыздандыруу укугу жеке укуктун бир тармагы болуп эсептелет жана камсыздандыруу операцияларына карата укуктук ченемдердин аткарылышын камсыз кылат.

Компенсация мыйзамы Башка жагынан алганда, бул башка адам тарткан зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулган укук тармагы. Компенсация мыйзамы жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн жасалган укуктук чараларды камтыйт. Компенсация укугу жеке укуктун бир тармагы катары каралат жана жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченемдердин аткарылышын камсыз кылат.

Камсыздандыруу жана компенсация мыйзамы Kамсыздандыруу мыйзамынын ортосундагы негизги айырма камсыздандыруу бүтүмдөрүнө байланыштуу укуктук ченемдерди камтыйт, ал эми компенсация мыйзамы бир адам башка адам тарткан зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченемдерди камтыйт.

Жол кырсыгына байланыштуу материалдык жана моралдык компенсация

Жол кырсыгынан келип чыккан материалдык жана моралдык компенсация алуу укугу жол кырсыгынан жабыр тарткан адамдардын укуктарын коргойт. Акчалай компенсацияга укук – бул жол-транспорт кырсыгынан келип чыккан физикалык зыяндын жана каржылык жоготуулардын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук жөнгө салуу. Бул компенсацияга укук жабырлануучунун жаракаты, өлүмү же материалдык чыгымы үчүн компенсацияга карата колдонулат.

Моралдык компенсацияга укук – бул жол-транспорт кырсыгынын натыйжасында келтирилген психикалык зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченем. Бул компенсацияга укук жабырлануучунун жол-транспорт кырсыгынан келип чыккан психикалык жактан жабыркашы үчүн келтирилген зыяндын ордун толтурууга карата колдонулат. Жол кырсыгынан келип чыккан материалдык жана моралдык компенсация алуу укугу компенсация мыйзамынын чегинде бааланат жана жабырлануучунун укуктарын коргойт.

Кыйноодон улам материалдык жана моралдык компенсация

Кыйнактыктан улам материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу укугу – кыйноонун натыйжасында адамга келтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченем. Кыйынчылык – бул адамдын атайылап жана ыктыярдуу түрдө башка адамга зыян келтирген же башка бирөөнүн укугун бузган жагдай. Кыйынчылыктан улам материалдык зыяндын ордун толтуруу укугу кыйноонун натыйжасында келтирилген физикалык зыяндын жана финансылык чыгымдардын ордун толтуруу үчүн колдонулат. Кыйноого байланыштуу моралдык зыяндын ордун толтуруу укугу кыйноо аракетинен улам келтирилген психикалык азаптын ордун толтуруу үчүн колдонулат. Зыяндын кесепетинен келтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу мыйзамынын чегинде бааланат.

Колдоо жетишсиздиги үчүн компенсация

Багуудан ажыратуу үчүн компенсация – башка бирөөнүн өлүмүнө байланыштуу жоготкон колдоонун ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук чара. Багуудан айрылуу үчүн компенсация компенсация мыйзамынын чегинде бааланат жана каза болгон адамдын үй-бүлө мүчөлөрүнө төлөнүүчү компенсация болуп саналат.

Дененин кол тийбестигин бузгандыгы үчүн компенсация төлөө жөнүндө талаптар

Дененин кол тийбестигинин бузулушунан улам компенсация төлөп берүү доолору адамдын денесинин кол тийбестигинин бузулушунан улам келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө доо. Дененин бүтүндүгүн бузуу – бүтүндөй организмдин начарлоосу же бузулушу. Дененин кол тийбестигинин бузулушуна байланыштуу компенсациялоо иштери компенсациялоо мыйзамынын чегинде каралат жана дененин кол тийбестигин бузуунун натыйжасында келтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн козголот.

вндуруштук кырсыктан улам эмгектин жоголушу, материалдык жана моралдык компенсация

Өндүрүш кырсыктарынан улам күч жоготуу – бул адамдын өндүрүштүк кырсыктын натыйжасында тарткан жоготууларынын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченем. Өндүрүштөгү кырсыктарга адамдын жумуш ордунда же жумуш ордунан тышкаркы жерде анын жумуш орду менен болгон мамилеси учурунда тарткан кырсыктары же жаракаттары кирет. Өндүрүштүк кырсыктан улам күч-аракетти жоготуу – өндүрүштөгү кырсыктын натыйжасында адам тарткан материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулуучу укуктук ченем.

Атайын эксперттик отчетту даярдоо, актуардык эсеп

Жеке экспертизанын корутундусу – бул адам же мекеме доо тарапы болуп саналган тараптан доо предмети боюнча иликтөө жана отчет берүү үчүн атайын дайындалган эксперт тарабынан даярдалган документ. Жеке экспертизанын корутундусу доо предмети болуп саналган субъекттерди деталдуу экспертизадан өткөрүүнүн жана баалоонун натыйжасында түзүлөт. Жеке экспертизанын корутундусу иштин субъекттерине деталдуу изилдөөнүн жана баа берүүнүн натыйжасында түзүлөт жана иштин субъекттери жөнүндө объективдүү маалыматтарды камтыйт.

Актуардык эсеп камсыздандыруучу тарабынан камсыздандыруу компанияларына төлөнүүчү сыйлыктарды эсептөө процесси болуп саналат. Актуардык эсеп – бул камсыздандырылган тарабынан камсыздандыруу компанияларына төлөнүүчү төгүмдөр кандай бөлүштүрүлөөрүн жана кандай ставкалар менен бөлүштүрүлөөрүн эсептөө процесси. Актуардык эсеп камсыздандырылган тарабынан камсыздандыруу компанияларына төлөнүүчү сыйлыктардын туура бөлүштүрүлүшүн жана төлөнүшүн камсыздайт.

Камсыздандыруу жана компенсация мыйзамынын кандай артыкчылыктары бар?

Камсыздандыруу укугу – бул камсыздандыруу операцияларына тиешелүү укуктук ченемдерди камтыган жана камсыздандырылган адамдын белгилүү бир төлөмдүн ордуна камсыздандыруу компаниялары үчүн белгилүү бир тобокелдикке дуушар болушун камсыз кылган укук тармагы. Ушул себептен улам, ал камсыздандырылуучунун камсыздандыруу операцияларында колдонулган укуктук ченемдер менен корголушун камсыздайт.

Компенсация укугу, экинчи жагынан, башка адам тарабынан келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулган укук тармагы жана жабыр тарткан адамдын зыянынын ордун толтуруу үчүн жасалган укуктук иш-чараларды камтыйт. Компенсация мыйзамы жабырлануучунун укуктарын коргойт жана зыяндын ордун толтуруу үчүн колдонулган укуктук ченемдердин аткарылышын камсыздайт. Ошентип, ал күнүмдүк жашоодо адилеттүүлүктү камсыз кылат.