Ticaret Hukuku

Ticarət hüququ ticarət əməliyyatlarını tənzimləyən hüquq sahəsidir.

Bu yazıda biz ticarət hüququ məsələlərinə, kommersiya hüququ vəkilinə və ticarət hüququ xüsusiyyətlərinə diqqət yetirəcəyik.

Ticarət hüququ mövzularına aşağıdakılar daxildir:

  • Ticarət şirkətləri: Ticarət hüququ ticarət şirkətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Məsələn, səhmdar cəmiyyətləri, kooperativlər kimi kommersiya cəmiyyətləri ticarət hüququnun subyektləridir.
  • Ticarət müqavilələri:Ticarət hüququ kommersiya müqavilələri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Məsələn, alqı-satqı müqavilələri, alqı-satqı müqavilələri kimi kommersiya müqavilələri ticarət hüququnun subyektləridir.
  • Ticarət rejimi: Ticarət hüququ kommersiya rejimi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Məsələn, ticarətin liberallaşdırılması və ticarətin tənzimlənməsi kimi ticarət rejimi məsələləri ticarət hüququnun subyektləridir.
  • Ticarətin tənzimlənməsi: Ticarət hüququ ticarətin tənzimlənməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Məsələn, ticarətin qarşısının alınması və ticarətin azaldılması kimi ticarətin tənzimlənməsi məsələləri ticarət hüququnun subyektləridir.

Kommersiya hüququ, Biznes əməliyyatlarını tənzimləyən və ticarət şirkətləri, kommersiya müqavilələri, ticarət rejimi və ticarətin tənzimlənməsi kimi məsələləri tənzimləyən hüquq sahəsidir. Bununla da biznes əməliyyatları qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir və ədalət təmin olunur.

Kommersiya hüququnun xüsusiyyətləri

Kommersiya hüququnun xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

  1. Ticarəti Tənzimləyən Hüquq Şöbəsi

Ticarət hüququ kommersiya əməliyyatlarını tənzimləyən və buna görə də ticarəti tənzimləyən hüquq sahəsidir.

  1. Biznes əməliyyatları daxildir

Ticarət hüququ kommersiya əməliyyatlarını əhatə edir və buna görə də kommersiya əməliyyatları ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

  1. Özəl hüquq bölməsi

Ticarət hüququ xüsusi hüququn bir sahəsidir və buna görə də xüsusi hüquq normalarına uyğun olaraq tənzimlənir.

  1. Ticarət şirkətlərinə aiddir

Ticarət hüququ ticarət şirkətlərinə şamil edilir və buna görə də ticarət şirkətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

  1. Ticarət müqavilələrinə tətbiq edilir

Kommersiya hüququ,ticarət müqavilələrinə aiddir və buna görə də ticarət müqaviləsi məsələlərini tənzimləyir.

Ticarət hüququ ticarəti, ticarət əməliyyatlarını, ticarət şirkətlərini və kommersiya müqavilələrini tənzimləyir. Bu xüsusiyyətləri sayəsində ticarət hüququ ticarət əməliyyatlarını qanuna uyğun olaraq tənzimləyir və ədaləti təmin edir.

Ticarət hüququ üzrə müvəkkil

Ticarət hüququ vəkili, Ticarət hüququ məsələlərində hüquqi məsləhət və müdafiəni həyata keçirən hüquqşünasdır. Ticarət hüquqşünası ticarət şirkətləri, kommersiya müqavilələri, ticarət rejimi və ticarətin tənzimlənməsi kimi məsələlərdə məsləhət verməklə ticarətdə ədalət və nizam-intizamı təmin edir. Buna görə də çox vacibdir.

Ticarət hüququnun bəzi mövzuları:

Kommersiya biznesi hüququ

Kommersiya biznes hüququ bir ölkədə biznes müəssisələrinin fəaliyyətinə aid qanunları əhatə edən hüquq sahəsidir. Kommersiya biznesi hüququ ticarət şirkətləri, kooperativlər və kollektiv müəssisələr kimi kommersiya müəssisələrinin hüquqi strukturunu və hüquqi tənzimləmələrini əhatə edir. Bundan əlavə, kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi tənzimləmələr, ticarət müəssisələri arasında əməliyyatlar, ticarət müəssisələrinin işçiləri ilə bağlı hüquqi tənzimləmələr və ticarət müəssisələrinin müxtəlif öhdəlikləri də kommersiya müəssisəsi hüququ çərçivəsində qiymətləndirilir. Kommersiya biznes hüququ xüsusi hüququn bir alt qolu hesab olunur. Kommersiya biznesi hüququ ölkədə biznes müəssisələrinin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə və rəqabət qabiliyyətini qorumaqla iqtisadi inkişafa töhfə verməyə imkan verir.

Dəniz hüququ

Dəniz hüququ dəniz nəqliyyatı və dəniz ticarəti ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri əhatə edən hüquq sahəsidir. Dəniz hüququ dəniz nəqliyyatı ilə məşğul olan gəmilərin quruluşu, təhlükəsizliyi, iş şəraiti və məsuliyyəti kimi məsələləri əhatə edir. Bundan əlavə, dəniz ticarətində istifadə edilən müqavilələr, nəqliyyat müqavilələri, sığortalar və dəniz ticarəti ilə bağlı digər hüquqi tənzimləmələr də dəniz ticarəti hüququ çərçivəsində nəzərdən keçirilir. Dəniz ticarəti hüququ beynəlxalq hüququn bir alt qolu hesab olunur və dəniz nəqliyyatı və dəniz ticarəti ilə bağlı hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsini təmin edir. Dəniz hüququ dəniz nəqliyyatı və dəniz ticarəti ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq konvensiyalar və sazişlərlə tənzimlənir. Bu müqavilələr arasında Dəniz Ticarət Hüququ Müqaviləsi ən mühümdür.

Sığorta Qanunu

Sığorta hüququ sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri əhatə edən hüquq sahəsidir. Sığorta hüququ sığorta müqavilələri, anderraytinq, sığorta haqları, sığortalının öhdəlikləri və sığorta şirkətlərinin məsuliyyətləri kimi mövzuları əhatə edir. Sığorta hüququ, sığorta əməliyyatlarında tətbiq edilən hüquqi tənzimləmələrlə fiziki şəxslərin və qurumların müəyyən bir ödəniş müqabilində sığorta şirkətləri qarşısında müəyyən risk daşımasını təmin edir. Sığorta hüququ xüsusi hüququn bir alt sahəsi hesab olunur və sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsini təmin edir. sığorta əməliyyatlarının etibarlı və ədalətli şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir və həmçinin sığorta əməliyyatlarında tərəflər arasında yarana biləcək mübahisələrin həllində rol oynayır.

Danışıq sənədləri qanunu

Dövriyyə sənədləri hüququ dövriyyə sənədlərinin hüquqi tənzimləmələrini əhatə edən hüquq sahəsidir. Danışıq sənədləri müəyyən dəyərə malik olan və müxtəlif hüquqları ifadə edən sənədlərdir. Mübadilə edilə bilən sənədlərə səhmlər, istiqrazlar və veksellər, kredit və debet kartları, çeklər, veksellər və əmlak sənədləri daxildir. Dağıtım sənədləri hüququ dövriyyə sənədlərinin buraxılması, buraxılması, buraxılması, dəyişdirilməsi və ödənilməsi kimi məsələləri əhatə edir. Bundan əlavə, qiymətli kağızlar üzərində hüquqların qorunması və ötürülməsi, qiymətli kağızların mənimsənilməsi və iflas qanunu kimi məsələlər də qiymətli kağızlar qanunu çərçivəsində nəzərdən keçirilir.

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq,Ölkədəki şirkətlərin hüquqi strukturunu və fəaliyyətini əhatə edən hüquq sahəsidir.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022