تابعیتکارت فیروزه

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkuaz-kart.jpg

کارت فیروزه یکی از نوآوری های ترکیه در زمینه مجوز کار برای اتباع خارجی است. با قانون بین المللی کار شماره 6735، سیستم مجوز کار جدید تحت عنوان کارت فیروزه برای خارجیان واجد شرایط که به اقتصاد و اشتغال کشورمان کمک مثبتی می کنند، معرفی شده است. در این مقاله کارت فیروزه ای که چگونه و توسط چه کسانی می توان آن را دریافت کرد، حقوق و تعهدات دارنده کارت فیروزه بررسی می شود. مهمترین حقوقی که به دارنده کارت فیروزه اعطا می شود، اخذ تابعیت ترکیه به صورت استثنایی است.

قانون شهروندی ترکیه ، قانون حقوق بین الملل خصوصی و حقوق رویه، قانون مدنی ترکیه

کارت فیروزه چیست؟

کارت فیروزه ای به اتباع خارجی اجازه می دهد تا با فراتر رفتن از رویه های معمول، با برخی حقوق ممتاز در کشور کار کنند. کارت فیروزه ای که برای استخدام نیروی کار ماهر پیش بینی شده است، اپلیکیشن جدیدی است که با قانون بین المللی کار وارد زندگی ما شده است.

استخدام اتباع خارجی در ترکیه

از نظر قانون بین المللی کار، خارجی به عنوان “شخصی که با دولت جمهوری ترکیه پیوند تابعیت ندارد” تعریف می شود. از این نظر، یک خارجی می تواند شهروند یک کشور دیگر و همچنین دارنده حمایت بین المللی یا بدون تابعیت باشد.

اصول مجوز کار

خارجی هایی که می خواهند در ترکیه کار کنند موظف به دریافت مجوز کار مطابق با UIK هستند. در قانون پیش بینی شده است برای برخی از رشته های تجاری رضایت شما اخذ شود.

انواع مجوزهای کار مندرج در قانون عبارتند از: مجوز کار موقت، مجوز کار نامحدود، مجوز کار مستقل، کارت فیروزه ای، مجوز کار استثنایی. در این مطلب به بررسی کارت فیروزه می پردازیم.

کارت فیروزه در ماده 11 قانون کار بین المللی تعریف شده است:

(1 ) در راستای سیاست بین المللی کار؛ کارت فیروزه ای به خارجی هایی داده می شود که درخواست آنها با توجه به سطح تحصیلات، تجربه حرفه ای، مشارکت در علم و فناوری، تأثیر فعالیت یا سرمایه گذاری آنها در ترکیه بر اقتصاد و اشتغال این کشور، توصیه های هیئت مشاوران سیاست بین المللی کار تأیید شده است. و تشریفات و اصول تعیین شده توسط وزارت.

(2) کارت فیروزه به شرطی صادر می شود که سه سال اول دوره انتقال باشد. وزارت می تواند اطلاعات و اسناد مربوط به فعالیت های انجام شده را از کارفرما یا خارجی در دوره انتقال درخواست کند. ثبت نام دوره انتقال در کارت فیروزه که طبق ماده 15 در دوره انتقال لغو نمی شود، با درخواست خارجی لغو می شود و کارت فیروزه ای نامحدود صادر می شود. این درخواست در هر صورت قبل از پایان دوره انتقال و از یکصد و هشتاد روز قبل از پایان دوره انتقال انجام می شود. پس از انقضای این مدت، درخواست لغو ثبت نام برای دوره انتقال رد می شود و کارت فیروزه بی اعتبار می شود.

(3) طبق مقررات قانون، به همسر و فرزندان تحت تکفل فرد خارجی دارنده فیروز کارت سندی داده می شود که نشان دهد آنها از بستگان دارنده فیروز کارت هستند و جایگزین اجازه اقامت می شوند.

(4) خارجی دارنده فیروز کارت از حقوق مقرر در پروانه کار نامحدود مقرر در این قانون بهره مند می شود.

(5) در برنامه Turquoise Card؛ کسانی که در سطح بین‌المللی در رشته‌های دانشگاهی تحصیل کرده‌اند، کسانی که در رشته‌ای که در علم، صنعت و فناوری برای کشور ما استراتژیک تلقی می‌شود، به میدان آمده‌اند یا کسانی که سهم قابل توجهی در عرصه ملی دارند یا از آنها انتظار می‌رود. اقتصاد از نظر ظرفیت صادرات، اشتغال یا سرمایه گذاری جزء خارجیان واجد شرایط محسوب می شوند.

(6) مقررات این ماده در مورد خارجیان تحت حمایت موقت اعمال نمی شود.

شرایط اخذ کارت فیروزه چیست؟

در صورت نیاز به بررسی شرایطی که برای درخواست کارت فیروزه باید وجود داشته باشد؛

 • دارندگان حفاظت موقت نمی توانند به دارندگان کارت فیروزه تبدیل شوند. پناهندگان، پناهندگان مشروط، دارندگان حمایت های فرعی و افراد بدون تابعیت می توانند کارت فیروزه ای داشته باشند.
 • کارت فیروزه را می توان به افرادی که طبق قانون «خارجی واجد شرایط» محسوب می شوند، اعطا کرد.
 • درخواست کارت فیروزه باید با مدارک مندرج در ماده 8 آیین نامه فیروزه کارت انجام شود.
 • درخواست های کارت فیروزه بر اساس سیستم امتیازدهی که توسط این اداره کل تعیین می شود، ارزیابی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز هنگام درخواست کارت فیروزه چیست؟

مدارک لازم هنگام درخواست کارت فیروزه در ماده 8 آیین نامه فیروزه کارت تنظیم شده است.

( 1) اسناد زیر در طول برنامه در سیستم آپلود می شود:

 1. الف) درخواست درخواست،
 2. ب) گذرنامه خارجی یا کپی سند جایگزین پاسپورت.
 3. ج) گواهی انطباق اخذ شده از مؤسسه و سازمان عمومی ذیربط در صورت وجود.

چ) از نظر اتباع خارجی مندرج در ماده پنجم این آیین نامه.

1) دیپلم، قرارداد کار، رزومه، مأموریت یا نامه مأموریت، تجربه حرفه ای، مدارک پذیرفته شده بین المللی که نشان دهنده زبان های خارجی به غیر از زبان مادری و موارد مشابه برای خارجیانی است که به عنوان نیروی کار واجد شرایط در نظر گرفته می شوند.

2) اسنادی مبنی بر میزان سرمایه گذاری، میزان اشتغال، میزان صادرات، کفایت مالی، منطقه، بخش و تجارت برای خارجی که سرمایه گذار واجد شرایط محسوب می شود و مانند آن.

3) برای دانشمند یا محقق، دیپلم، شغل و عنوان علمی، تحصیلات دانشگاهی یا مجوز، علائم تجاری یا اسناد ثبت اختراع و موارد مشابه.

4) برای خارجی که در سطح ملی یا بین المللی از نظر فعالیت های فرهنگی، هنری یا ورزشی موفق بوده است، مدارکی که نشان دهد موفق و مشابه است.

5) برای خارجیانی که در به رسمیت شناختن یا ترویج فرهنگ ترکیه یا ترکیه مشارکت دارند: اسناد مربوط به فعالیت های انجام شده در سطح بین المللی به عنوان داوطلب فیروزه، اسناد مربوط به فعالیت های تبلیغاتی حاوی اطلاعاتی مانند آثار فکری و هنری، مدت زمان، پایداری، تداوم و حوزه نفوذ و موارد مشابه،

مدارکی که توسط اداره کل در بین اسناد تعیین و در سایت رسمی اداره کل منتشر شده است.

(2) اداره کل مجاز است برای هر گروه خارجی مدارک مورد نیاز را به تفکیک از نظر اتباع خارجی مندرج در ماده 5 تعیین کند، اسناد جدید اضافه کند یا این اسناد را تغییر دهد. مقررات وضع شده در این زمینه در سایت رسمی این اداره کل منتشر شده است.

(3) شرط داشتن مجوز اقامت معتبر برای درخواست های خارجی که به طور قانونی در ترکیه اقامت دارند، الزامی نیست.

عواقب گرفتن کارت فیروزه چیست؟

اگر باید نگاهی به حقوقی بیندازیم که خارجی ها با کارت فیروزه می توانند از آن بهره مند شوند.

 • دارندگان کارت فیروزه از حقوقی که با مجوز کار نامحدود ارائه می شود بهره مند خواهند شد.
 • آنها از انجام خدمت سربازی در ترکیه معاف هستند.
 • آنها نمی توانند از حق انتخاب و انتخاب شدن و داشتن مناصب دولتی برخوردار شوند.
 • حقوق مکتسبه در خصوص تامین اجتماعی محفوظ بوده و در استفاده از این حقوق مشمول مقررات قانون مربوطه می باشد.
 • معاملات این افراد در مورد موضوعاتی مانند اقامت، مسافرت، کار، سرمایه گذاری، فعالیت تجاری، ارث، تحصیل و انصراف از اموال منقول و غیرمنقول در ترکیه توسط نهادها و سازمان های مربوطه مطابق با قوانینی که برای شهروندان ترکیه اعمال می شود انجام می شود.
 • اگر شرط شهروندی ترکیه در استفاده از این حقوق و تعهدات در قوانین خاصی جستجو شود، افرادی که دارای فیروز کارت هستند نمی توانند ادعا کنند که از این حقوق بهره مند می شوند.
 • در محدوده بند (ب) بند اول ماده 12 قانون شهروندی ترکیه مورخ 25/9/2009 و به شماره 5901، دارنده فیروز کارت و بستگان وی شرایطی ندارند که مانعی در ایجاد آن شود. شرایط امنیت ملی و نظم عمومی و به شرط لغو ثبت نام دوره انتقال، در صورت پیشنهاد وزارت، می توانید تابعیت ترکیه را دریافت کنید.

چقدر طول می کشد تا کارت فیروزه را دریافت کنید؟

دوره های هدف در قوه قضائیه توسط وزارت دادگستری تعیین شده است. این مدت با توجه به موضوع و ماهیت پرونده تعیین می شود و مراحل تجدیدنظر و تجدیدنظر در این مدت ارزیابی نمی شود. با توجه به کاربردهای عملی؛

 • کامل بودن و کامل بودن دادخواستها
 • دوره های اطلاع رسانی
 • مقالاتی از نهادها و سازمانهای ذیربط
 • فرآیندهایی مانند استماع شهود، در صورت وجود، با توجه به محتوای پرونده، تجارت و معامله متفاوت است.

اما به نتیجه رسیدن درخواست یا دعوی در اسرع وقت ارتباط مستقیم با پیگیری دقیق پرونده دارد. پیگیری خوب پرونده از طولانی شدن بی مورد پرونده، کار و معاملات جلوگیری می کند.

چگونه بهترین وکیل مهاجرتی را پیدا کنیم؟

یک وکیل متخصص در حقوق شهروندی تمام حمایت های حقوقی لازم را به موکل خود در حل و فصل اختلافات بین طرفین ارائه می دهد. در چارچوب دعوای مذکور، وظیفه وکیل این است که کارهای لازم را در حدود پرونده انجام دهد تا وکالت وی متحمل ضایعات نگردد و مطابق نتایج مثبت دادرسی عمل نماید. موارد به همین دلیل همکاری با وکیل ارث خبره به نفع شما خواهد بود تا از خسارات جبران ناپذیر و غیرقابل جبران جلوگیری شود و در اعمال تمامی مقررات به نفع شما تردیدی باقی نماند.

اهمیت وکیل در درخواست شهروندی ترکیه چیست؟

وکیل شما در هنگام اخذ مدارک لازم و ترسیم نقشه راه قانونی درخواست شما، خدمات مشاوره حقوقی و وکالت را به شما ارائه می دهد و شما را قادر می سازد تا به سریع ترین و مقرون به صرفه ترین راه به هدف برسید.

هزینه وکیل مهاجرت چقدر است؟

حق الوکاله وکالت بر اساس مراحل دادرسی و دعاویی که قرار است علیه شما انجام شود تعیین می شود. همانطور که مشخص است هر ساله اتحادیه کانون های وکلای ترکیه ” تعرفه حداقل دستمزد وکیل ” تهیه شده توسط حق الوکاله وکالت در مواردی که در محدوده قانون شهروندی تلقی می شود را نمی توان به میزانی کمتر از حق الزحمه مندرج در این تعرفه تعیین کرد. بنابراین حق الوکاله وکالت شهروندی همیشه ثابت و قطعی نیست. اما ممکن است بتوان حق الوکاله را بالاتر از حداقل تعرفه دستمزد تعیین شده توسط کانون وکلا تعیین کرد. (برای برنامه 2024 اینجا را کلیک کنید. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022