BlogGeri Gönderme Merkezi Avukatı

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/10/geri-gonderme-merkezi-avukati-1-1280x851.jpg

 

Geri gönderme avukatı, sınır dışı edilme (deport) kararına maruz kalan ya da bu tür bir kararın alınma riski bulunan yabancı uyrukluların hukuki haklarını korumak, onlara hukuki danışmanlık sağlamak ve ilgili yargı veya idari süreçlerde onları temsil etmek amacıyla görev yapan bir hukuk uzmanıdır.

Sınır dışı edilme, bir kişinin yasadışı olarak bir ülkede bulunmasından ya da diğer çeşitli nedenlerden dolayı (örn. suç işlemek, güvenlik tehdidi oluşturmak) o ülkeden çıkarılması işlemidir. Geri gönderme avukatı, bu tür bir duruma düşen kişilere, başta sınır dışı işlemine karşı yasal haklarını kullanabilmeleri için yardımcı olur.

Geri gönderme avukatının rolü, özellikle bir kişinin sınır dışı edilmesi durumunda yaşanabilecek riskler (örneğin, işkenceye veya zulme maruz kalma riski) göz önüne alındığında oldukça kritiktir. Geri Gönderme Avukatı, kişinin temel haklarının korunmasını ve adil bir yargılama sürecinin uygulanmasını sağlamaya yardımcı olur.

 

Geri Gönderme Merkezlerine Hangi Yabancı Uyruklu Kişiler Tutulmaktadır?

Geri Gönderme Merkezleri, Türkiye’de yasadışı göçle mücadele kapsamında kullanılan ve yabancı uyrukluların geçici olarak barındırıldığı tesislerdir. Hangi yabancı uyruklu kişilerin bu merkezlerde tutulacağı Türk yasalarıyla belirlenir. Genellikle aşağıdaki gibi durumları olan yabancı uyruklular bu merkezlerde tutulabilir:

 1. Sınır Dışı Edilme Kararı Alınmış Kişiler

Yasa dışı göçmenler veya Türkiye’de izinsiz kalan yabancı uyruklular sınır dışı edilme kararı alındığında bu merkezlere yerleştirilebilir.

 1. İdari Tutukluluk Durumu

Bazı durumlarda, yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar veya kimliklerinin tespit edilmesi için bu merkezlerde idari tutukluluk altında tutulmaları gerekebilir.

 1. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanlar

Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunan bazı kişilerin başvurularının sonucu belli olana kadar veya belirli bir süre için bu merkezlerde tutulmaları mümkündür. Ancak bu durum, uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

 1. Suç İşleyen Yabancı Uyruklular

Türkiye’de suç işlediği tespit edilen ve sınır dışı edilme kararı alınan yabancı uyruklular da bu merkezlerde tutulabilir.

Geri Gönderme Merkezlerine yerleştirilen yabancı uyrukluların hakları, ilgili mevzuatla koruma altındadır. Bu merkezlerde tutulan kişilere, başvurularının durumu, sınır dışı edilme süreçleri hakkında bilgilendirme yapılır ve gerekli durumlarda hukuki yardım sağlanabilir.

 

Hakkında İdari Gözetim Kararı verilmiş ve Geri Gönderme Merkezinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Süreç Nasıl İşlemektedir?

Hakkında idari gözetim kararı verilmiş ve Geri Gönderme Merkezinde tutulan yabancı uyruklu kişiler için süreç, Türkiye’nin ilgili mevzuatı çerçevesinde işlemektedir. İdari gözetim, bireyin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla belirli bir süreyle özgürlüğünün kısıtlandığı bir uygulamadır.

İdari gözetim süreci şu şekildedir:

 1. İdari Gözetim Kararı

Yetkili merciler, yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesi gerektiğine karar verirse, bu kişi hakkında idari gözetim kararı alabilir. Bu karar, yabancının Türkiye’den çıkışını engelleyecek veya geciktirecek bir durumu olup olmadığını değerlendirerek verilir.

 1. Geri Gönderme Merkezine Yerleştirme

İdari gözetim kararı alınan yabancı uyruklu kişi, bu sürecin tamamlanması için Geri Gönderme Merkezine yerleştirilir.

 1. Bilgilendirme

Yabancı uyruklu kişi, hakları ve sınır dışı edilme süreci hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca, karara itiraz etme hakkı olduğu konusunda da bilgilendirilir.

 1. İtiraz Hakkı

Yabancı uyruklu kişinin, idari gözetim kararına ve sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, yetkili idari ve yargı mercilerine yapılabilmektedir.

 1. Süre Kısıtlaması

İdari gözetim süresi, yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi için zorunlu olan minimum süreyle sınırlı olmalıdır. İdari gözetimin süresi, ilgili mevzuatta belirlenen maksimum süreyi aşamaz.

 1. Sınır Dışı İşlemi

İdari gözetim süreci tamamlandığında ve itirazlar reddedildiğinde, yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilir.

Tüm bu süreçlerin yürütülmesi sırasında, yabancı uyruklu kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, insancıl koşullar sağlanmalı ve uluslararası hukuk kurallarına uyulmalıdır. Özellikle mülteci hakları ve uluslararası koruma başvuruları konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

Geri gönderme merkezlerinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişilere Ne Gibi Hizmetler Verilmektedir?

Geri gönderme merkezleri, yasadışı göçle mücadele kapsamında, sınır dışı edilme işlemleri sırasında yabancı uyrukluların geçici olarak barındırıldığı tesislerdir. Türkiye’deki geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı uyruklu kişilere, temel haklarını koruyan ve yaşam standartlarını sağlayan çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler şunlardır:

 1. Barınma

Yabancı uyruklulara, temel yaşam standartlarına uygun konaklama imkanı sağlanır.

 1. Beslenme

Merkezde kalan yabancı uyruklulara günlük yemek hizmeti sunulmaktadır.

 1. Sağlık Hizmetleri

Acil sağlık durumlarında ve temel sağlık ihtiyaçlarında yabancı uyruklulara sağlık hizmeti verilir. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların kontrolü için gerekli tıbbi tedbirler alınır.

 1. Hukuki Danışmanlık

Yabancı uyrukluların hukuki hakları hakkında bilgilendirilmeleri ve gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerine erişimleri sağlanabilir.

 1. Dil Destek Hizmetleri

Yabancı uyrukluların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için tercümanlık hizmetleri sunulabilir.

 1. Eğitim

Merkezlerde uzun süre kalan çocuklar için temel eğitim hizmetleri sağlanabilir.

 1. Din ve İbadet

Farklı din ve inançlara sahip yabancı uyrukluların ibadet ihtiyaçlarına uygun alanlar oluşturulabilir.

 1. Güvenlik

Geri gönderme merkezlerinde güvenlik tedbirleri alınır ve kişisel güvenlikleri için gerekli önlemler sağlanır.

 1. Bilgilendirme

Yabancı uyrukluların hakları, sınır dışı süreci, başvurularının durumu ve diğer konular hakkında bilgilendirilirler.

Bu hizmetler, yabancı uyrukluların temel hak ve özgürlüklerini korumak, insancıl yaşam koşullarını sağlamak ve sınır dışı sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini garantilemek amacıyla sunulmaktadır. Ancak, geri gönderme merkezlerinin uygulamaları ve sunulan hizmetler, merkezin bulunduğu bölgeye, kapasitesine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Deport (Sınır Dışı) Kararı ve Yabancı Kişinin Seyahat Masrafları

Bir ülkenin göç politikaları çerçevesinde, belirli nedenlerle (yasadışı göç, cezai durumlar, güvenlik tehdidi vb.) yabancı bir kişiye sınır dışı edilme (deport) kararı verilebilir. Deport kararı uygulanmasının ardından, bu kişinin kendi ülkesine ya da kabul eden bir üçüncü ülkeye gönderilmesi gerekir. Bu süreçte ortaya çıkan seyahat masrafları konusunda şu yaklaşımlar söz konusudur:

 • Kişinin Kendi Masraflarını Ödemesi:Eğer kişi maddi olarak seyahat masraflarını karşılayabilecek durumdaysa, bu kişiden masraflarını kendisinin ödemesi istenebilir.
 • Devletin Masrafları Karşılaması:Bazı durumlarda, özellikle yabancının maddi imkanlarının olmadığı durumlarda, devlet seyahat masraflarını karşılayabilir.

Özellikle Türkiye’de, yabancının maddi imkanı varsa sınır dışı edilme masraflarını kendisinin karşılaması beklenir. Ancak yabancının maddi imkanı yoksa, bu masraflar devlet tarafından karşılanabilir.

 

Geri Gönderme Avukatının Görevleri Nelerdir?

Geri gönderme avukatı, sınır dışı edilme (deport) kararı alınmış veya alınması muhtemel yabancı uyrukluları temsil eden bir hukuk uzmanıdır. Bu tür bir avukat, müvekkillerinin haklarını korumak, onlara hukuki danışmanlık sağlamak ve ilgili yargı veya idari süreçlerde onları temsil etmek amacıyla görev yapar.

Geri gönderme avukatının temel görevleri şunlardır:

 1. Bilgilendirme

Müvekkilini, sınır dışı edilme süreci, hakları, itiraz süreçleri ve diğer ilgili konularda bilgilendirmek.

 1. Hukuki Danışmanlık

Müvekkilin sınır dışı edilme kararına veya işlemine karşı hukuki olarak nasıl bir yol izleyebileceği konusunda danışmanlık yapmak.

 1. İtirazların Hazırlanması

Sınır dışı edilme kararına karşı itirazlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak.

 1. Temsil

Müvekkilini idari veya yargısal süreçlerde temsil etmek. Bu, duruşmalarda, mülakatlarda veya ilgili merci önünde yapılan diğer işlemlerde müvekkilin haklarını savunmayı içerir.

 1. İnsan Haklarına Uygunluk

Sınır dışı edilme işleminin uluslararası insan hakları normlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek ve bu konuda gerektiğinde harekete geçmek.

 1. Alternatif Çözümler

Sınır dışı edilme kararına alternatif hukuki çözümler sunmak, örneğin belirli bir vizelerin uzatılması, başka bir statüye geçiş vb.

 1. Dokümantasyon ve Delil Toplama

Müvekkilin durumunu desteklemek için gereken belge, bilgi ve diğer delilleri toplamak.

Geri gönderme avukatının görevleri, göç ve sınır dışı politikalarına ve uluslararası yükümlülüklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak temelde, müvekkilinin haklarını koruma ve onun adına en iyi hukuki sonucu elde etme amacını taşır. Bu süreçte sizi temsil etmemiz için bizimle iletişime geçerek uzman avukatlarımızı tercih edebilirsiniz.

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022