ЖарандыкТүрк жарандыгын алуу

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2022/12/turk-vatandasliginin-kazanilmasi.png

түрк жарандыгы Түркиянын жарандык мыйзамы, Эл аралык жеке жана процессуалдык укук жөнүндө мыйзам, Түрк жарандык кодекси жана башка мыйзамдар жана түрк мыйзамдарынын алкагындагы эл аралык келишимдер туулгандан же кийинчерээк сатып алынышы мүмкүн. Жарандык жеке адам менен мамлекеттин ортосундагы саясий жана укуктук байланышты орнотуудан турат. Ар бир өлкө жарандыкты алуу же андан ажыратуу эл аралык конвенцияларга жана өзүнүн ички мыйзамдарына ылайык белгилүү бир шарттарга баш ийет. Тиешелүү макалабызда бул түшүнүктөрдүн мазмуну жана алар баш ийген шарттар негиз катары каралат.

Түрк жарандыгы деген эмне?

Түрк жарандыгы Түркия Республикасынын Конституциясында бар.Түрк мамлекетине жарандыгы менен байланышкан ар бир адам түрк..” катары аныкталган. Бул наамдын аркасында түрк жараны Түркия Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары тарабынан таанылган укуктардан пайдаланып, өзүнөн күтүлгөн милдеттерин да аткарат. Эгерде түрк жараны чет мамлекеттер тарабынан эл аралык укукту бузуу менен дуушар болгон кыйноо аракеттерине жана практикасына каршы болсо, Түркия Республикасынан бул титулдун негизинде дипломатиялык коргоо сурай алат.

Түрк жарандыгын алуу деген эмне?

Түрк жарандыгы 5901Түркиянын жарандык мыйзамы төрөлгөндө же андан кийин пайда болушу мүмкүн.

5-СТАТЬЯ: “Түрк жарандыгы төрөлгөндө же кийинчерээк алынат.

Туулган жолу менен алынган түрк жарандыгы мыйзамдан келип чыгат, тегине же туулган жерине негизделет, автоматтык түрдө алынат жана төрөлгөн учурдан тартып күчүнө кирет.

Ал эми алгандан кийинки жарандык – бул адам төрөлгөндөн кийин, туулгандан башка юридикалык себептердин негизинде алган жарандыктын бир түрү.

Төрөлгөндө түрк жарандыгын алуу деген эмне?

Туулган жолу менен алынган жарандык – бул негизги жарандык. Туулган жолу менен алынган жарандык мыйзамдан келип чыгат жана туулгандыгына байланыштуу автоматтык түрдө алынат. Жарандык туулган учурдан тартып күчүнө кирет.

асыл тукум негизи

Түрк жарандыгы теги боюнча Түркиянын жарандык мыйзамы 7-статьяда: «(1) Түркиянын жараны энеси же атасынан Түркияда же Түркиядан тышкары төрөлгөн бала Түркиянын жараны болуп саналат.

(2) Түрк жараны энеси менен чет өлкөлүк атадан никесиз төрөлгөн бала түрк жараны болуп саналат.

(3) Түрк жараны атасы менен чет өлкөлүк эненин нике биримдигинен тышкары төрөлгөн бала, тукумдун түзүлүшүн камсыз кылган жол-жоболор жана принциптер аткарылса, түрк жарандыгын алат. Түзөтүлгөн.

Түрк жарандыгын теги боюнча алуу үчүн адам түрк жараны энеси же түрк жараны атасына теги боюнча байланышта болушу керек, ал эми тууган энеси же атасы төрөлгөндө түрк жараны болушу керек.

туулган жердин негизи

Туулган жери боюнча түрк жарандыгы Түркиянын жарандык мыйзамы 8-статьяда: (1) Түркияда төрөлгөн, ата-энеси чет өлкөлүктөрдөн улам кандайдыр бир өлкөнүн жарандыгын ала албаган бала төрөлгөндөн баштап Түркиянын жараны болуп саналат.

(2) Түркияда болгон бала, тескерисинче далилденбесе, Түркияда төрөлгөн деп эсептелет.” Түзөтүлгөн.

Ал туулган жери боюнча адам төрөлгөн өлкөнүн мамлекетинин жарандыгын алуу үчүн негиз болуп саналат. Түрк жарандык мыйзамында жарансыздыкты алдын алуу үчүн жер принциби кабыл алынган. Түрк жарандыгын алуунун шарттарынын бири – ата-энеси чет өлкөлүктөрдөн улам эч бир өлкөнүн жарандыгын туулуп-өспөгөнү.

Кийинчерээк түрк жарандыгын алуу кандай болот?

Кийинчерээк түрк жарандыгын алууТүркиянын жарандык мыйзамы 9-СТАТЬЯДА»(1) Кийинчерээк алынган түрк жарандыгы компетенттүү органдын чечими боюнча же бала асырап алуу же тандоо укугун ишке ашыруу жолу менен жүзөгө ашырылат. Ал формада уюштурулган.

Ыйгарым укуктуу органдын чечими менен түрк жарандыгын алуу

Ыйгарым укуктуу органдын чечими менен түрк жарандыгын алуу, тиешелүү адамдын каалоосу жана компетенттүү органдын чечими менен ишке ашкан кийинки алуу дегенди билдирет. Улам деталдаштырылганбул жерденТиешелүү макалабызга кайрылсаңыз болот.

