BlogTürkiye Ceza Avukatı

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2024/06/turkiye-ceza-avukati-1280x731.webp

Türkiye, tarihi, kültürel zenginlikleri ve stratejik konumuyla dünya çapında bilinen bir ülkedir. Bununla birlikte, Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan veya burada yaşamayı düşünen yabancı ziyaretçiler ve yatırımcılar için hukuki süreçler ve ceza hukuku konuları da büyük önem taşır. Türkiye’de ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, yabancıların hukuki sorunlarını çözmede ve onların haklarını savunmada kritik bir rol oynar. Bu içeriğimizde Türkiye’deki ceza avukatlarının sağladığı hizmetler, bu hizmetlerin yabancılar için önemi ve Türkiye ceza hukuku alanındaki temel bilgileri ele alacağız.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, bir kişinin yasaları ihlal etmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, suçların tanımını yapar ve bu suçlar için öngörülen cezaları belirler. Türkiye’de ceza hukuku, hem Türk vatandaşlarını hem de ülkede yaşayan veya bulunan yabancıları kapsar.

Türkiye’de Ceza Hukukunun Önemi

Türkiye’de ceza hukuku, adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması için büyük bir öneme sahiptir. Yabancı yatırımcılar ve ziyaretçiler, Türkiye’de bulunurken çeşitli hukuki sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durumlarda, Türkiye’deki ceza avukatları, yabancıların haklarını koruma ve adil yargılanma sürecini sağlama konusunda önemli bir rol oynar.

Türkiye Ceza Avukatlarının Hizmetleri

Türkiye’deki ceza avukatları, suçlamalarla karşı karşıya kalan bireylere ve kurumlara geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında savunma stratejilerinin geliştirilmesi, dava takibi, hukuki danışmanlık ve temyiz başvuruları yer alır.

Savunma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Ceza avukatları, müvekkillerinin suçlamalar karşısında en iyi savunma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yabancı bir kişi Türkiye’de suçlamalarla karşı karşıya kaldığında, kültürel ve dil bariyerleri nedeniyle savunma süreci karmaşık hale gelebilir. Bu noktada ceza avukatları, müvekkillerinin savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Dava Takibi

Türkiye’deki ceza avukatları, müvekkillerinin davalarını takip eder ve adli süreçlerin doğru bir şekilde ilerlemesini sağlar. Mahkemede müvekkillerini temsil ederek, onların lehine deliller sunar ve savunmalarını yapar. Yabancılar için bu süreçler, Türk hukuk sisteminin karmaşıklığı nedeniyle zorlu olabilir, bu nedenle bir ceza avukatının rehberliği kritik öneme sahiptir.

Hukuki Danışmanlık

Ceza avukatları, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, hakları ve yasal süreçler hakkında bilgi verir. Yabancı yatırımcılar ve ziyaretçiler, Türkiye’de yasal konularla ilgili danışmanlık alarak olası hukuki sorunların önüne geçebilirler. Ceza avukatları, bu konuda müvekkillerine yol gösterir ve hukuki riskleri minimize eder.

Temyiz Başvuruları

Türkiye’deki ceza avukatları, mahkeme kararlarına itiraz ederek temyiz başvurularını da yönetir. Bir ceza avukatı, müvekkilinin haksız bir şekilde mahkum edilmesi durumunda, temyiz başvurusunda bulunarak adil bir yeniden yargılama süreci talep edebilir.

Türkiye Ceza Avukatlarının Yabancılar İçin Önemi

Türkiye’deki ceza avukatları, yabancıların hukuki süreçlerde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olur. Bu avukatlar, yabancı yatırımcılar ve ziyaretçilerin haklarını koruyarak, hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Dil ve Kültürel Bariyerlerin Aşılması

Türkiye’deki ceza avukatları, yabancı müvekkillerinin dil ve kültürel bariyerleri aşmalarına yardımcı olur. Türk hukuk sistemi, yabancılar için karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. Ceza avukatları, müvekkillerine hukuki süreçleri ve haklarını açık bir şekilde anlatarak, bu bariyerlerin aşılmasını sağlar.

Adil Yargılanma Hakkı

Ceza avukatları, müvekkillerinin adil yargılanma hakkını savunur. Türkiye’de yabancı bir kişi suçlamalarla karşı karşıya kaldığında, adil bir yargılama süreci geçirmek en temel hakkıdır. Ceza avukatları, bu sürecin adil ve tarafsız bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gerekli adımları atar.

Hukuki Süreçlerin Hızlandırılması

Yabancı yatırımcılar ve ziyaretçiler, Türkiye’de hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesini beklerler. Ceza avukatları, müvekkillerinin davalarının zamanında ve doğru bir şekilde ele alınmasını sağlar. Bu, yabancıların Türkiye’deki hukuki süreçlerde mağdur olmalarını önler.

Türkiye Ceza Avukatı Kimlerle Çalışır?

Türkiye ceza avukatı türkiye sınırları içinde üzerine atılı suçlamaları bulunan şüpheli sıfatındaki kişilerle soruşturma aşamasında ; kovuşturma aşamasında sanık sıfatıyla yargılanan kişilerle ve yargılama sonucunda hükümlüler ile çalışır.Genel olarak ifade etmek gerekirse Türkiye sınırları içinde suç işlemiş veya üzerine atılı suç bulunan Türk vatandaşı ve yabancılarla çalışır.Türkiye sınırları coğrafi bitiş ve yasal sınırları belirler . Bu sebeple Türkiye içerisinde suça karışan bir yabancı da Türkiye ceza hukukuna göre ve Türk mahkemelerinde yargılanır.

Türkiye Ceza Avukatının Ücreti Nedir?

Türkiye ceza avukatının ücreti her yıl baro tarafından belirlenen tarifeye göre söylenir.

Türkiye Ceza Avukatı Hangi Davalarla İlgilenir

 

Suç kanunidir. Kanunda tanımlayan bir fiil suç olarak tanımlanamaz . Türk ceza kanunununda Türk ceza hukukunun suç vasfı alan fiiller aşağıda sıralanmıştır :

Uluslararası Suçlar

 • TCK Madde 76- Soykırım
 • TCK Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar
 • TCK Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı
 • TCK Madde 80- İnsan Ticareti
 • Hayata Karşı Suçlar
 • TCK Madde 81- Kasten öldürme
 • TCK Madde 82- Nitelikli Kasten öldürme
 • TCK Madde 83- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 84- İntihara yönlendirme
 • TCK Madde 85- Taksirle öldürme
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 86- Kasten yaralama
 • TCK Madde 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • TCK Madde 88- Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 89- Taksirle yaralama
 • TCK Madde 90- İnsan üzerinde deney
 • TCK Madde 91- Organ veya doku ticareti
 • İşkence ve Eziyet
 • TCK Madde 94- İşkence
 • TCK Madde 95- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
 • TCK Madde 96- Eziyet
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
 • TCK Madde 97- Terk
 • TCK Madde 98- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 • TCK Madde 99- Çocuk düşürtme
 • TCK Madde 100- Çocuk düşürme
 • TCK Madde 101- Kısırlaştırma
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • TCK Madde 102- Cinsel saldırı
 • TCK Madde 103- Çocukların cinsel istismarı
 • TCK Madde 104- Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • TCK Madde 105- Cinsel taciz
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • TCK Madde 106- Tehdit
 • TCK Madde 107- Şantaj
 • TCK Madde 108- Cebir
 • TCK Madde 109- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • TCK Madde 112- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 113- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 114- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 115- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
 • TCK Madde 116- Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK Madde 117- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK Madde 118- Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 120- Haksız arama
 • TCK Madde 121- Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 122- Nefret ve ayırımcılık
 • TCK Madde 123- Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK Madde 124- Haberleşmenin engellenmesi
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • TCK Madde 125- Hakaret
 • TCK Madde 129- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
 • TCK Madde 130- Kişinin hatırasına hakaret
 • TCK Madde 131- Soruşturma ve kovuşturma koşulu
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 132- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 133- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK Madde 134- Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 135- Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • TCK Madde 136- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • TCK Madde 138- Verileri yok etmeme
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 141- Hırsızlık
 • TCK Madde 142- Nitelikli hırsızlık
 • TCK Madde 148- Yağma
 • TCK Madde 149- Nitelikli yağma
 • TCK Madde 151- Mala zarar verme
 • TCK Madde 152- Mala zarar vermenin nitelikli halleri
 • TCK Madde 153- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
 • TCK Madde 154- Hakkı olmayan yere tecavüz
 • TCK Madde 155- Güveni kötüye kullanma
 • TCK Madde 156- Bedelsiz senedi kullanma
 • TCK Madde 157- Dolandırıcılık
 • TCK Madde 158- Nitelikli dolandırıcılık
 • TCK Madde 160- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
 • TCK Madde 161- Hileli iflâs
 • TCK Madde 162- Taksirli iflas
 • TCK Madde 163- Karşılıksız yararlanma
 • TCK Madde 164- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
 • TCK Madde 165 – Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
 • TCK Madde 166- Bilgi vermeme
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • TCK Madde 170- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 171- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 172- Radyasyon yayma
 • TCK Madde 173- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
 • TCK Madde 174- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
 • TCK Madde 175- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
 • TCK Madde 176- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
 • TCK Madde 177- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
 • TCK Madde 178- İşaret ve engel koymama
 • TCK Madde 179- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • TCK Madde 180- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • TCK Madde 181- Çevrenin kasten kirletilmesi
 • TCK Madde 182- Çevrenin taksirle kirletilmesi
 • TCK Madde 183- Gürültüye neden olma
 • TCK Madde 184- İmar kirliliğine neden olma
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 185- Zehirli madde katma
 • TCK Madde 186- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
 • TCK Madde 187- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
 • TCK Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 190- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • TCK Madde 191- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • TCK Madde 193- Zehirli madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 194- Sağlık için tehlikeli madde temini
 • TCK Madde 195- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
 • TCK Madde 196- Usulsüz ölü gömülmesi
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • TCK Madde 197- Parada sahtecilik
 • TCK Madde 198- Paraya eşit sayılan değerler
 • TCK Madde 199- Kıymetli damgada sahtecilik
 • TCK Madde 200- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
 • TCK Madde 202- Mühürde sahtecilik
 • TCK Madde 203- Mühür bozma
 • TCK Madde 204- Resmi belgede sahtecilik
 • TCK Madde 205- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 206- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
 • TCK Madde 207- Özel belgede sahtecilik
 • TCK Madde 208- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 209- Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • TCK Madde 210- Resmi belge hükmünde belgeler
