ЖарандыкИнвестиция аркылуу түрк жарандыгы

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkey.jpg

Түркиядагы инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алууга болот. Мындай жол менен түрк жарандыгын алуу үчүн чет элдиктер белгилүү инвестиция шарттарын аткарып, Түркияда белгилүү бир мөөнөткө жашашы керек.

Түркияга инвестиция аркылуу жарандык алуу үчүн чет элдиктер Түркияга инвестиция салуусу керек. Бул инвестицияларга жер, үй, бизнес, соода же биржадагы инвестиция сыяктуу варианттар кирет. Салынган сумма белгилүү бир суммадан ашуусу керек, адатта 400 000 АКШ доллары же андан көп.

Кошумчалай кетсек, инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алуу үчүн чет элдиктер Түркияда белгилүү бир мөөнөткө жашашы керек. Бул мөөнөт жалпысынан 3 жылдан кем эмес болушу керек.

Инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алууну каалаган чет элдиктердин да түрк мыйзамдарын жана түрк тилин билиши күтүлүүдө. Мындан тышкары, чет өлкөлүктөр Түркияда жакшы юридикалык жана социалдык профилди көрсөтүүгө милдеттүү.

Инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер арыздарын берип жатып, экспертиза кызматтарын алышы керекжарандык юрист менен иштөө сунушталат

 

Инвестиция аркылуу Түркиянын жарандыгы үчүн талап кылынуучу документтер

 

Түркияга инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алуу үчүн талап кылынган документтердин арасында:

 • Жарактуу паспорт: инвестиция жолу менен түрк жарандыгын алууну каалаган чет элдиктердин Түркияда жарактуу паспорту болушу керек.
 • Инвестициялык сертификат: Салынган сумманы көрсөткөн расмий документ талап кылынат. Бул документ, адатта, банктык көчүрмө, үлүштүк фонддордун баалоо отчету же жер, үй, бизнес сыяктуу инвестицияларды сатып алуу келишими болушу мүмкүн.
 • Идентификациялык карта: Түркияда резидент болуу үчүн өздүк карта талап кылынат. Бул документ инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алуу үчүн да талап кылынат.
 • Тил билүү сертификаты: инвестиция жолу менен түрк жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер түрк тилин билиши керек.
 • Юридикалык жана социалдык профилдик документ: Түркиянын жарандыгын инвестиция аркылуу алууну каалаган чет элдиктер жакшы юридикалык жана социалдык профилди көрсөтүшү керек. Бул профилди документтештирүү үчүн чет элдиктердин полициялык документтери таза болушу керек, салык карызы жок жана бизнес иштеп жатса, бизнести сергек жүргүзүү керек.
 • Арыз формасы
 • Сүрөт (2 даана)
 • туулгандыгы тууралуу күбөлүк
 • үй-бүлөлүк абалы жөнүндө күбөлүк
 • Инсандык каттоонун көчүрмөсү

 

Инвестиция аркылуу Түркиянын жарандыгын алуу үчүн кайда кайрылуу керек?

 

Түркияга инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алуу үчүн кайрылуу көбүнчө Калк жана жарандык иштери боюнча башкы башкармалыгына берилет. Бул арызды инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер же Түркиядагы юридикалык фирмалар жеке өзү жасай алышат.

Арыз берүү учурунда чет өлкөлүктөр бардык керектүү документтерди жана тастыкталган көчүрмөсүн тапшырышы керек. Бул документтердин арасында паспорт, инвестициялык сертификат, юридикалык жана социалдык профилдик документ жана өздүк күбөлүгү сыяктуу документтер бар.

Арыз толтурулгандан кийин, Калк жана жарандык иштери боюнча башкы башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгында, чет өлкөлүктөрдүн түрк жарандыгын алуу шарттарын аткаргандыгы кабыл алынса, чет өлкөлүктөрдүн түрк жарандыгын алуусу үчүн зарыл болгон юридикалык аракеттер көрүлөт. жарандык.

 

Инвестиция аркылуу Түркиянын жарандыгын алуу үчүн арыз берүүдөгү чыгымдар

 

Чет элдиктер Түркияга инвестиция аркылуу түрк жарандыгын алуу үчүн кайрыла турган чыгымдардын арасында:

 1. Арыз акысы: Калк жана жарандык иштер боюнча башкы башкармалык тарабынан аныкталган арыз үчүн төлөм төлөнүшү мүмкүн. Бул төлөм адатта чет өлкөлүктөр салган суммага жараша өзгөрүшү мүмкүн.
 2. Документтердин котормосу: Чет элдиктер тапшыра турган документтердин көбүнчө түрк тилинде болушу талап кылынат. Документтер чет тилинде берилсе, документтердин түрк тилине котормосу боюнча котормочулардан кызмат алуу зарыл болушу мүмкүн.
 3. Юридикалык фирманын кызматтары: Чет өлкөлүктөр инвестиция аркылуу түрк жарандыгына кайрылганда юридикалык фирманын кызматтарынан пайдалана алышат. Бул кызматтар, адатта, арыз үчүн төлөм катары эсептелинет.
 4. Жарандык картасынын төлөмү: Түрк жарандыгын алгандан кийин чет өлкөлүктөр жарандык карта алуу үчүн төлөм талап кылышы мүмкүн.

Эскертүү: Чыгымдар тууралуу маалыматты Калк жана жарандык иштер боюнча башкы башкармалыгына же расмий сайтыбыздан же байланыш телефондорубуздан ала аласыз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *