ЖарандыкЧет элдиктердин адвокаты

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/avukat--1280x854.jpg

Чет элдиктердин мыйзамы – бул өлкөдө иммигранттардын жүрүм-турумун жөнгө салуучу укук тармагы. Бул укуктук эрежелер жалпысынан чет өлкөлүктөрдүн үйүнө кирүү, алардын болушу, иштөөсү жана билим алуусу сыяктуу маселелерге байланыштуу аныкталат. Ошол эле учурда чет элдиктердин үйлөрүнө кирүү жана чыгууда колдонулган бажы, виза, паспорт сыяктуу процедураларды да карайт.

Чет элдиктердин мыйзамы боюнча юрист ким?

 

Чет элдиктердин адвокаты, чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жашоо, иштөө, окуу же жарандык алуу укуктары сыяктуу маселелерде юридикалык колдоо көрсөтүүгө ыйгарым укуктуу юрист. Чет элдиктердин юристтери чет өлкөлүктөрдүн кирүү жана чыгуу уруксаттары, жарандык арыздар, бүтүмдөр же кылмыш иши сыяктуу маселелер боюнча компетенттүү органдар менен иштешет. Ал ошондой эле чет элдиктер өлкөдө жүргөндө туш болгон юридикалык маселелерди чечүү үчүн консультациялык же адвокаттык кызматтарды көрсөтөт. Анын милдеттеринин арасында чет элдиктердин кирүү жана чыгуу процедуралары, жарандык арыздары, иштөө уруксаттары, студенттик визалар, отурукташуу уруксаттары, башпаанек өтүнүчтөрү, узартуу же узартуу процедуралары да бар.

 

Чет өлкөлүктөр үчүн юристтин мааниси

 

Чет элдиктердин адвокаты, чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жашоо, иштөө, окуу же жарандык алуу укуктары сыяктуу маселелерде юридикалык колдоо көрсөтүүгө ыйгарым укуктуу юрист.

Чет өлкөлүк адвокаттар чет өлкөлүктөрдүн кирүү, чыгуу жана уруксат берүүлөрү, жарандык арыздар, бүтүмдөр же кылмыш иши сыяктуу маселелер боюнча компетенттүү органдар менен иштешет. Ал ошондой эле чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жашап жаткан укуктук маселелерин чечүү үчүн консультациялык же адвокаттык кызматтарды көрсөтөт.

Чет өлкөлүк юристтердин маанилүүлүгү чоң, анткени чет өлкөлүктөрдүн мыйзамы жана өлкөнүн мыйзамдары абдан кеңири жана деталдуу. Чет өлкөлүктөрдүн кирүү, чыгуу, жарандык, иштөөгө уруксат, жашоого уруксат алуу, башпаанек өтүнүчтөрү, узартуу же узартуу процедуралары сыяктуу юридикалык процесстери чет элдиктер үчүн татаал жана кыйын болушу мүмкүн. Ушул себептен улам, чет элдиктердин юристтери бул процесстерди жеңилдетүү үчүн чет өлкөлүктөргө керектүү юридикалык колдоо көрсөтүшөт.

 

Чет элдиктер мыйзамына ылайык кандай кызматтар көрсөтүлөт?

 

Чет элдиктердин мыйзамына ылайык көрсөтүлүүчү кызматтар төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

 1. Кирүү/чыгуу операциялары:

Чет элдиктердин кирүү жана чыгуу процедуралары үчүн керектүү документтерди чогултуу жана берүү.

 1. Жарандык арыздар:

Чет өлкөлүктөрдүн жарандыгын алуу үчүн зарыл болгон документтерди чогултуу жана берүү.

 1. Жумушка уруксаттар:

Чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө иштөөсүнө керектүү уруксаттарды алуу жана узартуу.

 1. Студенттик виза:

Чет элдиктер өлкөдө окуу үчүн зарыл болгон виза процедуралары.

 1. Эсептешүү уруксаттары:

Чет элдиктердин өлкөдө узак убакытка отурукташуусуна шарт түзүү үчүн зарыл болгон уруксаттарды алуу жана жаңыртуу.

 1. Башпаанек сурамдары:

Чет элдиктердин өлкөдөн башпаанек алуусу үчүн керектүү арыздарды берүү.

 1. Кеңейтүүлөр же жаңыртуулар:

Чет элдиктердин өлкөдө калуусу үчүн талап кылынган уруксаттарды узартуу же жаңыртуу.

 1. Юридикалык коргоо:

Чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө жүргөн мезгилдеги укуктук көйгөйлөрүн чечүү үчүн коргонуу кызматтарын көрсөтүү

 1. Консалтинг кызматтары:

Чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө болгон учурундагы укуктук көйгөйлөрүн чечүү үчүн консультациялык кызматтарды көрсөтүү

 1. Консулдук кызматтар:

Чет өлкөлүк жарандарга өлкөдө консулдук кызматтар керек болгондо укуктук колдоо көрсөтүү

 

Чет элдиктер кандай укуктарга ээ боло алышат?

 

Чет өлкөлүктөр ээ боло турган укуктар өлкөнүн чет элдиктердин мыйзамдарына жана мыйзамдарына ылайык өзгөрүшү мүмкүн. Бирок, жалпысынан, чет өлкөлүктөр ээ боло турган укуктар төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

 • Кирүү/чыгуу укугу: Чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө кирүү жана чыгуу укугу.
 • Эмгек укугу: Чет элдиктердин өлкөдө иштөө укугу.
 • Билим алуу укугу: Чет элдиктердин өлкөдө билим алуу укугу.
 • Жарандык укугу: Чет өлкөлүктөрдүн өлкөнүн жарандыгын алуу укугу.
 • Жашоо укугу: Чет элдиктердин өлкөдө узак мөөнөткө отурукташуу укугу.
 • Баш калкалоо укугу: Чет элдиктердин өлкөдөн башпаанек издөө укугу.
 • Сот адилеттигине укук: Чет элдиктердин укуктук көйгөйлөрүн өлкөдө адилеттүүлүк менен чечүүгө укугу.
 • Адам укуктары: Чет элдиктердин өлкөдө адам укуктарынын сакталышына болгон укугу.
 • Негизги кызматтар: Чет элдиктердин өлкөдөгү негизги кызматтарды алуу укугу.
 • Соттук териштирүүдө бирдей мамиле: Чет өлкөлүктөрдүн өлкөдөгү мыйзам жана сот процессинин чегинде бирдей мамилени алуу укугу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *