VətəndaşlıqSonradan Türkiyə Vətəndaşlığının Alınması

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turk-vatandasliginin-sonradan-kazanilmasi-1280x720.png

Sonradan Türkiyə vətəndaşlığının alınması ilə bağlı yazımızda məhkəmə qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınması ilə bağlı nəzərdə tutulan hallar müzakirə olunacaq. türk vətəndaşlığıTürkiyə Vətəndaşlıq Qanunu, Beynəlxalq özəl və prosessual hüquq haqqında qanun, Türk Mülki Məcəlləsi və digər qanunlar və Türkiyə qanunvericiliyi çərçivəsində beynəlxalq müqavilələr doğuşla və ya sonradan əldə edilə bilər. Sonradan vətəndaşlıq əldə etmə hallarından biri olan səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması ilə bağlı doktrinadakı şərtlər və nəticələr bu məqalədə araşdırılmışdır.

Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınması nədir?

Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınmasıTürk Vatandaşlığı Kanunu 9-cu maddədə “(1) Sonradan əldə edilən Türkiyə vətəndaşlığı səlahiyyətli orqanın qərarı ilə və ya övladlığa götürmə və ya seçmək hüququnun həyata keçirilməsi ilə həyata keçirilir. Formada düzülür.

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması dedikdə, müvafiq şəxsin iradəsi və səlahiyyətli orqanın qərarı ilə sonradan əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Detallara görə buradanƏlaqədar məqaləmizə daxil ola bilərsiniz.

Övladlığa götürmə yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək

Övladlığa götürmə yolu ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə edən qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 17-ci maddədə ” (1) Türkiyə vətəndaşı tərəfindən övladlığa götürülən yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törədəcək bir vəziyyətə malik olmamaq şərti ilə qərarın verildiyi tarixdən etibarən Türkiyə vətəndaşlığını ala bilər. Formada düzülür.

Seçim hüququ ilə Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək

Seçmə hüququ ilə Türkiyə vətəndaşlığını qazanan qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 21-ci maddədə“ (1) 27-ci maddəyə uyğun olaraq, valideynlərinə görə Türkiyə vətəndaşlığını itirən uşaqlar yetkinlik yaşlarından etibarən üç il ərzində seçim hüququndan istifadə edərək Türkiyə vətəndaşlığını ala bilərlər.” Formada düzülür.

KKTC vətəndaşlarının Türkiyə vətəndaşlığını alması

KKTC vətəndaşlarının Türkiyə vətəndaşlığını qazanması üçün qurum Türkiyə Vətəndaşlıq Qanunu 42-ci maddədə “(1) Türkiyə vətəndaşlığını almaq üçün müraciət etmiş Şimali Kipr Türk Respublikasının vətəndaşları, Türkiyə vətəndaşı olmaq istədiklərini yazılı şəkildə bildirdikləri təqdirdə Türkiyə vətəndaşlığını alırlar.

(2) 11-ci maddədə göstərilən müddəalar sonradan Şimali Kipr Türk Respublikasının vətəndaşlığını almış şəxslərə şamil edilir.” Formada düzülür.

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının alınması nədir?

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının əldə edilməsi, müvafiq şəxsin iradəsi və səlahiyyətli orqanın qərarı ilə həyata keçirilən sonrakı qazanmalar deməkdir. Dövlətin öz vətəndaşını təyin etmək səlahiyyətinə əsaslanan Türkiyə vətəndaşlığının qəbulu dövlətin öz ölkəsi üzərində malik olduğu himayə və suverenlik hüququ ilə əlaqədardır. qanunda tələb olunan şərtlər şəxsin Türkiyə vətəndaşlığına qəbul edilməsi üçün hüquq təşkil etmir.

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığının müraciəti üçün hansı tələblər var?

Müraciət üçün şərtlərTürkiyə Vətəndaşlıq Qanunu MADDƏ 11 ilə tənzimlənir;

“(1) Türkiyə vətəndaşlığını əldə etmək istəyən əcnəbilər üçün;

 1. a) yetkin və öz milli qanunlarına görə və ya vətəndaşlığı yoxdursa, Türkiyə qanunlarına görə fərqləndirmək qabiliyyətinə malik olmaq;
 2. b) Müraciət tarixindən geriyə, ardıcıl beş il Türkiyədə yaşamaq,
 3. c) Türkiyədə məskunlaşmaq qərarına gəldiyini davranışı ilə təsdiq edərək,

ç) Ümumi sağlamlığa təhlükə törədən xəstəliyin olmaması,

 1. d) Gözəl əxlaqa malik olmaq, e) Türkcə kifayət qədər danışa bilmək,
 2. f) Türkiyədə özünü və himayəsində olanları təmin edəcək gəlir və ya peşə sahibi olmaq,
 3. g) Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törədəcək bir vəziyyətdə olmamaq üçün şərtlər aranır.”

Sonradan Türkiyə vətəndaşlığının alınmasında istisna hallar hansılardır?

Türkiyə vətəndaşlığının sonradan alınmasında müstəsna hallar Türkiyə Vətəndaşlıq QanunuMADDƏ 12 ilə tənzimlənir;

“(1) Aşağıdakı əcnəbilər milli təhlükəsizliyə və ictimai asayişə maneə olmamaq şərti ilə Respublika Prezidentinin qərarı ilə Türkiyə vətəndaşlığını ala bilərlər.

2 a) Türkiyəyə sənaye obyektləri gətirən və ya elmi, texnoloji, iqtisadi, sosial, idman, mədəniyyət və incəsənət sahələrində fövqəladə xidmətlər keçmiş və ya keçməsi gözlənilən və müvafiq nazirliklər tərəfindən haqlı təklif edilən şəxslər.

 1. 2 a) Türkiyəyə sənaye obyektləri gətirən və ya elmi, texnoloji, iqtisadi, sosial, idman, mədəniyyət və incəsənət sahələrində fövqəladə xidmətlər keçmiş və ya keçməsi gözlənilən və müvafiq nazirliklər tərəfindən haqlı təklif edilən şəxslər.
 2. c) Vətəndaşlığa götürülməsi zəruri hesab edilən şəxslər.
 3. d) immiqrant hesab edilən şəxslər.

(2) Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından maneə törətmək üçün vəziyyətdə olan şəxslərin müraciətləri Nazirlik tərəfindən rədd edilir.”

Müstəsna hallarda Türkiyə vətəndaşlığının alındığı hallarda, Türkiyə vətəndaşlığının ümumi qəbulu üçün şərtlər aranmayacaq. Bu şəxslərin milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş baxımından Türkiyə vətəndaşlığını almalarına mane olan vəziyyətin olmaması kifayət qədər və zəruri hesab edilib.

Bundan sonra Türkiyə vətəndaşlığını almaq nə qədər vaxt alır?

Ədliyyə orqanlarında məqsədli dövrlər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilib. Bu müddətlər işin predmetinə və xarakterinə uyğun olaraq müəyyən edilir və bu müddət ərzində apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrinin mərhələləri qiymətləndirilmir. Praktik tətbiqləri nəzərə alaraq;

 • Müraciətlərin tamlığı və tamlığı
 • Xəbərdarlıq dövrləri
 • Müvafiq qurum və təşkilatlardan məqalələr
 • Şahidləri dinləmək kimi proseslər, əgər varsa, işin məzmununa, iş və əməliyyata görə dəyişir.

Ümumi ortalamaları nəzərə alsaq, demək olar ki, vətəndaşlıq işləri, əməliyyatlar və iddialar orta hesabla 1 ilə 2 il arasında bağlanır. Birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra başlayan apellyasiya və Ali Məhkəmənin mərhələləri hesablandıqda işin 2-3 ilə qədər uzadılması mümkündür.

Bununla belə, ərizə və ya iddianın ən qısa zamanda yekunlaşdırılması faylın yaxından izlənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Yaxşı bir fayl təqibi işin, işin və əməliyyatların lazımsız uzanmasının qarşısını alır.

Ən yaxşı vətəndaşlıq vəkilini necə tapmaq olar?

Vətəndaşlıq hüququ üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas O, öz müştərisinə mübahisələrin həllində bütün lazımi hüquqi dəstəyi göstərir. Sözügedən mübahisə çərçivəsində vəkilin vəzifəsi, təmsil etdiyi şəxsin hüquqlarını itirməməsi və məhkəmənin müsbət nəticələrinə uyğun hərəkət etməsi üçün fayl daxilində lazımi işləri görməkdən ibarətdir. hallar. Bu səbəbdən, geri qaytarıla bilməyəcək və düzəlməz zərərlərin qarşısını almaq və xeyrinizə olan bütün müddəaların tətbiq olunduğuna heç bir şübhə yeri qoymamaq üçün ekspert vərəsəlik vəkili ilə işləmək sizin xeyrinizə olacaq.

Türkiyə vətəndaşlığı üçün müraciətdə vəkilin əhəmiyyəti nədir?

Müraciətiniz üçün lazımi sənədlərin alınması və hüquqi yol xəritəsinin cızılması nöqtəsində vəkiliniz sizə hüquqi məsləhət və vəkillik xidmətləri göstərəcək və hədəfə ən sürətli və ən sərfəli şəkildə çatmağınıza imkan verəcək.

Vətəndaşlıq vəkilinin vəkil haqqı nə qədərdir?

Vəkil haqqı sizə qarşı açılacaq məhkəmə proseslərinə və məhkəmə iddialarına əsasən müəyyən edilir. Bildiyiniz kimi, hər il Türkiyə Barosu tərəfindən hazırlanmış “Vəkil Minimum Əmək haqqı Tarifi” Vətəndaşlıq qanunu çərçivəsində baxılan hallarda vəkil haqqı bu tarifdə göstərilən rüsumdan aşağı məbləğ kimi müəyyən edilə bilməz. Buna görə də, vətəndaşlıq vəkil haqqı həmişə sabit və müəyyən deyil. Bununla belə, Vəkillər Kollegiyasının müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı tarifindən yuxarı vəkil haqqı təyin etmək mümkün ola bilər. (2022 cədvəli üçün buraya klikləyin.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022