ЖарандыкТүркияда чет элдиктер тарабынан компания түзүлүшү

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/bina-1280x960.webp

Түркияда чет элдиктер тарабынан компаниянын түзүлүшү көбүнчө Түрк соода кодексинин жана Түркиядагы чет элдик инвестицияларга тиешелүү мыйзамдардын жана эрежелердин алкагында ишке ашат.

Чет элдиктердин Түркияда фирма түзүшү үчүн алгач Түркияда резиденция же өкүлчүлүк ачуу керек. Андан кийин алар Түрк Соода кодексине ылайык компания түзүү жол-жоболорун аткарууга милдеттүү. Бул жол-жоболор компаниянын аталышын каттоо, капиталдык салымдар, директорлор кеңешинин мүчөлөрүн көрсөтүү жана компаниянын уюштуруу күбөлүгүн алуу сыяктуу кадамдарды камтыйт.

Чет элдиктер Түркияда компания түзүүдө туш боло турган чектөөлөрдүн арасында чет элдик инвесторлордун Түркиядагы капиталдык салымдарына байланыштуу жоболор, чет элдиктер Түркияда түзө ала турган фирмалардын түрлөрү жана чет элдиктердин Түркияда конуш ачуусуна байланыштуу жоболор кирет.

Арыз бериле турган жер Соода-өнөр жай палатасы же өнөр жай палатасы же тиешелүү органдар болушу мүмкүн.

 

Чет элдиктер Түркияда кайсы компанияларды түзө алышат?

 

Түркиядагы чет элдиктер Түрк Соода кодексинин жана Түркияда чет элдик инвестиция үчүн колдонулган мыйзамдардын жана эрежелердин алкагында төмөнкү фирма түрлөрүн түзө алышат:

 1. Акционердик коом (A.Ş.): Компаниянын бул түрү эң көп түзүлгөн компания түрү. A.Ş.нын капиталдык үлүштөрүн квалификациялуу инвесторлор сатып алса болот жана капиталдык салымдар жалпысынан жогору.
 2. Limited Company (Ltd. Şti): Компаниянын бул түрү азыраак капиталдык салымга ээ жана азыраак формалдуулукту талап кылган компаниянын түрү.
 3. Жамааттык компания: Компаниянын бул түрү өнөктөштөр тарабынан биргелешип башкарылган бизнес жана өнөктөштөр бизнестин пайдасына/зыянына гана катышат.
 4. Commandite Company: Компаниянын бул түрү чектелген өнөктөштөр башкарган бизнес. Чектелген өнөктөштөр бизнестин эсебинен гана катышат.
 5. Өзүн-өзү иш менен камсыз кылган компания: Компаниянын бул түрү өз алдынча иштеген адамдар тарабынан түзүлгөн бизнес.
 6. Жеке бизнес: Компаниянын бул түрү бир адам башкарган бизнес.

Мындан тышкарыЧет элдиктерге Түркиядан үй жана жер сатып алуу шарттары Сиз биздин мазмунду карап чыга аласыз.

Чет элдиктердин компанияны түзүү этаптары

 

Түркияда компания түзүүдө чет элдиктер аткарышы керек болгон кадамдар төмөнкүлөр:

 1. Калктуу конуш же өкүлчүлүк ачуу: Чет элдиктер алгач Түркияда калктуу конуш же өкүлчүлүк ачуулары керек. Бул операциялар үчүн зарыл болгон документтер жана документтер Соода-өнөр жай палатасына же өнөр жай палатасына берилиши керек.
 2. Компаниянын аталышын каттоо: Компанияны түзүү үчүн аталыш тандалышы керек жана аталыш Соода-өнөр жай палатасы же Өнөр жай палатасы тарабынан катталышы керек.
 3. Капиталдык салымдар: Коомду түзүү үчүн аныкталган капиталдын суммасы инвестицияланышы керек.
 4. Директорлор кеңеши: Компаниянын директорлор кеңешинин мүчөлөрү аныкталышы керек.
 5. Түзүү күбөлүк: Бардык бул жараяндар аяктагандан кийин, компаниянын түзүү күбөлүк алуу керек.
 6. Салык номери жана SGK каттоосу: Түзүлгөн компаниянын салык номери жана SGK каттоосу жасалышы керек.
 7. Иштөө лицензиясы: Компаниянын ишин баштоо үчүн бизнес лицензиясы алынышы керек.
 8. Башка керектүү документтер: Ишкананын ишин баштоо үчүн башка керектүү документтер жана документтер алынышы керек.

 

Чет элдик капиталы бар компанияны түзүү үчүн зарыл болгон документтер

 

Чет элдик компанияны түзүүдө бериле турган документтердин арасында төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

 • компания келишими
 • Паспорт же жарандык документтер: Чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн паспорттору же жарандык документтери талап кылынат.
 • Кол коюу тегерекчеси: Чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн кол тамгасы талап кылынат.
 • Уюштурууга уруксат берүүчү ыйгарым укуктуу мекемелердин документтери
 • Чет элдик өнөктөштөр Түркияда болбогондуктан өз өкүлдөрүн жөнөтө турган болсо, нотариалдык жактан тастыкталган уруксат документи талап кылынат.
 • Идентификациялык карталар: Чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн өздүк карталары талап кылынат.
 • Дарек декларациясы: Чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн дарек декларациясы талап кылынат.
 • Капитал декларациясы: Коомду түзүү үчүн инвестициялануучу капиталдын документтери талап кылынат.
 • Соода реестрин каттоо: Эгерде чет өлкөлүк өнөктөштөр башка компанияга ээ болсо, анда ал компаниянын соода реестри талап кылынат.
 • Соода-өнөр жай палатасынын же өнөр жай палатасынын каттоо күбөлүгү

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *