Uncategorized @kgzИш кырсыгы

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/03/is-kazasi-dava-1280x854.jpg

Иш кырсыгы деген эмне?

Өндүрүштөгү кырсык – жумушчунун жумуш берүүчүнүн жумуш ордунда же жумуш ордунан тышында иштеген учурунда пайда болгон физикалык жана кийинки психикалык көйгөйлөр менен байланышкан кырсык.

Бардык чаралар көрүлгөнүнө карабастан өндүрүштүк кырсыктар болушу мүмкүн. Зыяндын ордун толтуруу кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы келишимдин негизинде иш берүүчүгө жүктөлөт. Иш берүүчү тарабынан көрүлбөгөн же жетишсиз чаралар, начар эмгек шарттарынан келип чыккан кырсыктар сыяктуу себептер боюнча иш берүүчүнү жоопкерчиликке тартабыз. Өндүрүш кырсыгы физикалык кубулуштарды гана билдирбестен, психикалык окуяларды да алып келет. Жогоруда айтылган жаман иш чөйрөсү чындыгында экөөнө тең мисал болот. Начар иш чөйрөсүндө жумушчу жарадар болушу, жаракат алышы же өлүшү мүмкүн. Албетте, начар иш чөйрөсүнөн зыян тарткан жумушчу, физикалык зыянынан тышкары, жакынкы жылдарда кайра кантип иштейм, ошол эле жумушту аткарып жатып кантип коркпойм деп ойлоп психологиялык жактан чөгүп кетет. алынган. Өндүрүш кырсыгынан келип чыккан бардык бул терс кесепеттерди жоюу үчүн биз компенсация иштерине кайрылабыз.

№ 5510 Социалдык камсыздандыруу жана жалпы медициналык камсыздандыруу мыйзамынын 13. беренеге ылайык өндүрүштүк кырсык деп эсептелген иштер төмөнкүлөр:

  • Кызматкердин жумуш ордунда болгон физикалык жана психикалык зыяндары,
  • Эгерде камсыздандырылуучу иш берүүчү тарабынан аткарылган жумуштардын эсебинен өз атынан жана өз алдынча иштеп жаткан болсо, ал аткарып жаткан ишинен улам келип чыккан бардык окуялар,
  • Иш берүүчүдө иштеген камсыздандырылган адам кызмат адамы катары жумуш ордунан тышкары башка жерге жөнөтүлгөндүктөн, жумушчунун негизги жумушун аткарбай өткөргөн убактысында тарткан чыгымы,
  • Камсыздандырылган эмчек эмизген аялдын эмгек мыйзамдарына ылайык баласына сүт берүү үчүн бөлүнгөн убакыттын ичинде тарткан чыгымы,
  • Камсыздандырылуучунун иш берүүчү тарабынан берилген транспорттук каражаты менен жумуш ордуна барып-келүүдө келип чыккан жана камсыздандырылган адамды дароо же кийинчерээк физикалык же психикалык жактан майып кылган ар кандай кырсык өндүрүштүк кырсык деп таанылат.

Өндүрүш кырсыгында жумуш орду деген түшүнүк 4 дубал менен капталган жерди билдирбейт. Эмгек мамилелеринен улам кызматкердин физикалык жана психикалык зыяны өндүрүштүк кырсык катары каралат.Бул окуя болгон жер жумуш орду болушу шарт эмес. Бул жерде негизги окуя бизнес мамилесинен улам бир жерде болуу жагымсыз окуяга туш болуп саналат.

Иш кырсыгынын ордун толтуруу иши деген эмне?

Өндүрүштөгү кырсыктын ордун толтуруу иши – жумуш ордунда иштеген кызматкер жаракат алган же каза болгон учурда анын жакындарына же өзүнө компенсация талап кылынган иш.

Өндүрүш кырсыгынын ордун толтуруу иши кимге коюлушу мүмкүн?

Өндүрүштөгү кырсыктын ордун толтуруу боюнча доо иш берүүчүгө, эгерде бар болсо, төмөнкү деңгээлдеги иш берүүчүлөргө эмгек мамилелеринен улам зыян тарткан адам же алардын жакындары тарабынан коюлушу мүмкүн. Эгерде чоң компаниянын карамагында иштеген башка чакан ишкананын жумушчусу жабыркаса же каза болсо, эки компания тең жоопкерчиликке тартылып, материалдык жана моралдык чыгымды талап кыла алат.

Мисал келтируу менен тушундуруу учун, А аттуу курулуш уюмуна езунун курулушунун лифтин В лифт компаниясы жасатат. Эгерде кандайдыр бир кырсыктын натыйжасында В компаниясынын кызматкери жаракат алса же каза болсо, А жана В компаниялары биргелешип жоопкерчилик тартышат.

Жумуш ордун бөлүү жана кырсык катары каралышы мүмкүн болгон жагдайлар

Жумушчу жумуш учурунда эмгек мамилесинен улам жабыркашы же каза болбошу шарт эмес, жумуш ордунда ооруп, жүрөгү кармап калган жумушчу да компенсация төлөп берүү үчүн доо коё алат. Бул жерде жумуш орду деген термин 4 дубалдуу жумуш ордун билдирбейт. Чабармандардын жумуш орундары көбүнчө көчөдө жана алардын кырсыктары өндүрүштүк кырсык катары эсептелет.

Өндүрүш кырсыгы боюнча компенсация ишин козгоо үчүн убакыт жана мөөнөт

Биздин өндүрүштүк кырсыктан улам компенсацияны талап кылуу укугубуз окуя болгон учурдан тартып 10 жыл. Мына ушул 10 жылдан кийин компенсация талап кылуубуздун мөөнөтү өтүп кетип, сотко бере албайбыз. Өндүрүш кырсыгынын натыйжасы доо арыздын узактыгына эч кандай таасир этпейт.

Эгерде өндүрүштөгү кырсыктан кылмыш иши козголсо, мисалы, курулушта коопсуздук тармагын колдонбогондуктан кулап каза болгон 2 жумушчуга курулуш компаниясы жооп берет жана кылмыш иши козголот. Бул учурда доонун эскирүү мөөнөтү өндүрүштүк кырсык боюнча иш боюнча эскирүү мөөнөтүнөн ашыкча колдонулат.

Өндүрүш кырсыгынын ордун толтуруу ишин ким козгой алат?

Өндүрүш кырсыгынан улам бериле турган компенсация доо арызы Түркия Республикасынын жарандары же иштөөгө уруксаты бар чет өлкөлүктөр же алардын жакындары тарабынан берилиши мүмкүн. Бул компенсация иштерин ачуу үчүн маанилүү нерсе – иштөөгө уруксат.

Жумушка уруксаты жок кызматкерлер эмне кылышы керек?

Кырсык өндүрүштөгү кырсык катары квалификацияланышы жана бул кырсыкка иш берүүчү жооптуу болушу үчүн кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы келишим расмий түрдө камсыздандырылган болушу керек. Өзгөчө, камсыздандырылбаган кызматкерлер бул доо арыз бере албайт. Камсыздандырылбаган кызматкерлер өндүрүш кырсыгына кабылганда, алар өндүрүштүк кырсыктын ордун толтуруу ишин козгой алышпайт, бирок материалдык жана моралдык компенсацияны талап кыла алышат. Бул жагдайда мыйзам чыгаруучу мындай укук берди.

Өндүрүш кырсыгынан келип чыккан материалдык жана моралдык зыян

 

Компенсация

Бул эстен чыгарбоо керек болгон компенсация иши, ал жумушчунун жумуш ордунда денесине келтирилген зыяндын кесепеттеринен келип чыккан психологиялык зыяндын натыйжасында талап кылынышы мүмкүн. Моралдык зыяндын ордун толтуруу жабыр тарткан кызматкерден же зыян тарткан кызматкердин жакындарынан талап кылынышы мүмкүн.

Каржылык сый акы

Акчалай компенсация төлөп берүү талабы жумушчунун кокусунан жаракат алганынын натыйжасында коюлат. Эгерде жумушчу эмгекке жарамсыз болсо эмгекке жарамсыздык компенсациясы суралат. Окуядан көрүнүп тургандай, жумушчу аракетке жөндөмсүз болуп, бул процесс менен иштей албайт, ошондуктан компенсация талап кылуу анын эң чоң укугу жана муктаждыгы болуп саналат.

Эгерде жумушчунун алган жаракаты туруктуу инвалиддик болуп саналса туруктуу эмгекке жарамсыздык компенсация суралат. Жумушчу иштей албай калгандыктан, ал өзүн жана анын багуусундагы адамдарды бакпай, компенсация талап кылат. Туруктуу эмгекке жарамсыздык компенсациясын алуу үчүн кадимки жумушчу күчүнүн 10% жоготуу жетиштүү.

Жаракат алып, биротоло майып болуу көзгө көрүнгөн гана жаракаттар бар дегенди билдирбейт. Бул жагдайга кесиптик оорулар да кирет, мисалы, шахтада иштеген жумушчунун көмүр чаңынын көп болушунан өпкөсүнө зыян келтирүүнүн натыйжасында дем алуу жолдору. Мурдагыдай иштей албай, деми кыстыгуу мисалында туруктуу бузулуу жана ишке жарамсыздык бар.

Кырсыктын кесепетинен кызматкер каза болгон учурда, колдоодон ажыратуу үчүн компенсация талап кылынат. Бул иш жумушчу каза болгондон кийин алардын багуусундагы адамдарына кам көрө албай калгандарга колдоо компенсациясы болуп саналат. Бул адамдар кызматкердин энеси, атасы, бир тууганы, жубайы же баласы болушу мүмкүн. Бул компенсацияны төлөө талабы жумушчу каза болгондо гана берилиши мүмкүн.

Өндүрүш кырсыктары боюнча компетенттүү жана ыйгарым укуктуу сот

Өндүрүш кырсыгына жооптуу сот Эмгек соту болуп саналат. Ыйгарым укуктуулугу боюнча кырсык болгон жердин соту же иш берүүчүнүн жашаган дареги ыйгарым укуктуу.

 

СОТ ЧЕЧИМИ

  1. Hukuk Dairesi 2013/15008 E. , 2013/21708 K.

“Адилет Текст”

СОТ: Граждандык биринчи инстанциядагы сот

Доогер өндүрүштүк кырсыктын кесепетинен майыптыгынан келип чыккан материалдык жана моралдык компенсацияны төлөп берүүнү суранган.
Токтомдо көрсөтүлгөндөй, сот өтүнүчтү четке кагуу чечимин чыгарды.
Өкүм доогердин жактоочусу тарабынан соттук отурум менен даттанылгандан кийин, апелляциялык өтүнүч өз убагында болгондугу аныкталгандан кийин жана тергөө судьясы тарабынан даярдалган протокол жана делодогу материалдар окулгандан кийин даттанылган жобо боюнча иш козголгон. Жарандык процессуалдык кодекстин 438-беренесине ылайык. Жогорку Соттун экспертизасын соттук отурум менен өткөрүү өтүнүчүн четке кагуу чечими кабыл алынгандан кийин, ал беренедеги чектелген жана номерлүү жагдайлардын бирине да туура келбегендиктен, иштин зарылчылыгы каралып, төмөнкүдөй чечим кабыл алынган. .

