Blogİstanbul Gayri̇menkul Avukatı

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2024/06/istanbul-gayrimenkul-avukati-1280x731.webp

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallarla ilgili tüm hukuki süreçleri ve anlaşmazlıkları kapsar. Bu süreçler arasında mülk edinme, kiralama, satış, ipotek, mülkiyet devri, imar ve kentsel dönüşüm işlemleri bulunmaktadır. Gayrimenkul hukuku, ayrıca mülkiyet hakları, komşu hakları ve kira hukuku gibi alanları da içerir.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Kimdir?

İstanbul gayrimenkul avukatı Türkiye’ de gayrimenkul maliki olan Türk ve Yabancıların gayrimenkulleri ve gayrimenkullerinin fer’i leri için yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olur. İstanbul gayrimenkul avukatı için gayrimenkul konusunu oluşturan maddi mallar ev, konut, apartman, bina, daire, arsa, tarla, arazi gibi taşınmazlardır. İstanbul gayrimenkul avukatı malikin kendi taşınmazı üzerindeki sınırsız ve sınırlı haklarını malike bildirir.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar ?

İstanbul gayrimenkul avukatı sahibine tam ve en geniş yetkileri veren mülkiyet hakkında müvekkiline bu eşyayı kanuna göre nasıl kullanacağını ; bu eşyadan nasıl faydalanacağını ; bu eşyadan nasıl tasarrufta bulunabileceğini anlatarak danışmanlık hizmeti verir. Yine İstanbul gayrimenkul avukatı sahibine sınırlı hak veren sınırlı ayni hak türleri ile ilgili de müvekkillerine danışmanlık yapar. Bu sınırlı ayni haklar da irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve rehin hakları olmak üzere 3 türdür.İstanbul gayrimenkul avukatı bu başlıklarla ilgili davalara bakar ve birtakım danışmanlık hizmetleri verir. İstanbul gayrimenkul avukatı:

 

 • İstanbul gayrimenkul avukatı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasında yardımcı olur.
 • İstanbul gayrimenkul avukatı yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu sonucu vatandaşlığı reddedilen yabancıların iptal davalarına bakar.
 • İstanbul gayrimenkul avukatı kamulaştırma davalarına bakar.
 • Tapu tesis , tapu iptal , tapu tescil davalarını yetkili ve görevli mahkeme belirleyerek ilgili mahkemede açar. Ve davaları takip eder.
 • Ön satış ve kiralama sözleşmelerinin yapılması ; yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılmasını sağlar.
 • Kat mülkiyeti ve irtifak kurulumu hakkında çalışır.
 • Tedarik, taşeronluk gibi inşaat alanlarına özgü sözleşmeler hazırlar.
 • İntifa hakkı, geçit hakkı gibi konularda ihtilafların çözülmesini sağlar
 • İstanbul gayrimenkul avukatı yapı kooperatifinin yönetim ve işlemlerinde danışmanlık hizmeti verir.
 • İstanbul gayrimenkul avukatı ayıplı gayrimenkul davası ve el atmanın önlenmesi davalarını da açar ve takip eder.

 

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Kimlerle Çalışır?

 • Mühendisler, inşaat firmaları ve onların sahipleri, planlamacılar, finansörler
 • Mimarlar, müteahhitler
 • Gayrimenkul yatırımcıları
 • Kiracılar ve mal sahipleri ile çalışır. Yabancı yatırımcılar ve yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen yabancılarla çalışır.

İstanbul’da Gayrimenkul Hukukunun Önemi

İstanbul, Türkiye’nin ekonomik, ticari ve kültürel merkezi olmasının yanı sıra, yoğun bir nüfusa ve hareketli bir gayrimenkul piyasasına sahiptir. Bu durum, gayrimenkul işlemlerinin sıkça gerçekleşmesine ve hukuki desteğe olan ihtiyacın artmasına neden olur. İstanbul’da gayrimenkul avukatları, mülk sahiplerine ve yatırımcılara hukuki rehberlik sağlayarak, olası anlaşmazlıkların önüne geçer ve hukuki süreçlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İstanbul Gayrimenkul Avukatlarının Hizmetleri

İstanbul’daki gayrimenkul avukatları, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış hizmetler sunar. Bu hizmetler, mülk alım-satım işlemlerinden kira sözleşmelerine, miras hukukundan imar mevzuatına kadar geniş bir yelpazede yer alır.

1. Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Rehberlik

Tapu devri, intikal, miras yoluyla mülkiyet değişikliği gibi konularda avukatlar, müvekkillerine gerekli hukuki danışmanlığı sağlar. Tapu iptali davaları, mülkiyet haklarının korunması ve tapu iptali ve tescili davalarında hukuki destek verirler.

2. Kira Sözleşmeleri ve Kira Uyuşmazlıkları

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve kiracı-mülk sahibi arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi konularında avukatlar hizmet verir. Kira bedelinin belirlenmesi, kira artış oranları, kira tazminatları gibi konularda hukuki yardım sağlarlar.

3. İnşaat ve Müteahhitlik Sözleşmeleri

İnşaat projelerinde karşılaşılabilecek hukuki sorunlar, müteahhitlik sözleşmeleri, malzeme tedariki ve proje yönetimi konularında avukatlar profesyonel danışmanlık sunar. İnşaat hukuku kapsamında müteahhitlerle yaşanan anlaşmazlıkların çözümü konusunda rehberlik ederler.

