Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta hukuku, Sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri əhatə edən hüquq sahəsidir. Sığorta hüququ sığorta müqavilələri, anderraytinq, sığorta haqları, sığortalının öhdəlikləri və sığorta şirkətlərinin məsuliyyətləri kimi mövzuları əhatə edir. Sığorta hüququ, sığorta əməliyyatlarında tətbiq edilən hüquqi tənzimləmələrlə fiziki şəxslərin və qurumların müəyyən bir ödəniş müqabilində sığorta şirkətləri qarşısında müəyyən risk daşımasını təmin edir. Sığorta hüququ xüsusi hüququn bir alt sahəsi hesab olunur və sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsini təmin edir.

Kompensasiya qanunuDigər tərəfdən, bu, bir şəxsin başqasının vurduğu zərərin əvəzini ödəmək üçün tətbiq olunan hüquq sahəsidir. Təzminat hüququ zərərçəkmiş şəxsin dəymiş ziyanının ödənilməsi üçün edilən hüquqi tədbirləri əhatə edir. Kompensasiya hüququ xüsusi hüququn bir alt qolu hesab olunur və zərərçəkmiş şəxsin dəymiş ziyanının ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsini təmin edir.

Sığorta və kompensasiya hüququ sığorta hüququ arasındakı əsas fərq sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri əhatə edir, kompensasiya qanunu isə bir şəxsin digər şəxs tərəfindən dəymiş zərərin ödənilməsi üçün tətbiq olunan hüquqi tənzimləmələri əhatə edir.

Yol-nəqliyyat hadisəsinə görə maddi və mənəvi təzminat

Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində yaranan maddi və mənəvi təzminat hüququ yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin hüquqlarını qoruyur. Maddi kompensasiya hüququ yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dəymiş fiziki zərərin və maddi itkilərin ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir. Bu kompensasiya hüququ zərər çəkmiş şəxsin zədələnməsinə, ölümünə və ya maddi itkisinə görə kompensasiyaya şamil edilir.

Mənəvi kompensasiya hüququ yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dəymiş mənəvi zərərin ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir. Bu kompensasiya hüququ zərərçəkmiş şəxsin yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dəymiş psixi narahatlığının ödənilməsinə şamil edilir. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində yaranan maddi və mənəvi təzminat hüququ kompensasiya qanunu çərçivəsində qiymətləndirilir və zərər çəkmiş şəxsin hüquqlarını qoruyur.

Əziyyətə görə maddi və mənəvi təzminat

İşgəncə nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi hüququ şəxsə dəyən zərərin ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir. Hüquq pozuntusu, bir insanın qəsdən və könüllü olaraq başqa bir şəxsə zərər verdiyi və ya başqasının hüquqlarını pozduğu bir vəziyyətdir. İşgəncə nəticəsində dəymiş fiziki zərərin və maddi itkilərin ödənilməsinə görə maddi ziyanın ödənilməsi hüququ tətbiq edilir. İşgəncəyə görə mənəvi zərərin ödənilməsi hüququ işgəncə törətdiyi əmələ görə dəymiş mənəvi sıxıntının ödənilməsi üçün tətbiq edilir. İşgəncə nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi hüququ kompensasiya qanunu çərçivəsində qiymətləndirilir.

Dəstək çatışmazlığına görə kompensasiya

Dəstəkdən məhrumetmə kompensasiyası bir şəxsin başqasının ölümü ilə əlaqədar itirdiyi dəstəyi ödəmək üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir. Dəstək itkisinə görə kompensasiya kompensasiya qanunu çərçivəsində qiymətləndirilir və ölən şəxsin ailə üzvlərinə verilən kompensasiyadır.

Bədən toxunulmazlığının pozulmasına görə kompensasiya tələbləri

Bədən toxunulmazlığının pozulması ilə əlaqədar kompensasiya iddiaları şəxsin bədən toxunulmazlığının pozulması nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi üçün qaldırılan iddialardır. Bədən bütövlüyünün pozulması bütövlükdə bədənin pisləşməsi və ya zədələnməsi vəziyyətidir. Bədən toxunulmazlığının pozulması ilə bağlı kompensasiya işlərinə kompensasiya qanunu çərçivəsində qiymətləndirilir və bədən toxunulmazlığının pozulması nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi üçün məhkəməyə verilir.

İş qəzası, maddi və mənəvi təzminat səbəbindən səy itkisi

İstehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində əmək itkisi, iş qəzaları nəticəsində şəxsin çəkdiyi itkiləri kompensasiya etmək üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir. İstehsalatda bədbəxt hadisələrə insanın iş yerində və ya iş yerindən kənarda iş yeri ilə münasibəti zamanı aldığı bədbəxt hadisələr və ya xəsarətlər daxildir. İstehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində əmək itkisi, iş qəzası nəticəsində şəxsin dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi tənzimləmədir.

Xüsusi Ekspert Hesabatının Hazırlanması, Aktuar Hesabı

Şəxsi ekspertiza rəyi şəxsin və ya qurumun iddiada iştirak etdiyi tərəfdən iddianın predmetini araşdırmaq və hesabat vermək üçün xüsusi təyin edilmiş ekspert tərəfindən hazırlanmış sənəddir. Xüsusi ekspertiza rəyi iddia predmeti olan subyektlərin ətraflı müayinəsi və qiymətləndirilməsi nəticəsində hazırlanır. Xüsusi ekspertizanın rəyi işin subyektlərinin ətraflı tədqiqi və qiymətləndirilməsi nəticəsində hazırlanır və işin subyektləri haqqında obyektiv məlumatları ehtiva edir.

Aktuar hesabı sığortalının sığorta şirkətlərinə ödədiyi sığorta haqlarının hesablanması prosesidir. Aktuar hesabı sığortalının sığorta şirkətlərinə ödədiyi sığorta haqlarının necə və hansı tariflərlə bölüşdürüləcəyinin hesablanması prosesidir. Aktuar hesabı sığortalının sığorta şirkətlərinə ödədiyi sığorta haqlarının düzgün bölüşdürülməsini və ödənilməsini təmin edir.

Sığorta və Kompensasiya Qanununun Faydaları Nələrdir?

Sığorta hüququ sığorta əməliyyatları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri əhatə edən və sığortalının müəyyən ödəniş müqabilində sığorta şirkətləri qarşısında müəyyən risk daşımasını təmin edən hüquq sahəsidir. Bu səbəbdən sığortalıların sığorta əməliyyatlarında tətbiq olunan qanuni qaydalarla qorunmalarını təmin edir.

Təzminat hüququ, digər tərəfdən, başqa bir şəxs tərəfindən dəymiş zərərin ödənilməsi üçün tətbiq olunan hüquq sahəsidir və zərərçəkmiş şəxsin zərərinin ödənilməsi üçün edilən hüquqi tədbirləri əhatə edir. Kompensasiya hüququ zərərçəkmiş şəxsin hüquqlarını qoruyur və dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün tətbiq edilən hüquqi normaların həyata keçirilməsini təmin edir. Və beləliklə, gündəlik həyatda ədaləti təmin edir.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi izlə:

Copyright © Turkuvazsoft Seo xidməti 2022