Асырап алуу аркылуу түрк жарандыгын алуу

Асырап алуу аркылуу түрк жарандыгын алуу институту Түркиянын жарандык мыйзамы 17-СТАТЬЯДА» (1) Түрк жараны тарабынан асырап алынган жашы жете элек адам, улуттук коопсуздук жана коомдук тартипке тоскоол боло турган жагдай болбосо, чечим чыгарылган күндөн тартып түрк жарандыгын ала алат. Ал формада уюштурулган.

Тандоо укугу аркылуу түрк жарандыгын алуу

тандоо укугу аркылуу түрк жарандыгын алуу институту Түркиянын жарандык мыйзамы 21-СТАТЬЯДА « (1) 27-беренеге ылайык, ата-энесинин айынан түрк жарандыгынан ажыраган балдар бойго жеткенден тартып үч жылдын ичинде тандоо укугунан пайдаланып түрк жарандыгын ала алышат. Ал формада уюштурулган.

ТКТР жарандарынын түрк жарандыгын алуусу

Түндүк Кипр Түрк Республикасынын жарандары үчүн түрк жарандыгын алуу үчүн мекеме Түркиянын жарандык мыйзамы 42-СТАТЬЯДА «(1) Түрк жарандыгын алуу үчүн кайрылган Түндүк Кипр Түрк Республикасынын жарандары түрк жарандыгын алууну каалаарын жазуу жүзүндө билдиришсе, түрк жарандыгын алышат.

(2) 11-статьяда көрсөтүлгөн жоболор кийин Түндүк Кипр Түрк Республикасынын жарандыгын алгандарга карата колдонулат.” Ал формада уюштурулган.

Андан кийин түрк жарандыгын алуу үчүн канча убакыт керек?

Сот системасындагы максаттуу мөөнөттөр Юстиция министрлиги тарабынан аныкталган. Бул мөөнөттөр иштин предметине жана мүнөзүнө ылайык аныкталат, ал эми апелляциялык жана кассациялык инстанциядагы соттук инстанциялар бул мөөнөттө баа берилбейт. Практикалык колдонмолорду эске алуу;

  • Арыздардын толуктугу жана толуктугу
  • Эскертүү мөөнөттөрү
  • Тиешелуу мекемелердин жана уюмдардын макалалары
  • Күбөлөрдү угуу сыяктуу процесстер, эгерде бар болсо, иштин, бизнестин жана бүтүмдүн мазмунуна жараша өзгөрөт.

Жалпы орточо көрсөткүчтөрдү эске алганда, жарандык иштер, бүтүмдөр жана доо иштери орто эсеп менен 1-2 жыл аралыгында түзүлөт деп айтууга болот. Биринчи инстанциядагы соттун чечиминен кийин башталган апелляциялык жана Жогорку Соттун этаптары эсептелгенден кийин иш 2-3 жылга чейин узартылышы мүмкүн.

Бирок арыздын же доо арыздын мүмкүн болушунча тезирээк бүтүшү делолорду тыкыр көзөмөлдөөгө түздөн-түз байланыштуу. Жакшы файлды көзөмөлдөө иштин, иштин жана транзакциялардын ашыкча узартылышынын алдын алат.

Жарандык боюнча эң мыкты юристти кантип тапса болот?

жарандык укук боюнча адистешкен юрист Ал өзүнүн кардарына талаштарды чечүүдө бардык зарыл юридикалык колдоо көрсөтөт. Көрсөтүлгөн талаш-тартыштын алкагында адвокаттын милдети, ал өкүл болгон адам укуктарынан эч кандай жоготууга учурабашы жана соттун оң натыйжаларына ылайык иш алып баруусу үчүн иштин алкагында керектүү иштерди жүргүзүү болуп саналат. учурлар. Ушул себептен улам, орду толгус жана орду толгус зыяндарды болтурбоо жана сиздин пайдаңыздагы бардык жоболор колдонулуп жаткандыгына эч кандай шек туудурбоо үчүн мурас боюнча адис юрист менен иштөө сиздин пайдаңызга болот.

Түрк жарандыгын алуу үчүн кайрылууда юристтин мааниси кандай?

Сиздин адвокатыңыз керектүү документтерди алуу жана арызыңыз үчүн юридикалык жол картасын түзүү учурунда сизге юридикалык консультация жана адвокаттык кызматтарды көрсөтөт жана максатка тез жана эң үнөмдүү жол менен жетүүңүзгө мүмкүндүк берет.

Жарандык адвокаттын акысы канча турат?

Адвокаттын акысы сизге каршы жүргүзүлө турган соттук териштирүүлөр жана доо арыздардын негизинде аныкталат. Белгилүү болгондой, жыл сайын Түркиянын адвокаттар бирикмеси тарабынан даярдалган “Адвокаттын минималдуу эмгек акысынын тарифи” Адвокаттын акысы жарандык мыйзамдын чегинде каралган учурларда ушул тарифте көрсөтүлгөн жыйымдан төмөн сумма катары аныкталышы мүмкүн эмес. Ошондуктан, жарандык адвокаттын акысы дайыма эле туруктуу жана белгилүү боло бербейт. Бирок адвокаттын акысын адвокаттар коллегиясында белгиленген минималдуу эмгек акынын тарифинен жогору коюуга болот. (2024 расписание үчүн бул жерди басыңыз.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *