Biz Hakda

Aslan Demir Hukuk Bürosu

Biz Hakda

ESRA ASLAN

2017-nji ýylda Ankara uniwersitetiniň hukuk fakultetini gutardy we orta derejeli iňlis dilinde gürleýär. Raýatlyk hukugy, administratiw hukuk we jenaýat hukugy ugurlarynda işleýär.

Bütin jemgyýet tarapyndan kanunçylygyň ýörelgesini kabul etmek we kabul etmek üçin bilermen bolan hukuk ugurlarynda işlemegini dowam etdirýän Esra Aslan, aýry-aýry müşderilerden başga-da köp edaralara we guramalara hukuk maslahat hyzmatlaryny bermegini dowam etdirýär.

Esra Aslan, “Adalat gijikdirildi adalat inkär edilýär” şygaryny kabul edip, ähli işlerinde uly üns we yhlas bilen işlemek arkaly müşderileriniň hukuklaryny goramak esasy borjy hasaplaýar.

Esaslandyryjy

Ofisimiz
Şişli/İstanbul
E-poçta iberiň
info@aslandemirhukuk.com
Telefon
0546 971 1484
Iş Wagtymyz
Pazartesi - Cuma: 09.00 – 18.00

Uzmanlık Alanlarımız Esra Aslan hukuk firmasyuElmydama siziň ýanyňyzda

Aile Hukuku
100%
İdare Hukuku
100%
İş Hukuku
100%
Ticaret Hukuku
100%

Esra Aslan kanunyHabarlaşyň

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022