4. Kamulaştırma İşlemleri

Devlet tarafından kamulaştırılan taşınmazların bedelinin belirlenmesi, kamulaştırma işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve kamulaştırma tazminatlarının talep edilmesi gibi konularda avukatlar danışmanlık yapar.

5. Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımları konusunda yatırımcılara analiz ve danışmanlık hizmetleri sunar. İstanbul’daki gayrimenkul piyasasını analiz eder, yatırım fırsatlarını değerlendirir ve stratejik tavsiyelerde bulunurlar.

6. Mülk Alım-Satım İşlemleri

Mülk alım-satım işlemleri, gayrimenkul hukukunun en yaygın uygulama alanlarından biridir. İstanbul’da bir gayrimenkul avukatı, mülk alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, mülkün tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hukuki incelemelerin yapılması gibi konularda müvekkillerine danışmanlık sağlar. Bu hizmetler, mülk alıcılarının ve satıcılarının haklarının korunmasını ve işlemlerin yasal çerçevede gerçekleşmesini garanti altına alır.

7. Miras Hukuku ve Mülkiyet Devri

Miras hukuku, miras yoluyla taşınmaz malvarlıklarının devri ve bu süreçte ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarla ilgilidir. İstanbul’da gayrimenkul avukatları, mirasçılar arasında mülk paylaşımı, vasiyetname hazırlanması ve miras davalarının takibi gibi konularda hizmet verir. Bu süreçte bir gayrimenkul avukatının rehberliği, mirasçıların haklarının korunmasını ve mülk devri işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

8. İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm

İmar hukuku, taşınmaz malların planlanması, yapılaşması ve kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsar. İstanbul, kentsel dönüşüm projelerinin yoğun olduğu bir şehir olduğundan, gayrimenkul avukatları bu alanda önemli bir rol oynar. Bir gayrimenkul avukatı, imar planlarının incelenmesi, inşaat izinlerinin alınması ve kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin haklarının korunması konularında müvekkillerine hukuki destek sağlar.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların alım-satımı, kiralanması, devri, ipotek edilmesi ve bunlarla ilgili diğer hukuki işlemleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alan, hem bireyler hem de şirketler için büyük önem taşır. İstanbul’da gayrimenkul piyasasının canlılığı, bu alandaki hukuki işlemlerin karmaşıklığını ve yoğunluğunu artırmaktadır.

İstanbul Gayrimenkul Avukatlarının Önemi

İstanbul’da gayrimenkul avukatları, mülk sahiplerinin ve yatırımcıların hukuki süreçlerde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olur. Bu avukatlar, mülk alım-satım işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini, kira sözleşmelerinin yasalara uygun olmasını ve miras davalarının adil bir şekilde çözülmesini sağlar. Ayrıca, imar hukuku ve kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin haklarının korunmasına katkıda bulunur.

Hukuki Süreçlerin Hızlandırılması

Gayrimenkul avukatları, hukuki süreçlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve zaman alıcı olması, bir avukatın rehberliğini daha da önemli kılar. Bir gayrimenkul avukatı, gerekli belgelerin hazırlanması, resmi işlemlerin takibi ve olası hukuki sorunların çözümü konularında müvekkillerine yardımcı olarak, süreçlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlar.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Gayrimenkul işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, mülk sahipleri ve yatırımcılar için büyük sorunlara yol açabilir. İstanbul’da bir gayrimenkul avukatı, bu tür anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki destek sağlar. Bu destek, dava açılması, arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi gibi çeşitli yöntemlerle sağlanır. Bir gayrimenkul avukatı, müvekkillerinin haklarını koruyarak, olası anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlar.

İstanbul’da Bir Gayrimenkul Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul’da bir gayrimenkul avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kriterler bulunmaktadır:

1. Deneyim ve Uzmanlık Alanı

Avukatın gayrimenkul hukuku konusundaki deneyimi ve uzmanlık alanları oldukça önemlidir. Daha önce benzer davalarda elde ettiği başarılar ve sahip olduğu hukuki bilgi, seçim yaparken göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Referanslar ve Müşteri Yorumları

Avukatın önceki müvekkillerinden aldığı referanslar ve yorumlar, hizmet kalitesi hakkında bilgi edinmenizi sağlar. İyi bir avukat genellikle olumlu müşteri geri bildirimlerine sahip olacaktır.

3. İletişim ve Şeffaflık

Avukatın müvekkilleriyle iletişimi, sürecin şeffaflığı ve açıklığı, hizmetlerin kalitesini etkileyen faktörlerdir. İyi bir avukat, müvekkillerine süreç hakkında düzenli bilgi verir ve açık bir iletişim kurar.

4. Ücretlendirme Politikası

Avukatın ücretlendirme politikası da önemli bir faktördür. Açık ve anlaşılır bir ücret yapısı sunan avukatlar, müvekkillerin maliyetler konusunda sürprizlerle karşılaşmalarını engeller.

İstanbul’da gayrimenkul avukatları, taşınmaz malvarlıklarıyla ilgili hukuki işlemler ve anlaşmazlıklar konusunda hayati öneme sahip hizmetler sunar. Mülk alım-satım işlemlerinden kira sözleşmelerine, miras davalarından imar hukuku ve kentsel dönüşüm projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren gayrimenkul avukatları, mülk sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını koruyarak, hukuki süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. İstanbul gibi yoğun bir gayrimenkul piyasasına sahip bir şehirde, bir gayrimenkul avukatının rehberliği, mülk sahipleri ve yatırımcılar için vazgeçilmezdir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022