Miras Davaları

Ailə mirası, Ölən şəxsin geridə qoyduğu maddi dəyəri olan daşınmaz əmlak və pul kimi malların paylaşılmasında varislər arasında yaranan fikir ayrılığı nəticəsində müraciət edilən hüquqi prosesdir.

Borclar Məcəlləsi, Türk Mülki Məcəlləsi və Torpaq Reyestri Qanununun müddəaları ilə nəticələnən bu iddialar müxtəlif növlərdə açıla bilər.

Vərəsəlik iddiası çərçivəsində vərəsələr tərəfindən aşağıdakı iddiaların açılması mümkündür;

 1. rasion işi
 2. Tenkis işi
 3. Sənədin ləğvi halı
 4. Vərəsəlik haqqında şəhadətnamənin ləğvi üçün iddia
 5. Vərəsəlik müqaviləsinin ləğvi
 6. Taksim və İzale-i Şuyu davaları

Esra Aslan hüquq firması ziyarət etməklə ailə miras hallarıMəsələ ilə bağlı daha çox məlumat əldə edə və etibarnamə verməklə işinizin ən uyğun şərtlərlə izlənilməsini təmin edə bilərsiniz.

Vərəsəlik iddialarını hansı məsələlər əhatə edir?

Ailə miras halları Geniş struktura malikdir. Xüsusilə, bu, ən uzun hallardan biridir. Bu çərçivədə əhatə olunan mövzular aşağıdakılardır;

 1. Vəsiyyət edən tərəfindən vərəsəlikdən məhrum edilən vərəsələrin olub-olmaması
 2. Muris ile mirasçılar arasında, miras reddinin bulunup bulunmadığı
 3. Vərəsələrdən və ya üçüncü şəxslərdən hər hansı birinin əmlakı mirasdan oğurlayıb-oğurlaması.
 4. Qanuni varislər kimlərdir, hər pay nə qədərdir
 5. Vəsiyyət edənə miras qalmış əmlakın ümumi dəyəri
 6. Vərəsənin səhhətində vərəsələrdən birinə keçib-keçməməsi

Vərəsəlik hüququ geniş əhatə dairəsinə malik olduğundan vərəsəlik işlərində mübahisələrin səbəbinə görə müxtəlif vərəsəlik iddiaları qaldırıla bilər.

Vərəsəlik iddialarının növləri hansılardır?

Ailə miras halları müxtəlif növlərdə açıla bilər. Bununla belə, ən çox yayılmış növlər aşağıdakılardır;

 1. Vərəsələrin iddiaçılara olan hüquqlarını qorumaq üçün qaldırıla bilən vərəsəlik iddiası işi
 2. Əmlak qaçaqmalçılığı halında açıla bilən sənədin ləğvi və qeydiyyatı
 3. Vərəsəlik müqaviləsi və ya vəsiyyətnaməyə görə vərəsəliyə qadağa qoyulması səbəbindən açıla bilən mirasın ləğvi iddiası
 4. İddialarda qalan ehtiyat paylar böyük olduqda etiraza görə açılan Miras Qanununun ləğvi işi
 5. Vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvi haqqında iş, vəsiyyət edənin ölümündən sonra vərəsəlik şəhadətnaməsi olmayanlar tərəfindən açıla bilər.
 6. Vərəsəlik müqaviləsindəki ziddiyyətlərə görə qaldırıla bilən vərəsəlik müqavilələrinin ləğvi üçün iddia

Ailə miras halları Səlahiyyətli yurisdiksiya birinci instansiya məhkəməsidir. Bu işlər uzun müddət çəkə biləcəyi üçün təcrübəli hüquq firmaları ilə işləmək daha yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək edə bilər.

Vərəsəlik hüququnda kimlər varis ola bilər?

Vərəsəlik işlərində kimin vərəsə ola biləcəyi çox vaxt diqqət çəkən məsələlər sırasındadır. İnsan öz mirasını istədiyi şəxsə buraxa bilərmi? Vərəsəlik işlərində kimin vərəsə ola biləcəyi çox vaxt diqqət çəkən məsələlər sırasındadır. Qanuni varislər bütün hallarda pay alırlar. Mülki Məcəllə çərçivəsində şəxs ölməzdən əvvəl vəsiyyət edərək öz mirasını istənilən şəxsə/şəxslərə buraxa bilər.

Öləndən qalan miras dərəcə sistemi ilə bölüşdürülür. Bu baxımdan birinci, ikinci və üçüncü kimi 3 fərqli təsnifat var;

 1. Birinci sinfin uşaqları və nəvələri var.
 2. İkinci yerdə ana, ata, bacı-qardaş və qardaşı oğullarıdır.
 3. Üçüncü yerdə onun babası və nənəsi dayanır.

Lakin Ailə miras halları Qeyd etdiyimiz kimi, bilinməli olan odur ki, başqa vərəsə təyin oluna bilər.

Vərəsəlik və qəyyumluq qanununa əsasən hansı iddialar əhatə olunur?

Vərəsəlik hüququ çox geniş anlayışdır. Ona görə də bu çərçivədə müxtəlif iddialar qaldırıla bilər. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır;

 1. vərəsəlik hüququndan məhrum etmə halı
 2. Vərəsəlikdən imtina ilə bağlı işlər
 3. Vərəsəliklə bağlı iddialar
 4. Tenkis halları
 5. Əmlakın aşkarlanması və idarə edilməsi
 6. Vərəsəlik müqaviləsi
 7. İradə
 8. Ölümlə bağlı əmanətlərin ləğvi
 9. Vərəsəlikdən imtina müqaviləsi
 10. Vərəsəlikdən imtina müqaviləsi

Ailə miras halları bu kontekstdə ola bilər.

Vərəsəlik iddialarında qanuni varislər kimlərdir?

İnsanın ölümündən sonra geridə qalan debitor borclarına və mallarına miras deyilir. Vərəsələr arasında bölüşdürülsə də, bəzi hallarda problemlər yarana bilər. Ailə miras halları hüquqşünaslar və hüquq firmaları da burada rol oynayır.

Vərəsələr hüquqda iki sinfə bölünür. Bunlar təyin edilmiş və qanuni varislər şəklindədir,

 1. Nəvə,
 2. Uşaq,
 3. Baba və ya nənə,
 4. Həyat yoldaşı,
 5. Ata,
 6. Ana,
 7. Qardaşlar qanuni varislər təşkil edirlər.

Bununla belə, təyin edilmiş vərəsələr də ola bilər.

Vərəsəlik işlərində vəsiyyətnamə nədir?

İnsanlar canlarını itirməmişdən əvvəl pullarını, qiymətlilərini və ya daşınmaz əmlaklarını vəsiyyətnamə ilə istədikləri şəxsə/şəxslərə qoya bilərlər. Vəsiyyətnamə verilmədikdə hüquqi şəxslərə verilir.

Vəsiyyətnaməni 15 yaşından yuxarı və sağlam düşüncəli hər kəs hazırlaya bilər. Türk Mülki Məcəlləsində 531. Məqalədə deyilir ki, vəzifəli şəxs vəsiyyət edən şəxs tərəfindən əlyazma və ya şifahi şəkildə edilə bilər.

Rəsmi vəsiyyətnamə notarius, magistratura və ya səlahiyyətli məmur qarşısında edilir. Əlyazma iradəsi isə insanın özü tərəfindən hazırlanmış vəsiyyətnamədir. Bunun üçün öz yazısını, tarixini yazmalı və öz yazısında yenidən imzalamalıdır.

Şifahi vəsiyyətnamə isə müharibə və ya ağır xəstəlik kimi fövqəladə vəziyyətlərdə, digər iki növün edilə bilmədiyi hallarda hazırlanır. Paylaşımda problem olarsa, Əgər miras arasında fikir ayrılığı olarsa nə olar? məhkəmə çəkişmələri aparıla bilər.

Vərəsəlik hansı şərtlərdə paylaşılır?

Ailə miras halları mirasın hansı şərtlər altında paylaşılacağı böyük sual işarəsidir. Bu, şəxsin vəsiyyət edib-etməməsindən asılı olaraq fərqlənir. Əgər vəsiyyətnamə qalmamışsa, vərəsənin həyat yoldaşı sağdırsa və onun övladları ilə vərəsədirsə, ¼ hissəsi sağ qalan həyat yoldaşına, qalan ¾ hissəsi isə uşaqlar arasında bərabər bölünür.

Əgər düzgün həyat yoldaşı vərəsənin valideynləri ilə vərəsədirsə, yarısı həyat yoldaşına, yarısı valideynlərə. Sağ qalan ər vərəsəlik edənin babası və nənəsi ilə birlikdə miras alırsa, ər-arvadın ¾ hissəsi nənə və baba arasında bərabər bölünür.

Əgər həyat yoldaşı sağ deyilsə, nəsil varsa nəsillər arasında, nəsil yoxdursa yuxarı nəsillər arasında bərabər bölünür.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022