حقوق اداری

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق است که مدیریت و فعالیت‌های نهادهای دولتی را تنظیم می‌کند و از این رو دارای اهمیت است. قانون اداری مدیریت و فعالیت های سازمان های دولتی را تنظیم می کند. به عنوان مثال، قانون اداری نحوه اداره سازمان های دولتی، نحوه خرج کردن پول، نحوه استخدام کارمندان و نحوه عملکرد آنها را تنظیم می کند. به این ترتیب فعالیت نهادهای دولتی به صورت عادلانه و منظم انجام می شود.

حقوق اداری شاخه مهمی از حقوق است و مدیریت و فعالیت های سازمان های دولتی را تنظیم می کند. قانون اداری نیز ناظر بر قانونی بودن معاملات دستگاه های دولتی است و در صورت غیرقانونی بودن معامله سعی در قانونی نمودن آن دارد. به این ترتیب فعالیت نهادهای دولتی به صورت عادلانه و منظم انجام می شود و نظم قانونی و عدالت تامین می شود.

ویژگی های حقوق اداری

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق است که مدیریت و فعالیت‌های نهادهای دولتی را تنظیم می‌کند و از این رو دارای اهمیت است. حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق است که دارای ویژگی‌هایی است که این ویژگی‌ها به شرح زیر است:

 • با قانون خصوصی جدا شده است. حقوق اداری از حقوق خصوصی جدا است و به اداره و فعالیت سازمان های دولتی نظم می دهد. از سوی دیگر، حقوق خصوصی، معاملات حقوقی بین افراد خصوصی را تنظیم می کند.
 • بدون سفارشی سازی حقوق اداری را نمی توان مانند حقوق خصوصی خصوصی کرد. همانطور که در حقوق خصوصی، قواعد حقوق خصوصی در امور حقوق اداری قابل اعمال نیست.
 • کاربرد قواعد حقوق خصوصی حقوق اداری شامل قواعد حقوق خصوصی می شود، بنابراین قواعد حقوق خصوصی نیز در حیطه حقوق اداری است.
 • حقوق اداری شاخه ای مستقل از حقوق است.
 • هدف قانون اداری حفظ منافع عمومی است.
 • این شاخه از قانون بر اساس نابرابری ساخته شده است.

منابع حقوق اداری

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق است که مدیریت و فعالیت‌های نهادهای دولتی را تنظیم می‌کند و از این رو دارای اهمیت است. حقوق اداری شاخه ای از حقوق است که دارای منابعی می باشد و این منابع به شرح زیر است:

 1. قانون اساسی : قانون اساسی مهمترین منبع حقوق اداری است و احکام قانون اساسی در امور حقوق اداری اعمال می شود.
 2. قوانین: قوانین منابع مهم حقوق اداری هستند و احکام حقوقی در امور حقوق اداری اعمال می شود.
 3. مقررات: مقررات از منابع مهم حقوق اداری است و مقررات مقررات در امور حقوق اداری اعمال می شود.
 4. آیین نامه: آیین نامه منابع مهم حقوق اداری است و مقررات آیین نامه در امور حقوق اداری اعمال می شود.
 5. تصمیمات قضایی اداری: تصمیمات قضایی اداری منابع مهم حقوق اداری است و تصمیمات قضایی اداری در امور حقوق اداری اعمال می شود.
 6. قراردادهای بین المللی: قراردادهای بین المللی منابع مهم حقوق اداری هستند و قراردادهای بین المللی در موضوعات حقوق اداری اعمال می شود.
 7. ادبیات حقوق اداری: ادبیات حقوق اداری منبع مهمی برای حقوق اداری است و ادبیات حقوق اداری در مباحث حقوق اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

این منابع منابع مهمی برای حقوق اداری هستند.

وکیل حقوق اداری

وکیل حقوق اداری وکیلی است که در زمینه مسائل حقوق اداری خدمات مشاوره و دفاع ارائه می دهد. وکیل دادگستری خدمات مشاوره ای به سازمان های دولتی در مورد مسائل حقوق اداری ارائه می دهد. به این ترتیب نهادهای دولتی در مورد مسائل حقوق اداری تصمیمات درستی می گیرند و طبق قانون عمل می کنند. وکیل دادگستری همچنین خدمات دفاعی را در امور حقوق اداری ارائه می دهد. به عنوان مثال، وکیل حقوقی اداری در پرونده های حقوقی در مورد مسائل حقوق اداری خدمات دفاعی ارائه می دهد. بدین ترتیب در دعاوی حقوقی در موضوعات حقوق اداری نتیجه عادلانه ای حاصل می شود.

انواع دعاوی در صلاحیت اداری

انواع پرونده ها در صلاحیت اداری تعیین کننده انواع پرونده های حقوقی ثبت شده در صلاحیت اداری است. انواع پرونده ها در عدالت اداری عبارتند از:

 • دعوای ابطال اعمال اداری: دعوای بطلان اعمال اداری موردی است که در آن اقدامات اداره مورد بررسی قرار گیرد که آیا مطابق قانون است یا خیر. در صورتی که معامله انجام شده توسط اداره مطابق قانون نباشد، این معامله لغو می شود.
 • پرونده مجری قانون: پرونده مجازات قانونی به پرونده ای گفته می شود که اقدامات انجام شده توسط دستگاه اجرایی بررسی شود که آیا مطابق با قانون است یا خیر. در صورت عدم انطباق با قانون، این اقدام مجازات خواهد شد.
 • پرونده جریمه اداری:

سیستم احکام دادگاه های اداری چیست؟

دیوان اداری مرجع قضایی است که به پرونده های حقوقی در مورد مسائل حقوق اداری رسیدگی می کند.

سیستم احکام دادگاه های اداری به شرح زیر است:

 1. اقامه دعوی: دعوی در مورد مسائل حقوق اداری اقامه می شود و این دادخواست به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.
 2. پرونده مورد بررسی قرار می گیرد: پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی و دفاعیات طرفین اخذ می شود.
 3. دادگاه تصمیم می گیرد: دادگاه اداری در مورد پرونده تصمیم می گیرد و این تصمیم به اطلاع طرفین می رسد.
 4. رأی قابل تجدیدنظرخواهی: رأی دیوان اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شورای دولت، رأی عالی دیوان عدالت اداری است.

سامانه احکام دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است که به پرونده های حقوقی در خصوص مسائل حقوقی اداری رسیدگی می کند و طرح دعوی، رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم دیوان و رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. به برکت این نظام قضایی، دادرسی عادلانه در امور حقوقی اداری صورت می گیرد و عدالت برقرار می شود.

عناصر عمل اداری چیست؟

اقدام اداری عبارت است از اقدام قانونی که توسط اداره انجام می شود و بررسی می شود که آیا اقدامات اداری مطابق با قانون است یا خیر. اقدامات اداری شامل عناصر زیر است:

 1. ساختمان اداره: اقدام اداری یک اقدام قانونی است که توسط اداره انجام می شود. مثلاً اعلام ممنوعیت توسط شهرداری اقدام اداری است.
 2. ماهیت حقوقی: اقدام اداری ماهیت حقوقی دارد و لذا بررسی می شود که آیا مطابق قانون است یا خیر.
 3. مقررات: اقدامات اداری در چارچوب مقررات انجام می شود و این مقررات باید منطبق بر قانون باشد.
 4. اختیارات اداره: اقدامات اداری در حدود اختیارات قانونی اداره انجام می شود.
 5. چارچوب حقوقی: اقدامات اداری در چارچوب چارچوب قانونی انجام می شود.
Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022