ЧЕЧИМ

Иш 13.01.2008-жылы өндүрүштүк кырсыктан келип чыккан материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу боюнча камсыздандырылган доогердин талаптары жөнүндө болуп жатат.
Сот тараптардын ортосундагы мамиле кызмат көрсөтүү келишимине негизделбегендигин, бул мамилени эмгек келишими болгондугун жана окуя өндүрүштөгү кокустук эмес деген негизде ишти кароодон баш тартуу чечимин чыгарганы менен, бул корутунду туура эмес деп табылган. төмөнкү себептерден улам.
Өндүрүш кырсыгынын аныктамасы № 506 Мыйзамынын 11-беренесинде жана № 5510 Мыйзамынын 13-беренесинде берилген. 13.01.2008-жылы күчүндө болгон №506 Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, кырсык болгон учурда камсыздандырылган адам жумуш ордунда болгон учурда, эмизген аял камсыздандыруучунун негизги жумушун аткарбай калган убактысында иштеген. иш берүүчү тарабынан камсыздандырылганды башка кызматтык орунга которууга.Өндүрүштөгү кырсыктар деп камсыздандырылганды иш берүүчү тарабынан берилген автотранспорт менен жумуш ордуна алып келүү жана алып келүү учурунда, сүт берүү үчүн сакталган убакыттын ичинде болгон окуялар аныкталат. алардын баласы, жана бул камсыздандырылуучунун дароо же кийинчерээк физикалык же психикалык жактан бузулушуна алып келет.
Мындан тышкары, мекеменин өндүрүш кырсыгын иликтөө отчеттору, тескерисинче далилденгенге чейин жарактуу документтер болуп саналат, ал эми зыян келтирүүчү окуя мекеме тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында өндүрүш кырсыгы катары кабыл алынса, тескерисинче, ачыкка чыга турган маселе. соттук аракет менен. Мекеме тарабынан өндүрүштүк кырсык катары кабыл алынган окуя өндүрүш кырсыгы эмес деп аныкталган учурларда, туура аймактар ​​жабыр тарткандыктан, SSI жана тиешелүү иш берүүчүнү каршылаш катары кароо милдеттүү.
Ушул убакка чейин жасалган түшүндүрмөлөрдөн кийин, 13.01.2008-жылы болгон окуя мекеме тарабынан өндүрүш кырсыгы катары кабыл алынганы жана мекеме кырсык болгон адамга 40,20% майыптыгы боюнча өндүрүштүк кырсыктан камсыздандыруу бөлүмүнөн акча төлөп бергени файлдын көлөмүнөн белгилүү болду. .
Ошентип, жабыр тарткан доогер мекеме тарабынан өндүрүш кырсыгы катары жабыркап, ага эмгек кырсыгынан камсыздандыруу бөлүмүнөн төлөм жасалгандыгы түшүнүлгөндүктөн, жогоруда аталган зыян келтирүүчү окуянын иш эместигин баалоо же аныктоо Кырсык, жогоруда айтылгандай, башкасын айткандар тарабынан гана ачылат, бул «эч кандай кокустук жок экенин аныктоо» иши менен козголо турган иш. Анткени окуянын өндүрүштүк кырсык эместигин аныктоо учурлары бир жагынан SSI укугуна байланыштуу жана SGK бул компенсация иштеринде тарап эмес. Демек, Мекеме тарап болбогон бул иш боюнча окуя өндүрүштүк кырсык эмес деген баа берүү менен сот ишти кыскартканы туура эмес. Мындан тышкары, соттун кабыл алуу ыкмасы боюнча, эгерде жогоруда аталган окуя өндүрүштүк кырсык болбосо да, укук бузуу фактысы бар болсо да, сот тарабынан жасалган өндүрүш боюнча иштин маңызы боюнча чечим чыгаруу туура эмес. өндүрүштүк кырсык катары каралбаган учурда Эмгек соту, ал эми бул жерде эсептешүү органынын жалпы юрисдикциясы жалпы юрисдикциядагы соттор болуп саналат.
Биринчи кезекте жоопкерден 13.01.2008-жылы болгон окуя өндүрүштүк кырсык эместигин аныктоо үчүн сотко доо арыз менен кайрылабы же жокпу, сураш керек, эгерде жоопкер мындай чечим чыгара тургандыгын билдирсе, бул аныктама доо арызынын жыйынтыгын күтүү. бул доо арыз менен, эгерде бул окуя өндүрүштүк кырсык эмес деп аныкталса, юрисдикциядан тышкаркы чечим чыгаруу жана файлды Биринчи инстанциядагы жарандык соттун кароосуна берүү менен. маселени жана бардык далилдерди чогуу баалоо жана чечим кабыл алуу.
Мындай учурда доогердин жактоочусунун ушул аспектилерге багытталган каршы пикири кабыл алынып, жобо жокко чыгарылууга тийиш.
КОРУТУНДУ: 2013-жылдын 25-июнунда, жогоруда айтылган себептер боюнча соттун чечими жокко чыгарылып, даттануу акысы доогердин талабы боюнча кайтарылып берилсин деген чечим бир добуштан кабыл алынган.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *