BlogAnkara İddet Müddeti̇ni̇n (Bekleme Süresi̇ni̇n) Kaldırılması Avukatı

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2024/04/iddet-muddeti-1280x853.jpg

Bu yazıda iddet müddeti nedir , iddet müddeti hukuken nedir ve iddet müddetinin kaldırılması konularını ve bu konuda Ankara iddet müddetinin kaldırılmasında avukatının rolünü inceleyeceğiz.

 

İddet Müddeti̇ Nedi̇r?

İddet kelime kökeni olarak arapçadır. Bekleme anlamına gelmektedir. İddet müddeti (bekleme süresi )modern Türk Hukukundaki medeni kanunda yerini aslında islam hukukundan alır. İslam hukukuna göre iddet kadının kocanın vefatı ya da karısından ayrılması sonucu belirli bir süre beklemektir. İddet müddeti Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 132. Maddesinde boşanma sonrası bekleme süresi ile ilgili hükmü içermektedir. İlgili maddeye göre boşanmadan  sonra kadının yeniden evlenebilmesi için üç yüz gün ( iddet müddeti ) beklemesi gerekir. Kadının beklemesi gereken süre kanunda bekleme süresi (iddet müddeti ) olarak adlandırılmaktadır. Kadın boşanma sırasında gebeyse ,iddet müddeti doğacak çocuğun kimlik ve nesebi konularında belirsizlik olmamasını sağlar. Bu süreçte doğan çocuğun iddet süresi nedeniyle babasının kim olduğu net belli olur.

Minumum gebelik süresi olarak belirlenen üç yüz günlük süre içerisinde doğacak olan çocuğun babasının boşanan koca olacağına dayanan babalık karinesinden doğan bu süre, kesin olmayan evlenme engeli hükmünde olup bir kadının bu süre içinde evlenmesi halinde evliliğin iptaline sebep olmamaktadır. Kadının hamile olmadığının ispatı ya da boşandığı eşiyle tekrar evlenmesi halinde bu süre şartı aranmaz.

Kanuni bekleme süresi olan iddet müddetinin amacı boşanan kadının evlilik birliği içerisinde hamile kalması durumunda neseb karışıklığının önüne geçmektir.

Medeni kanunun 132. Maddesine göre doğum ile iddet müddeti (bekleme süresi) biter.Ayrıca bir mahkeme kararına gerek yoktur. Doğum dışında kadının iddet müddeti (bekleme süresi ) dolmadan evlenebilmesinin iki yolu vardır.İddet müddeti ( bekleme süresi ) içerisinde boşandığı eşiyle tekrar evlenmek isterse iddet müddeti kalkar. İddet müddetinin ( bekleme süresinin ) kalkmasını sağlayan diğer etken de kadının boşandıktan sonra hamile olmadığının anlaşılmasıdır.

İddet müddeti ( bekleme süresi ) sadece boşanan kadına dair uygulanan bir süredir. Boşanan erkeğin böyle bir iddet süresi yoktur. Başkasıyla herhangi bir şeyi beklemeden evlenebilir. Oysa kadın için iddet müddeti ( bekleme süresi ) kadın için evlenmesinin önünde engeldir. Evlenmek için başvuru yaptığında memurlukça bu 300 günlük sürenin dolup dolmadığına bakılacak. 300 günlük iddet müddeti süresi dolduysa kadının evliliğini gerçekleştirebilecektir.

 

İddet Müddeti̇ni̇n Kalktiği Durumlar

İddet müddeti doğumla biter. İddet müddeti için verilen 300 günlük sürede kadın doğum yaparsa bu süre sona ermektedir. Türk medeni kanununun 285 . Maddesine göre iddet müddeti ( bekleme süresi )içinde doğan çocuğun babası kocadır. Türk medeni kanunu  Madde 285- Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının kanıtlanması üzerine de iddet müddeti süresi sona erer. Kadının ve ya vekiliniin açacağı dava ile iddet müddetinin kaldırılması talep edilir.

Ayrılan eşler tekrar birbirleriylr evlenmek isterlerse de iddet müddetinin dolup dolmadığı sorgulanma ve kendiliğinden bu süre kalkmış olur.

 

İddet Müddeti̇ Dava İle Kaldırılır Mı?

Ankara iddet müddeti avukatının aile mahkemesinde açacağı dava ile iddet müddeti kalkmaktadır. Ankara iddet müddetinin kaldırılması avukatı yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapar. Daha sonra mahkeme kendi istediği bir devlet hastanesine iddet müddetinin kalkmasını isteyen kişiyi gönderir ve hamile olmadığına dair rapordan sonra iddet müddetinin kaldırılmasına dair gerekçeli kararı yazar. Karar kesinleşince ilgili kişinin iddet müddeti ortadan kalkar ve kişi için evlenmeye engel bir durum kalmaz.

 

İddet Müddeti̇ (Bekleme Süresi̇) Hangi̇ Davayla Kalkar?

 

Ankara iddet müddetinin kaldırılması avukatı öncelikli olarak davada yetkili ve görevli mehkemenin hangisi olduğuna karar verir. Ankara iddet müddetinin kaldırılması avukatı görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğunu bilir ve yetkili mahkemenin de ilgili kişinin yani iddet müddetinin kalkmasını isteyen kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

 

İddet Müddeti̇ni̇n Kaldirilmasi Davasinda Karşi Taraf Ki̇mdi̇r?

 

İddet müddetinin kaldırılması davasında davalı taraf yoktur. Hukuk dilinde söylemek gerekirse iddet müddetinin kaldırılması davası çekişmesiz yargı dava türündendir. İddet müddetinin kaldırılması davasının herhangi bir süre sınırı yoktur.300 gün iddet müddetini beklemek istemeyen kişi istediği an iddet müddetinin kaldırılması davasını açabilir.

 

İddet Müddeti̇ni̇n Kaldirilmasi Davasi Ne Kadar Sürer?

Ankara iddet müddetinin kaldırılması avukatı davanın hızlı sonuçlanması için gerekli püf noktaları bilir ve ona göre ivedilikle karar aldırır. İddet müddeti toplam 300 gündür. Ve iddet müddetinin kaldırılması davası açıldığında aile mahkemelerinin önceliği ona göre değişir ve ivedilikle karar vereceklerdir.

 

İddet Müddeti̇ Yabancı Uyruklu Kadınlar İçi̇n De Geçerli̇ Mi̇di̇r?

 

Yabancılık unsuru taşıyan evlenmelerde iddet müddetine dikkat edilmesi yabancı uyruklu kadının kendi milli hukukuna göre belirlenir. Evlenme ehliyeti ve şartları Milletlerarası Özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında kanunun 13. Maddesine göre tarafların milli hukukuna tabidir. Yabancı uyruklu kadının kendi milli hukukunda iddet müddeti öngörülmemişse evlendirme memuru tarafından bu iddet müddeti dikkate alınmayacaktır.

 

İddet Müddeti̇ Davasının Sonuçları

 

İddet müddetinin kaldırılması davası sonucunda hakim davayı kabul ederek iddet müddetinin kaldırılmasına karar verebilir. Tabi burda iddet müddetinin kalkmasını sağlayacak raporun varlığına bağlıdır. Kadının hamile olmadığı ilgili raporlardan anlaşılırsa iddet müddeti kalkar.

İddet müddetinin kaldırılması davasında hakim reddedebilir. Kadının hamile olup olmadığına dair raporda kadının hamile olduğu anlaşılırsa hakim red kararı verecektir.

Ankara İddet Müddeti̇ni̇n Kaldırılması Davasının Ücreti̇

İddet müddetinin kaldırılması davası her yıl ANKARA barosunun belirlediği asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022