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 213- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
 • TCK Madde 214- Suç işlemeye tahrik
 • TCK Madde 215- Suçu ve suçluyu övme
 • TCK Madde 216- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • TCK Madde 217- Kanunlara uymamaya tahrik
 • TCK Madde 219- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
 • TCK Madde 220- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • TCK Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
 • TCK Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • TCK Madde 225- Hayasızca hareketler
 • TCK Madde 226- Müstehcenlik
 • TCK Madde 227- Fuhuş
 • TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • TCK Madde 229- Dilencilik
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • TCK Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
 • TCK Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme
 • TCK Madde 232- Kötü muamele
 • TCK Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • TCK Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • TCK Madde 235- İhaleye fesat karıştırma
 • TCK Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma
 • TCK Madde 237- Fiyatları etkileme
 • TCK Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
 • TCK Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 • TCK Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma
 • TCK Madde 241- Tefecilik
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • TCK Madde 243- Bilişim sistemine girme
 • TCK Madde 244- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • TCK Madde 245- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • TCK Madde 245/A- Yasak cihaz veya programlar
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK Madde 247- Zimmet
 • TCK Madde 250- İrtikap
 • TCK Madde 251- Denetim görevinin ihmali
 • TCK Madde 252- Rüşvet
 • TCK Madde 255- Nüfuz ticareti
 • TCK Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
 • TCK Madde 257- Görevi kötüye kullanma
 • TCK Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması
 • TCK Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti
 • TCK Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması
 • TCK Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
 • TCK Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
 • TCK Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu
 • TCK Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
 • TCK Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme
 • TCK Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • TCK Madde 267- İftira
 • TCK Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
 • TCK Madde 270- Suç üstlenme
 • TCK Madde 271- Suç uydurma
 • TCK Madde 272- Yalan tanıklık
 • TCK Madde 275- Yalan yere yemin
 • TCK Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
 • TCK Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 278- Suçu bildirmeme
 • TCK Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
 • TCK Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
 • TCK Madde 283-  Suçluyu kayırma
 • TCK Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
 • TCK Madde 285- Gizliliğin ihlali
 • TCK Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması
 • TCK Madde 287- Genital muayene
 • TCK Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma
 • TCK Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
 • TCK Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
 • TCK Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
 • TCK Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama
 • TCK Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması
 • TCK Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
 • TCK Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
 • TCK Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • TCK Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret
 • TCK Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • TCK Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • TCK Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
 • TCK Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak
 • TCK Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik
 • TCK Madde 305- Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • TCK Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama
 • TCK Madde 307- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • TCK Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK Madde 309- Anayasayı ihlal
 • TCK Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • TCK Madde 311- Yasama organına karşı suç
 • TCK Madde 312- Hükumete karşı suç
 • TCK Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan
 • TCK Madde 314- Silahlı örgüt
 • TCK Madde 315- Silah sağlama
 • TCK Madde 316- Suç için anlaşma
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • TCK Madde 317- Askeri komutanlıkların gasbı
 • TCK Madde 318- Halkı askerlikten soğutma
 • TCK Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik
 • TCK Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • TCK Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama
 • TCK Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler
 • TCK Madde 323- Savaşta yalan haber yayma
 • TCK Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali
 • TCK Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • TCK Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
 • TCK Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • TCK Madde 328- Siyasal veya askeri casusluk
 • TCK Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • TCK Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • TCK Madde 331- Uluslararası casusluk
 • TCK Madde 332- Askeri yasak bölgelere girme
 • TCK Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • TCK Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin
 • TCK Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
 • TCK Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama
 • TCK Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
 • TCK Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • TCK Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 • TCK Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç
 • TCK Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
 • TCK Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suçtur.

 

 

Türkiye’deki ceza avukatları, yabancı yatırımcılar ve ziyaretçiler için hayati öneme sahip hukuki hizmetler sunar. Suçlamalarla karşı karşıya kalan yabancılar, ceza avukatlarının rehberliğiyle savunma stratejileri geliştirir, davalarını takip eder, hukuki danışmanlık alır ve temyiz başvurularını yönetir. Türkiye’deki ceza avukatları, yabancıların haklarını koruyarak, hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlar. Türkiye’ye yatırım yapmayı veya burada yaşamayı planlayan yabancıların, hukuki konularda profesyonel destek alması büyük önem taşır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022